• POMOC SOCJALNA

   •  

    POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     

    Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz

    pomocy materialnej, złóż wniosek o:

    stypendium szkolne

    zasiłek szkolny

     

    Stypendium szkolne

    Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)

     

    W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej

     

    Czym jest stypendium szkolne?

    To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:

    1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
    2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę,lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
    3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
    4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

    Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2021 r. w ośrodku pomocy społecznej (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne)

     
    Złóż wniosek do 15 września 2021 r. w ośrodku pomocy społecznej.
     
    Zasiłek szkolny

     

    Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.

     

    W jaki sposób się ubiegać?

    Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz. (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne). Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej.

     

     

    Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl, w twojej szkole i w ośrodku pomocy społecznej

     

    Uwaga!!!

    Wszystkie wnioski wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne  na stronie internetowej:

     

     

     

     

    Stypendium „Posiłek dla ucznia” - bezpłatne posiłki w szkole w roku szkolnym 2021/2022

     

    Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w pierwszej kolejności zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (Bemowo - ul. Rozłogi 10), składając wniosek wraz ze stosownymi dokumentami.

    W przypadku niemożności uzyskania dofinansowania do posiłków ze środków pomocy społecznej (nieznaczne przekroczenie kryterium dochodowego, nieuregulowanej sytuacji prawnej rodziny, braku meldunku czy wymaganych dokumentów) można ubiegać się o dofinansowanie posiłków w szkole.

    Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z opłaty za posiłki w szkole jest wypełnienie wniosku kierowanego do dyrektora szkoły i złożenie go do pedagoga szkolnego w terminie do 17 września 2021 r.

     

    Plik Posilek-dla-ucznia-wniosek.pdf

     

     

     

    Informacja o przyznawaniu stypendiów i zasiłków szkolnych

     

    Szanowni Państwo!

    Uchwałą  Nr  XXXIV/1027/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30.07.2020r. zostały przekazane do realizacji Ośrodkom Pomocy Społecznej zadania  dotyczące przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, dotychczas realizowane przez Wydziały Oświaty i Wychowania w Dzielnicach.

    Jednocześnie Uchwałą Nr XXXIV/1033/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30.07. 2020 r. został zmieniony Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy.

     

    W związku z powyższym informujemy, że:

    • Stypendia szkolne i zasiłki szkolne uczniom zamieszkałym na terenie Dzielnicy Bemowo przyznawać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo
     m. st. Warszawy
     , czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
    • Wnioski należy składać/ przesyłać na adres:

    Ośrodek Pomocy Społecznej

    Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,

    ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

    sekretariat@opsbemowo.waw.pl

     

    • Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa z dniem 15.09.2021 r.
    • Wnioski mogą składać: uczniowie pełnoletni, rodzice lub opiekunowie prawni
     (w przypadku małoletnich), dyrektor szkoły lub placówki rewalidacyjno – wychowawczej.
    • Wnioski należy składać na formularzach, których wzory zamieszono w linkach poniżej.
    • Wniosek wymaga podpisu osoby uprawnionej, w związku z tym należy go złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

    W razie korzystania z poczty internetowej wniosek musi być podpisany elektronicznie w innym przypadku będzie nieważny.

    • Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z regulaminem i instrukcją wypełniania wniosku (zamieszczonych w linkach poniżej).
    • W razie potrzeby  informacji udzielamy pod tel. (22) 487 13 00.

     

    Linki:

     

    Magdalena Stanisz

    pedagog szkolny SP 82 

     

     

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie