• Załącznik nr 5 do Planu pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie /30.08.2021r./

    HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW, DNI OTWARTYCH I TERMINÓW KLASYFIKACJI  

    W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     

    Lp.

    Terminy

    Zebrania / Dni otwarte / Klasyfikacja

     

     

    06.09.2021 r.

    Zebranie z Rodzicami uczniów kl. I - III - tryb stacjonarny

     

    1.

    07.09.2021 r.

    Zebranie z Rodzicami uczniów kl. IV - VIII  - tryb stacjonarny

    Poinformowanie rodziców uczniów klas VIII

    o harmonogramie i zasadach przeprowadzania

    egzaminu ósmoklasisty,  zapoznanie rodziców uczniów

    z możliwymi dostosowaniami warunków i form

    przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

     

    2.

    04.10.2021 r.

    Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - III - tryb stacjonarny lub zdalny

     
     

    05.10.2021 r.

    Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas IV - VIII - tryb stacjonarny lub zdalny

     
     
     

    3.

    22.11.2021 r.

    Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - III - tryb stacjonarny lub zdalny

     
     

    23.11.2021 r.

    Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas IV- VIII - tryb stacjonarny lub zdalny

     
     
     

    4.

    do 21.01. 2022 r.

    Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

     
     

    5.

    25.01.2022 r.

    Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna.

     

    6.

    14.02.2022 r.

    Śródroczne zebranie z Rodzicami uczniów klas I - III

     
     

    15.02.2022 r.

    Śródroczne zebranie z Rodzicami uczniów

    klas IV - VIII

    Poinformowanie rodziców uczniów klas VIII o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

     

    7.

    28.03.2022 r.

    Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - III - tryb stacjonarny lub zdalny

     
     

    29.03.2022 r.

    Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas IV - VIII - tryb stacjonarny lub zdalny

     
     
     
     

    8.

    do 13.05.2022 r.

    Ustalenie przewidywanych, niedostatecznych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz ocen nagannych z zachowania.

     
     
     

    9.

     

     

    16.05.2022 r.

    Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I – III - tryb stacjonarny lub zdalny

    Skuteczne poinformowanie przez n-la wychowawcę

    zagrożeniu roczną niedostateczną oceną klasyfikacyjną

    z zajęć edukacyjnych i roczną naganną oceną

    klasyfikacyjną zachowania, zapoznanie

    Rodziców/prawnych opiekunów/ z planem działań

    umożliwiających poprawę oceny.

     

    17.05.2022 r.

    Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas IV - VIII - tryb stacjonarny lub zdalny

     

    10.

    do 27.05.2022 r.

    Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, wpis ocen do dziennika Librus.

     

    11.

     

    od 30.05.2022 r. - 01.06.2022 r.

    Zgłoszenie przez Rodziców ucznia pisemnej prośby do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej- wniosek z uzasadnieniem.

     

    12.

    30.05.2022 r.

     

    Zebranie z Rodzicami  uczniów kl. I - III

    Skuteczne poinformowanie przez n-la wychowawcę rodziców uczniów o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

     

    31.05.2022 r.

    Zebranie z  Rodzicami uczniów kl. IV - VIII

     

     

     

    13.

     

     

    do 13.06.2022 r.

    Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych, wpis ocen do dziennika Librus.

     

    14.

    13.06.2022 r.- 28.06.2022 r.

    Zastrzeżenia odnośnie rocznej oceny klasyfikacyjnej ustalonej niezgodnie z przepisami prawa

    dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Pisemny wniosek Rodziców/prawnych opiekunów ucznia

    złożony do dyrektora szkoły z uzasadnieniem.

     

     

    15.

    14.06.2022 r.

    Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna.

     
  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie