• ŚWIETLICA SZKOLNA

     •  

      Świetlica szkolna jest miejscem szczególnym, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed lekcjami, po ich zakończeniu oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Zapraszamy wszystkie dzieci, a szczególnie uczniów klas 1-3. Świetlica mieści się na parterze w nowym budynku szkoły.

    • Informacje ogólne

    • 1. W roku szkolnym 2021/2022 świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 18.00.

     2. Świetlica zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dzieciom z klas I - IV  oraz w uzasadnionych przypadkach dzieciom starszym.

     3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie przez rodziców Karty uczestnika świetlicy na dany rok szkolny.

     4. Uczniowie przydzieleni są do grup wg poziomu klas, ale istnieje czasami możliwość  dołączenia ich do innej grupy. Opiekę nad grupami sprawują nauczyciele wychowawcy świetlicy.

     5. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy  i zgłosiły się do niej przed lub po zajęciach/lekcjach. Każde przyjście i wyjście dziecka jest odnotowane w  Kartach monitorowania przyjść i wyjść.

     6. Uczniów odbiera nauczyciel lub wychowawca danej klasy i przyprowadza nauczyciel, kończący z nimi zajęcia, który osobiście przekazuje dzieci wychowawcy świetlicy. Ten musi każdorazowo odnotować przyjście każdego ucznia.

     7. Uczniowie klas IV i pozostali, przychodzą do świetlicy i zgłaszają swoją obecność wychowawcy świetlicy.

     8. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zależności  od indywidualnych potrzeb przyprowadza i odprowadza nauczyciel, kończący z nimi zajęcia.

     9. Dzieci uczęszczające na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, odbiera ze świetlicy i przyprowadza nauczyciel/instruktor, prowadzący te zajęcia.

     10. W świetlicy obowiązują regulaminy,  procedury,  kontrakty grupowe, kodeks uczestnika świetlicy i inne zasady, wprowadzone  przez wychowawców i kierownika świetlicy.

     11. Dzieci, przebywające w świetlicy, korzystają ze stołówek szkolnych i pod nadzorem swoich wychowawców  spożywają obiad. Po jego zakończeniu udają się na lekcje lub są przyprowadzane do świetlicy.

     12. Rodziców obowiązuje punktualne odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej do godz. 17.55.

     13. Nie uwzględniamy telefonicznej prośby rodziców na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. W przypadku jego jednorazowych wyjść należy przekazać wychowawcom świetlicy pisemne oświadczenie z uwzględnieniem koniecznych danych.

     14. Prosimy Rodziców o utrzymywanie ciągłego kontaktu z nauczycielami i kierownikiem świetlicy w zakresie informacji o funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.

      

     Marzena Szewczuk

     kierownik świetlicy

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie