•  

    Indywidualne konsultacje dla uczniów klas VIII prowadzone przez doradców zawodowych

    Serdecznie zapraszamy uczniów na indywidualne konsultacje prowadzone przez doradców zawodowych.

    Porad udzielają specjaliści zatrudnieni w:

     

    1. Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES,

    kontakt: crdz@wcies.edu.pl

    2. Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży,

     Pl. Defilad 1,  pokój 103,e-mail: ciidm@pm.waw.pl,  tel. 22 656 66 48

    3. Rejonowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych -

    wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych: http://edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie

     

    UWAGA! Na indywidualne konsultacje należy się zapisać.

    Źródło: www.edukacja.warszawa.pl

     

    Ścieżki kształcenia

    Multimedia – filmy o zawodach –  doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

                                                                                                           Źródło: www.doradztwo.ore.edu.pl

     

     

    Najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce w 2017r.

     • Informatyka – 42 tys. osób

    • Zarządzanie – 24 tys.

    • Psychologia – 20 tys.

     • Ekonomia – 17,9 tys.

    • Prawo – 17,8 tys.

     

    Najbardziej oblegane kierunki w Polsce w 2017 r.

    • Inżynieria i analiza danych - ponad 54 kandydatów na jedno miejsce

    • Zarządzanie inżynierskie – 19,4 kandydata na jedno miejsce;

    • Chemia i toksykologia sądowa – 18,9;

    • Kierunki lekarskie – 16,7 (dane dotyczące uczelni nadzorowanych przez MNiSW);

    • Filologia norweska – 14,5.

     

    Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-wyniki-rekrutacji-na-studia-w-roku-2017-18.html

     

    Ranking warszawskich techników 2018

    1. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1- m.in. mechatronik

    2. Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. – Kluźniaka m.in. technik geodeta, technik geolog, technik drogownictwa

    3. Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego – m.in. technik analityk, technik usług fryzjerskich

    4. Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSLiE nr 1-m.in. technik ekonomista i technik logistyk

    5. Technikum Architektoniczno –Budowlane im. St. Noakowskiego – m.in. technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych

    6. Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ – m.in. technik żywienia i usług gastronomicz., technik realizacji nagrań i nagłośnień

    7. Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL m.in. technik elektronik, technik teleinformat., technik elektryk, technik informatyk

    8. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG- m.in. technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicz., kelner

    9. Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego m.in. technik ekonomista, technik obsługi turystycznej 10. Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego – m.in. technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik organizacji reklamy

     

    Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego

     

    Ranking liceów warszawskich 2018

    1. XIV LO im. St. Staszica

    2. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego

     3. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

    4. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

    5. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego

    6. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy

    7. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

    8. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej

    9. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

    10. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego

    11. Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol"

    12. "Żagle" LO Stowarzyszenia Sternik

    13. XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego

    14. XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego

    15. XV LO Dwujęzyczne im. Narcyzy Żmichowskiej

    16. VI LO im. T. Reytana

     

    Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

    Źródło: www.perspektywy.pl

    Ranking_Liceów_i_Techników_2019.docx

    Realizacja_doradztwa_zawodowego_w_szkolach_podstawowych_m.st._Warszawy.docx

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie