•  

    PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

     

    Nazwa projektu

    Rekrutacja na poszczególne inicjatywy na TEAMSACH

    W Szkolnym Kole Wolontariatu 2020/2021

    Osoba do kontaktu

    Data realizacji

    Organizacji i Ewaluacja Działań Szkolnego Koła Wolontariatu

    1. Monitoring i aktualizacja procedury

    2. Uruchomienie  zespołu Szkolne Koło Wolontariatu na Teamsach

    3. Organizacja cyklicznych  potkań wolontariuszy on-line lub stacjonarnie umożliwiających wspieranie i rozwijanie talentów i umiejętności

    Agnieszka Przybyszewska

    Aleksandra Kupisz – Dynowska

    Wrzesień 2020 –czerwiec 2021

    Zaczytani

    1. Zbiórka książek

    2. Przekazanie do instytucji potrzebujących

    Magdalena Sadowska-Maciejewska

    Wrzesień październik 2020

    Kompetencje dla wolontariusza

    Cykl szkoleń dla wolontariuszy dykcja, autoprezentacja, wystąpienia przed kamerą ,itd.

    Praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności w działaniach szkolnego wolontariatu

    Kinga Dworakowska

    Wrzesień 2020 –czerwiec 2021

    Wolontariusz w akcji STARSI-Młodszym - pomoce dydaktyczne dla klas I- III

    Audiobooki lektur, przygotowanie prezentacji dna zadany temat, gry typu memory, gry strategiczne to tylko niektóre propozycje   działań dla wolontariuszy .

    Giełda zadań i nabory  na poszczególne inicjatywy  on-line

    Propagowanie Saviore ViVre poprzez TEAMSY nagrania, plakaty

    Katarzyna Małachowska, Jolanta Trych, Aleksandra Mądry, Agata Radomirska

    Październik 2020

    Maj 2021

    Luty 2021

    Senior +

    Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek. Cykl działań obejmujących uwrażliwienie i aktywizację ludzi młodych na problem „ageizmu”.

    Aktywności przygotowanie życzeń świątecznych,  koncertów,  rebusów i zagadek dla DPS, Domu Powstańca.

    Zespół

    Październik 2020

    Czerwiec 2021

    Społeczność 2020

    Scena SP 82

    • Zaśpiewaj  z nami Nawiązanie współpracy z polskimi szkołami z całego świata, , Przesłanie na YouTube  - zachęcamy do udziału  w koncercie online, Koncert pieśni patriotycznej on-line

    Być na TAK wywiady z ciekawymi ludźmi,

    • Współpraca z uczelnią wyższą
    • Współpraca  z innymi podmiotami zewnętrznymi(Dom Powstańca itd.)

    Agnieszka Przybyszewska

    Aleksandra Kupisz – Dynowska

    Październik 2020

    Czerwiec 2021

    Wolontariat rodzinny

    „Znajdź Opisz Udostępnij” Opisz i zarchiwizuj polskie zwyczaje, Atrakcje turystyczne,  „Perełki z moich rodzinnych stron”  (przewodniki , wirtualne prezentacje,

    Dbanie  o miejsca pamięci

    Opracowanie tras turystycznych po Warszawie)

    Koordynacja Aleksandra Kupisz-Dynowska

    Październik 2020

    Czerwic 2021

     

    Warsztaty interdyscyplinarne dla społeczności szkolnej  

    Interdyscyplinarne warsztaty modułowe umożliwiające  

    prezentacje zagadnień. Rozwijanie i aktywizowanie talentów

    Spotkanie na Teamsach  lub stacjonarnie

     

    Październik 2020

    Czerwic 2021

    Do Radości Przez Wartości

    Szacunek

    Tematy przewodnie

    • Savoire vivre
    • Dbanie o porządek

    Cały zespół

    Październik 2020

    styczeń 2021

    Refleksyjność

     

    Luty – maj 2021

    Paka dla zwierzaka

    • Opracowanie plakatu informującego  o miejscach potrzebujących wsparcia
    • Zachęcanie do zbiórki (filmiki, spoty reklamowe itd.

    Roma Nyguen_Ahn, Ewa Wyskielska, zespół świetlicy

    Październik 2020

    Marzec 2021

    BADANIKA

    Mobilna pracownia aplikacji telefonicz.

    Po zakończeniu reżimu sanitarnego:

    1. Zbiórka telefonów komórkowych 

    2. Uruchomienie pracowni i przeszkolenie  animatorów na potrzeby warsztatów modułowych.

    Aleksandra Kupisz- Dynowska

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Terminy spotkań Szkolnego Koła Wolontariatu

    Spotkania wolontariatu:

    Rok 2020: 

    22 wrzesień (odbyło się), 27  październik, 01 grudzień 

    Rok 2021 :

    02 marca; 04 maja

    Spotkania odbywają się o godz. 16:00 w Sali 315 (II p. nowy budynek szkoły)

     

    Zapraszają

    Opiekunowie SKW

    Agnieszka Przybyszewska, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Milena Chendoszko

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie