• One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu

    • 01.09.2021 21:19
    • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im Jana Pawła II
     przystąpiła do realizacji projektu:

     „One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu”


     w ramach Programu Narodowej Agencji Erasmus+
     Sektor – Edukacja Szkolna
     Akcja 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej"
     Realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej przewidziana jest na okres od 1.09.2019 do 31.08.2021 roku.


     Partnerzy 1

    • więcej
    • MOBILNOŚĆ I

    • 13.12.2021 23:11

    •  

     WLOCHY.mp4

     Tytuł szkolenia: “JOYFUL ENGLISH COURSE - Basic English or upgrade English language course for teachers and educators + CLIL is PRACTICE”

      

     Termin: 27.06. – 04.07.2021r.

     Miejsce: Soverato, Włochy

     Uczestnicy szkolenia p.Urszula Głodowska i p.Edyta Izwantowska rozwinęli swoje umiejętności w praktyczny i konkretny sposób. Tematyka kursu była zróżnicowana  i obejmowała zarówno podniesienie kompetencji w zakresie pracy na różnorodnych platformach edukacyjnych, zapoznanie z różnymi technikami nauczania, jak i przybliżenie zagadnień kulturowych regionu. Uczestnicy mieli możliwość  zaprezentowania oddziałów dwujęzycznych naszej szkoły w środowisku międzynarodowym podczas konferencji online INTERNATIONAL ROUNDABOUT TABLE EDUCTAION OUT OF THE BOX zrzeszającej nauczycieli z różnych stron świata. 

     CELE SZKOLENIA:
     1. Poznanie europejskiej wizji edukacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu i dostępnej dla wszystkich.
     2. Poprawa kompetencji i umiejętności cyfrowych właściwych w dobie transformacji cyfrowej uczniów-nauczycieli-rodziców.
     3. Rejestracja filmów video z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi.
     4. Poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystania metody CLIL-zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.
     5. Zapoznanie z szeroką gamą praktycznych, nowoczesnych narzędzi metodycznych uatrakcyjniających proces nauczania-uczenia się, w tym OUDOOR LEARNING.
     6. Podniesienie jakości edukacji w naszej instytucji i promowanie innowacyjnych metod wśród nauczycieli.
     7. Poznanie dziedzictwa kulturowego Kalabrii.

     UMIEJETNOŚCI NABYTE PODCZAS SZKOLENIA:
     1. Rozbudowanie bazy narzędzi cyfrowych dostępnych w Internecie wykorzystywanych w procesie nauczania-uczenia się.
     2. Poznanie podstaw w zakresie projektowania stron www WIXSITE, WORDPRESS.
     3. Poznanie w praktyce metody projektu edukacyjnego jako sposób uczenia się uczniów we współpracy przy realizacji wybranych fragmentów podstawy programowej podczas lekcji.
     4. Wykorzystanie aplikacji INSHOT do nagrywania filmów.
     5. Zastosowanie OUTDOOR LEARNING czyli edukacji w plenerze jako skutecznej formy  bazującej na doświadczeniu.

     Urszula Głodowska, Edyta Izwantowska

    • więcej
    • MOBILNOŚĆ II

    • 13.12.2021 22:49
    •  


     Tytuł szkolenia: „Online course content creation”

      

     Termin: 26.07. – 30.07.2021r.

      

     Miejsce: Hiszpania

      

     CELE SZKOLENIA:

     1. Przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy w dobie szybko postępującej cyfryzacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
     2. Wzbogacenie zajęć dydaktycznych oraz poprawienie efektywności uczenia poprzez wykorzystanie ścieżek dźwiękowych, nagrań audiowizualnych i podkastów.
     3. Wykorzystanie materiałów cyfrowych wspierających nauczyciela, zwłaszcza podczas kształcenia na odległość.
     4. Podniesienie jakości edukacji w naszej instytucji i promowanie innowacyjnych metod wśród nauczycieli.

      

     UMIEJĘTNOŚCI NABYTE PODCZAS SZKOLENIA
     1. Tworzenie kreatywnych materiałów z programem CANVA: prezentacje, plakaty, broszury.
     2. Wykorzystanie programu CANVA w pracy projektowej- tworzenie i współdzielenie projektów pomiędzy uczniami.
     3. Tworzenie, edytowanie wspólnych dokumentów z wykorzystaniem narzędzi GOOGLE.
     4. Poznanie innowacyjnych narzędzi na miarę XXI wieku do zarządzania projektami edukacyjnymi: TRELLO, ASANA, TODOIST.
     5. Tworzenie podkastów oraz materiałów audiowizualnych.
     6. Edytowanie materiałów video, praca z programami DaVinci Resolve, Streamlabs OBS.
     7. Nauczanie na odległość za pomocą platformy MOODLE: zasoby MOODLE, zarządzanie kursem online.

      

      

     Urszula Głodowska, Edyta Izwantowska

    • więcej
    • MOBILNOŚĆ

    • 15.12.2021 10:24

    •    

     Tytuł szkolenia:
     CLIL in Practice – Focus on Ireland”

     Termin: 23.08 – 29.08.2021r.

     Miejsce: Dublin, Irlandia

     Uczestniczące w szkoleniu p. Katarzyna Jermakowicz – Rogowska i p. Bożena Mazur miały okazje wzbogacić swój warsztat pracy oraz pogłębić wiedzę na temat stosowania metody CLIL w praktyce. Kurs skupiał się głownie na praktycznym zdobywaniu umiejętności poprzez zajęcia w terenie, które bazowały na historii i kulturze Dublinu oraz Irlandii.

     Cele szkolenia:

     1. Zapoznanie się z głównymi założeniami metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli metodą zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego.
     2. Zdobycie narzędzi, które efektywnie pozwalają na zaplanowanie oraz przeprowadzanie lekcji CLIL nauczanego przedmiotu w ramach edukacji dwujęzycznej.
     3. Pozyskanie strategii pozwalających aktywnie zaangażować uczniów w proces edukacyjny.
     4. Doskonalenie oraz rozwój praktycznych umiejętności językowych oraz komunikacyjnych kadry szkolnej w zakresie języka angielskiego.
     5. Podniesienie jakości edukacji w naszej instytucji i promowanie innowacyjnych metod wśród nauczycieli.
     6. Poznanie kultury oraz historii Irlandii.

      

     Umiejętności nabyte podczas szkolenia:
     1. Poszerzenie wiedz na temat praktycznego stosowania metody CLIL w trakcie nauczania przedmiotu wraz z elementami języka obcego.
     2. Wzbogacenie własnej bazy metodycznej o nowe rozwiązania oraz pomysły pozwalające na przeprowadzenie ciekawych i angażujących zajęć.
     3. Udoskonalenie umiejętności przeprowadzania zajęć w terenie  (outdoor learning).
     4. Nawiązanie znajomości, dzięki którym możliwe było poznanie kultury innych krajów oraz ich podejścia metodyczne do nauki języków obcych.
     5. Poznanie kultury i historii Dublinu oraz Irlandii.

      

     Bożena Mazur, Katarzyna Jermakowicz - Rogowska

    • więcej
   • Kontakty

    • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
    • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
    • sp82@edu.um.warszawa.pl
    • (22) 6641098
    • iod.bemowo@edukompetencje.pl
    • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
    • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
   • Logowanie