• Szkoła położona jest w centralnej części dzielnicy Bemowo.

    Obiekt składa się z dwóch zintegrowanych ze sobą części: starszej liczącej ponad 50 lat i nowej oddanej do użytku w 2006 roku.

     

     

    Obszar edukacyjny oraz opiekuńczo – wychowawczy szkoły podzielony jest na strefy:

    • strefę edukacji wczesnoszkolnej;
    • strefę edukacyjną klas IV-VIII;
    • strefę świetlicy szkolnej.

     

    Obiekt szkoły przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych oraz posiada system monitoringu wizyjnego.

     

     Strefa edukacji wczesnoszkolnej

    Składa się z korytarzy oraz sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe, w tym tablice interaktywne i projektory, gwarantujące komfort pracy i nauki, umożliwiające wykorzystywanie programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych, Internetu i stały dostęp do informacji. W obszarze edukacyjnym klas dzieci młodszych są wydzielone miejsca do zabawy i relaksacji.

            

            

     

    Strefa edukacyjna klas IV-VIII

    Zawiera korytarze oraz pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, w tym: tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.

    Pracownie komputerowe posiadają samodzielne stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.

            

            

            

     

    Strefa świetlicy szkolnej

    Świetlica szkolna usytuowana jest w nowej części obiektu szkolnego i zawiera sale wyposażone w sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne umożliwiające uczniom ciekawie i efektywnie spędzać czas przed lub po zajęciach dydaktycznych.

            

            

    Szkoła posiada również zaplecze sportowo – rekreacyjne, w którego skład wchodzą boiska szkolne, sala gimnastyczna, sala ćwiczeń uczniów młodszych, plac zabaw oraz sala ćwiczeń rehabilitacyjnych.

     

            

            

    Baza szkoły to również  liczne gabinety zajęć specjalistycznych z coraz lepszą infrastrukturą pozwalającą na realizację zajęć z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i biblioteka z małym obszarem czytelni.

                      

     

    Nasza szkoła posiada gabinet pomocy medycznej oraz dobrze wyposażone stołówki szkolne.

            

     

    Szkolne szatnie usytuowane są w przyziemiu budynku. Ich organizacja zakłada wydzielenie strefy uczniów kl. 0 i I  oraz uczniów kl. II – VIII.

     

    Dodatkowe atuty organizacji pracy szkoły:

    • wykwalifikowana  kadra pedagogiczna;
    • miła atmosfera i życzliwe podejście do dziecka;
    • opieka pedagoga, psychologa, reedukatora, rehabilitanta, logopedy i terapeuty SI;
    • na każdym poziomie prowadzona jest klasa integracyjna, w której dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się razem ze swoimi rówieśnikami a działalność wychowawczo – dydaktyczną prowadzi dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący i pedagog specjalny
    • różnorodne zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie