• Informacje

   •  

    Zgoda_na_przedluzenie_okresu_realizacji.pdf

    SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!- rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych    m.st. Warszawy – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

     

    Całkowita wartość projektu:           4 462 172,50  zł    

    Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł 

    Okres trwania projektu:                                     1 XII 2019-30 VI 2021   

     

    • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery; 
    • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego  ukończy studia podyplomowe;
    • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie 

    Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania
    z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły.

    W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjnozawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK).

    Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę.

    Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie.

    W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego.

    Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli. 

    Więcej informacji:

    http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwozawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach oraz http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwojdoradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

      

                                                                                                                                                  Magdalena Stanisz

    REGULAMIN_PROJEKTU.docx

    Punkt Informacji Kariery – indywidualne konsultacje doradcze

    Od 14 września 2020 r. zapraszamy na indywidualne konsultacje do Punktu Informacji Kariery w ramach projektu „Sięgnij po więcej” promującego doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych.

    PIK czynny jest w poniedziałki od godz. 15.40 i środy od godz. 16.35.

    Prosimy o wcześniejsze zapisy na konsultacje: osobiście w pokoju pedagoga, pod numerem telefonu – 22 6640699 w. 213, poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz aplikację Teams – kontakt z panią Katarzyną Korpusińską oraz Magdaleną Stanisz.

     Punkt Informacji Kariery znajduje się w pokoju nr 10 (parter, obok gabinetu pielęgniarki)

    Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich uczniów klas VII –VIII oraz rodziców.

     

    Magdalena Stanisz, Katarzyna Korpusińska

    Pedagodzy szkolni

     

     

     

    PUNKT INFORMACJI KARIERY - KONTAKT ON-LINE

    Uprzejmie informujemy, że w związku z zawieszeniem pracy szkoły od dnia 16 marca 2020 r. zmieniamy system naszej pracy w Punkcie Informacji Kariery ze spotkań indywidualnych z uczniami oraz rodzicami na spotkania on-line.
    Będziemy kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny Librus.  
    Wszystkie osoby zainteresowane indywidualnymi konsultacjami prosimy o kontakt z panią Magdaleną Stanisz oraz Katarzyną Korpusińską. Uczniowie oraz rodzice, którzy są już zapisani na indywidualną konsultację otrzymają informację dotyczącą porady.
    System pracy on-line będzie obowiązywał do odwołania.

     

    Magdalena Stanisz
    Koordynator PIK

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie