•  

     

    JESTEŚMY SZKOŁĄ UCZĄCA SIĘ

    PRACUJEMY W KLUBIE SUS

    Program SUS to wspólne budowanie coraz lepszej szkoły. Program SUS to powstały w 1999 roku szkolny system zapewnienia jakości wprowadzany na podstawie procedur i materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

    Od roku 2000 program jest prowadzony we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Tworząc program SUS wykorzystano doświadczenia programu Komisji Europejskiej (Evaluating Ouality in School Education), programu TERM, europejskich oraz amerykańskich systemów zapewniania jakości i akredytacji szkół. Realizację programu SUS wspiera współpraca z dwoma amerykańskimi uniwersytetami: Annenberg Institute for School Reform (Brown University) i Bowling Green State University.

    Podstawą działania szkół należących do KLUBU „SUS” są:

    praca w zespołach nauczycieli, określanie celów działania szkoły w sposób pozwalający na ocenę stopnia ich realizacji, stałe i rzetelne monitorowanie efektów własnej pracy, refleksja nad szkolną praktyką, tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów, wymiana doświadczeń szkól -członków Klubu i otwarta dyskusja o napotykanych problemach.

    Takie określenie reguł wynika z przekonania, że zmiana szkoły musi dokonać się nie na zewnątrz, ale wewnętrznie w codziennej praktyce działania tej instytucji. Wymaga od tworzących szkołę nauczycieli wzajemnego zaufania i pracy zespołowej.

    Jak zapewniamy jakość w „szkole uczącej się” ?

    Oglądamy naszą szkolę – tworzymy raport o pracy szkoły; mamy ogólny obraz szkoły, dotyczący wszystkich obszarów jej działania.

    Dyskutujemy i ustalamy cele – uwzględniamy wyniki raportu, standardy zewnętrzne, naszą wizję i strategię szkoły i wybieramy cele własnego działania.

    Opracowujemy wskaźniki i kryteria sukcesu naszej pracy – dla wybranych celów przygotowujemy wskaźniki.

    Wybieramy i przygotowujemy narzędzia monitorowania – planujemy ankiety, wywiady, obserwacje, analizy dokumentów.

    Działamy zespołowo – planujemy, powołujemy zespoły zadaniowe zajmujące się poszczególnymi celami, współdziałamy, realizujemy zadania.

    Śledzimy zmiany – korzystamy z narzędzi pozwalających sprawdzić stan początkowy, określić co można poprawić, a w jakim obszarze podjąć inne działania.

    Prezentujemy własną pracę – zapraszamy nauczycieli i dyrektorów z innych szkół, rozmawiamy o problemach i wyzwaniach stojących przed szkołami, otrzymujemy tytuł „Szkoły uczącej się”.

    Spotykamy się w Klubie SUS – uczestniczymy w szkoleniach, wymieniamy doświadczenia, inspirujemy się wzajemnie, korzystamy z przykładów i pomysłów z innych krajów.

    Barbara Makowska- Opala

    dyrektor szkoły


    OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE - CO WARTO WIEDZIEĆ?

    https://pomagajsieuczyc.ceo.org.pl/tematy/ocenianie-ksztaltujace/


  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie