Menu główne

 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

  Szanowni Państwo,

  w związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół w formie określonej nowymi rozporządzeniami MEN informuję, że celem zapewnienia właściwego i bezpiecznego funkcjonowania jednostki w trybie stacjonarnym wprowadza się zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Szkoły nr 49/2019/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Procedury bezpieczeństwa organizacji pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa sars-cov-2

  Treść dokumentu znajdziecie Państwo w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce PLIKI SZKOŁY.

  Rodzice, którzy zadeklarują zamiar korzystania swoich dzieci z konsultacji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy, zajęć rewalidacji prowadzonych na terenie szkoły, proszeni są  o zapoznanie się z ww. Procedurami i dostarczenie wypełnionych załączników:
   

  Oświadczenie opiekuna prawnego; Zgoda na pomiar temperatury.

  Barbara Makowska-Opala

  dyrektor szkoły

 • Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty

  Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

  Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się zgodnie z terminarzem: 

  16.06.2020 język polski 

  17.06.2020 matematyka 

  18.06.2020 język angielski 

  Poniżej załączam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami. 

  Ewelina Baran 

  wicedyrektor szkoły

 • NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

  Szanowni Rodzice Uczniów klas VIII

  Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

  Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

  Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są w zakładce Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.


  Barbara Makowska – Opala

  dyrektor szkoły


 • WZNOWIENIE ZAJĘĆ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

   

  Informuję, że od dnia 18 maja 2020 r. zostaną wznowione zajęcia oddziału przedszkolnego naszej Szkoły. Ramowy rozkład dnia oraz szczegółowe zasady organizacji pracy zostaną przedstawione bezpośrednio rodzicom wychowanków oddziału przedszkolnego.

                                                  Barbara Makowska – Opala 

  dyrektor szkoły

 • WYNIKI DZIELNICOWEGO KONKURSU pt. „Słoneczne programowanie” dla klas II – VII

  Z ogromą przyjemnością informujmy, że w Dzielnicowym Konkursie pt. "Słoneczne programowanie" zorganizowanym przez SP 357 uczniowie naszej szkoły osiągnęli następujące wyniki:

  W KATEGORII KLAS VI – VII

  I miejsce - Anna Siecińska 

  W KATEGORII KLAS IV – V

  I miejsce – Małgorzata Siecińska 

  III miejsce – Piotr Gabański 

  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

  nauczyciele informatyki

  i koordynator konkursu Edyta Ciosek

 • WYNIKI KONKURSU

  WYNIKI KONKURSU

  Z wielką radością zawiadamiamy, że wśród nagrodzonych laureatów w 30. Ogólnopolskim Konkursie na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej znalazło się dwoje uczniów z naszej szkoły:

   

  Milena Mackun z kl. VIa

  Jakub Ciesielski  z kl. VId

  Napisane przez nich opowiadania zostały uznane przez jury konkursu za jedne z najlepszych w Polsce wśród uczestników kategorii klas IV-VI.

   

  Laureatom tego trudnego konkursu składamy serdeczne podziękowania za pracę, jaką włożyli w przygotowania i życzymy dalszych sukcesów.

   

  Zespół Polonistów                   

  i koordynator konkursu Ewa Ostrouch

 • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie                                                                                                                                                                 

  Informuję, że na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie, za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia oddziału przedszkolnego w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

                                                 

  Barbara Makowska – Opala 

  dyrektor szkoły

 • Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

  Szanowni Państwo, 

  Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

  Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane.

  Więcej informacji na stronie internetowej: 

  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22210_praca-przedszkoli-i-oddzialow

         Iwona Seliwiak wicedyrektor szkoły

 • KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ / EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  Szanowni Rodzice,

  informuję, że rozporządzeniem z dnia 24 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej przedłużył czasowe ograniczenie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19 do 24 maja 2020 r.

  W związku z tym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie będzie kontynuowane kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, według dotychczas określonych i realizowanych ZASAD.

  Jednocześnie informuję uczniów kl. VIII oraz ich rodziców, że egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

   

  Barbara Makowska - Opala

  dyrektor szkoły

   

 • Wirtualne treningi z trenerami i gwiazdami sportu - Rusz się po Świętach ze Sportowcami!

  Wirtualne treningi z trenerami i gwiazdami sportu - Rusz się po Świętach ze Sportowcami!

  Drodzy Uczniowie,

  W imieniu Wydziału Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszamy na wirtualne treningi z trenerami i gwiazdami sportu - Rusz się po Świętach ze Sportowcami!

  Gdzie i kiedy się widzimy?

  YouTube: Rusz się po Świętach ze Sportowcami

  Czwartek 23 kwietnia - 19.00

  Wtorek 28 kwietnia - 17.00

  Czwartek 30 kwietnia - 19.00

  Zarezerwujcie sobie około 40 minut na jeden trening. Treningi są dostępne przez 24h na kanale youtube.

  Link do wydarzenia https://liblink.pl/0rEFhZSsGM

  W związku z obecną sytuacją, nie możemy się spotkać na sali sportowej i poćwiczyć wspólnie z naszymi wspaniałymi sportowcami.

  Znani już Wam sportowcy z poprzednich edycji, a także Ci nowi, którzy dołączyli do naszego projektu podzielą się z Wami wskazówkami, jak aktywnie spędzić czas w domu.

  Mamy dla Was specjalistów z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, karate oraz szermierki. Sportowcy oraz trenerzy przygotują dla Was treningi z elementami swoich dyscyplin.

  Treningi przeznaczone będą dla całych rodzin, będziecie mogli je wykonać bez żadnych sprzętów, bezpiecznie u siebie w domu.

  Treningi są wspaniałym instruktażowy materiałem jak rozwijać się w danej dyscyplinie, lub jak zacząć swoją przygodę ze sportem. Są dostosowane zarówno dla tych najmłodszych jak i dla dorosłych. Ćwiczyć mogą całe rodziny.

  Zapewniamy gorącą atmosferę. Na każdy trening przygotujcie sobie ręcznik i butelkę wody - gwarantujemy pozytywne zmęczenie i uśmiechy na twarzach.

  Chcemy Wam przypomnieć jak ważna jest aktywność sportowa, ruch i dobra pozytywna energia, która do Was płynie od wszystkich zaproszonych gości.

  Teraz, kiedy jesteście w domach, znajdźcie czas nas chwilę sportu w swoim dziennym planie - to bardzo ważne!

  Tym razem to sportowcy i trenerzy zapraszają Was do siebie, do swoich domów.Już wkrótce zagoszczą u Was w domach:

  Jakub Kowalczyk - siatkówka

  Paweł Mikołajczak - siatkówka

  Marcin Kozera - karate

  Katarzyna Dulnik - koszykówka

  Kacper Kacpa Lachowicz - koszykówka

  Aleksandra Chmielewska - szermierka

  Iwona Szyper - piłka nożna

 • Ograniczona obsługa interesantów

  Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82

  im. Jana Pawła II w Warszawie

  Informuję, że na podstawie § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566), w okresie od 31.03.2020 r. do odwołania, wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie obsługi interesantów oraz  w ruchu pracowników według poniższych zasad:

  1. wszelkie pisma przyjmowane są drogą elektroniczną na adres mailowy sp82@edu.um.warszawa.pl, odpowiedzi na pytania rodziców są udzielane pod nr telefonu 885 853 412, do dyspozycji rodziców jest wystawiona skrzyneczka, w której można pozostawić pismo w formie papierowej;

  2. na teren placówki mogą wejść tylko pracownicy szkoły sprawujący dyżur danego dnia;

  3. na bieżąco jest przyjmowana korespondencja z poczty polskiej;

  4. zabrania się wejścia na teren placówki rodzicom i uczniom ( wyjątek stanowi zabranie podręczników);

  5. wejście na teren placówki w ograniczonym zakresie możliwe jest dla firm wykonujących niezbędne naprawy bieżących awarii oraz wynikających z przepisów przeglądów w budynku szkoły;

  6. zobowiązuje się wszystkich przebywających na terenie Szkoły  do zachowania zasad  higieny
  i ochrony osobistej  zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujące prawo.

  Barbara Makowska - Opala

  dyrektor szkoły

 • Ogólnopolski Konkurs Poetycki pod hasłem: Życie między wierszami

  Lista uczestników 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego pod hasłem: Życie między wierszami, którzy przeszli do etapu finałowego znajduję się w załączonym pliku poniżej. 
   

  WYNIKI_etap_1.doc 

  Ogłoszenie LAUREATÓW, w każdej kategorii,
  nastąpi w piątek 29 maja 2020 (na stronie szkoły)

  Joanna Noemi Zasada

 • KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ / EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  Szanowni Rodzice,

  informuję, że rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r poz. 643 ) Minister Edukacji Narodowej przedłużył czasowe ograniczenie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 do 26 kwietnia 2020 r.

  W związku z tym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie będzie kontynuowane kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, według dotychczas określonych i realizowanych ZASAD.

  Wznowienie zajęć uczniów nastąpi, zgodnie z dotychczasowym Kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, w dniu 15 kwietnia br.

  Jednocześnie informuję uczniów kl. VIII oraz ich rodziców, że planowany w dniach 21-23 kwietnia br. egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r poz. 657 ) nowy termin egzaminu ósmoklasisty zostanie ogłoszony na 21 dni przed terminem jego realizacji.

                                                                                                                                    

  Barbara Makowska - Opala

  dyrektor szkoły

 • APEL MAZOWIECKIEJ POLICJI

  Szanowni Państwo,

  proszę o zapoznanie się apelem Mazowieckiej Policji skierowanym do rodziców i uczniów w związku z nowymi obostrzeniami w kwestii bezpieczeństwa publicznego:

  Mazowiecka Policja Apeluje!

   

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

  Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

  Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

  Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

  Wyłączeni z tego obowiązku będą:

  - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

  - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

   

  Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

   

  Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

  Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

  Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

  Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

  Drodzy uczniowie!
  Mazowiecka Policja apeluje:

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

  Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

  Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

  Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

  Unikajcie miejsc publicznych!

  Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

   

  Barbara Makowska – Opala

  dyrektor szkoły

 • NOWE HARMONOGRAMY REKRUTACJI

  Szanowni Państwo, 

  informuję, że uległy zmiane harmonogramy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, które zamieszczam poniżej:

  NOWY harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

  NOWY harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

  Iwona Seliwiak

  wicedyrektor szkoły

 • KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

  Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82

  im. Jana Pawła II w Warszawie z dnia 25.03.2020 r.

   

  Informuję, że działając  na podstawie  §1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania Szkoły.

  Od 25 marca 2020 r. do zakończenia czasu ograniczenia funkcjonowania szkół  i przedszkoli, wprowadza się w Szkole kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem.

  Szczegółowe informacje na temat Zasad organizacji i realizacji zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostały przekazane rodzicom uczniów poprzez komunikator szkolnego dziennika elektronicznego.

                                                                                                                                    

  Barbara Makowska - Opala

  dyrektor szkoły

 • KOMUNIKAT MAZOWIECKIEJ POLICJI

  Szanowni Państwo,

  proszę o zapoznanie się komunikatami Mazowieckiej Policji skierowanymi do: rodziców, opiekunów i uczniów, związanymi z sytuacją epidemiologiczną.

                                                                                       

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

  Drodzy uczniowie!

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

   

  Barbara Makowska – Opala

  dyrektor szkoły

 • ZMIANY W ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

   

  Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową organizacją pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 20 opisaną na stronie internetowej tej instytucji:

   

  http://ppp20.pl/

   

  Barbara Makowska – Opala

  dyrektor szkoły

 • Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

   

  Informuję, że:

  rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

  Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

  Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

  Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

  Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

   

  Barbara Makowska - Opala

  dyrektor szkoły

 • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH

   

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z Komunikatem dyrektora szkoły nr 4/2019/2020 z 11.03.2020 r. w dniach 12-25.03.2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

  W dniach 12-13.03.2020 r., w świetlicy szkolnej będzie sprawowana opieka dla zdrowych dzieci, które ze względu na szczególnie uzasadnią sytuację rodzinną nie mają zapewnionej opieki w domu.

  W dniach 12-25.03.2020 r. zostały odwołane wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne.

  Zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb proszę by uczniowie szkoły w okresie zawieszonych zajęć szkolnych przebywali w domach, unikali kontaktów z rówieśnikami, unikali wyjść w miejsca publiczne o podwyższonym ryzyku zarażenia koronawirusem.

  Proszę uczniów i rodziców o śledzenie informacji przesyłanych przez dyrektora oraz nauczycieli szkoły poprzez komunikator dziennika Librus.

   

  Barbara Makowska - Opala

  dyrektor szkoły

strona:

Certyfikaty