• Przemoc

   • 1. Co to jest przemoc w rodzinie 

    Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.   

     

    2. Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie? 

    Każdy członek rodziny lub osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym 

    — żona — mąż — partnerka lub partner w związku nieformalnym — dzieci — osoby starsze lub chore — osoby z niepełnosprawnością fizyczną czy intelektualną 

     

    3. Najczęstsze formy przemocy w rodzinie 

        sadPrzemoc fizyczna:  

    — bicie — popychanie — kopanie — duszenie — bicie przedmiotami — parzenie — policzkowanie… 

        sadPrzemoc psychiczna:  

    — wyśmiewanie — szydzenie — lżenie — okazywanie braku szacunku — poddawanie stałej krytyce — kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi… 

       sadPrzemoc seksualna:  

    — wymuszanie pożycia seksualnego — wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych — wymuszanie seksu z osobami trzecimi… 

    • Inny rodzaj przemocy:  

    — zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych — uniemożliwienie podjęcia pracy — niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych… 

    — niszczenie rzeczy osobistych — demolowanie mieszkania — wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie — pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb — zmuszanie do picia alkoholu — zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków. 

    PAMIETAJ PRAWO ZABRANIA STOSOWANIA PRZEMOCY!!! 

    SPRAWCA SAM Z SIEBIE  NIE ZAPRZESTANIE STOSOWANIA PRZEMOCY 
    Jeżeli doznajesz takich powyżej opisanych zachowań -  

    powiadom Policję, dzwoniąc na numer 112 lub zawiadom prokuraturę.   

    Jeśli zostałaś lub zostałeś pobity poproś od lekarza o zaświadczenie 

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie