• Co to jest GLOBAL SCHOLARS?

    Międzynarodowy e-learningowym program edukacyjny prowadzony przez fundację BLOOMBERG PHILANTROPIS z siedzibą w Nowym Jorku.

    Program realizowany jest w naszej w szkole po raz pierwszy w klasie z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego „English- the key to the the world”.

    Zajęcia opierają się na jednolitym dla wszystkich uczniów z różnych stron świata programie koncentrującym się co roku na innym temacie przewodnim. W tym roku jest to jedzenie, sposoby uprawiania, produkcji i dystrybucji pożywienia na świecie. Program składa się z 5 unitów. Po każdym z nich uczniowie przygotowują w grupach projekty cyfrowe związane z tematem przewodnim.

    Przy pomocy internetowej platformy Global Scholars komunikują się z innymi uczniami wymieniając poglądy i informacje oraz zamieszczają tam swoje projekty językowe.

    ZAMIERZONE EFEKTY:

    • Rozwinięcie  kluczowych umiejętności  językowych uczniów z naciskiem  na  funkcjonalność  języka poprzez bezpośredni kontakt z grupami rówieśniczymi w innych krajach w języku angielskim;
    • Wprowadzenie w naszej szkole elementów międzynarodowego sytemu nauczania oraz współpracy międzynarodowej;
    • Stworzenie społeczności globalnej opartej na współpracy i wymianie informacji, skoncentrowanych wokół ważnych społecznie obszarów, pomiędzy naszymi uczniami, a rówieśnikami z całego świata.

     

    >> Innovation_the_best_class_ever.mp4 <<

    Edyta Izwantowska

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie