• WPŁATY

    Wszystkim rodzicom dziękujemy za wpłaty. Z budżetu RR finansowane są następujące działania:

    • nagrody na koniec roku dla wszystkich uczniów klas 1-3 i wyróżniających się uczniów klas 4-8,
    • nagrody za osiągnięcia sportowe, nagrody za udział i sukcesy w konkursach przedmiotowych,
    • zakup dodatkowych podręczników w ramach akcji „Lekki Tornister”,
    • materiały dla kółek zainteresowań,
    • pamiątki dla absolwentów,
    • organizacja imprez szkolnych, np.: bal klas młodszych i dyskoteka klas starszych,
    • zakup książek i prenumerata czasopism dostępnych w szkolnej bibliotece,
    • wsparcie dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej (dofinansowanie wycieczek i wyjść).

     

    Sugerowana wysokość składki na RR w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 100zł na rok.

    W przypadku gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo sugerowana składka wynosi 75 zł za drugie dziecko, 50 zł za trzecie, 25 zł za czwarte, 0 zł za piąte i kolejne.

     

    Uwaga


    Składka na Radę Rodziców jest nieobowiązkowa. W roku szkolnym 2020/21 przyjęliśmy zasadę, że Rada Rodziców finansuje nagrody na koniec roku tylko tym uczniom, których rodzice uregulują składkę w deklarowanej wysokości.

    ⇒ deklaracja_2021-2022.pdf

     

    Składki na RR należy wpłacać na konto bankowe:

    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 82

    Adres właściciela rachunku: ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa

    Pekao S.A.

    61 1240 6351 1111 0011 0933 6634

    NA BLANKIECIE WPŁATY NALEŻY PODAĆ:

     IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
    - KLASĘ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA

    UWAGA! od 25 października 2021 r. prosimy dokonywać wpłat na NOWY numer konta - stare konto będzie jeszcze funkcjonować przez kilka miesięcy, ale potem wpłaty będą wracać do adresata.

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie