• ZASADY FUNKCJONOWANIA "Szczęśliwego numerka" 2019/2020
    • ZASADY FUNKCJONOWANIA "Szczęśliwego numerka" 2019/2020

    • 06.12.2019 20:03
    • 1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas IV- VIII.
     2. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
     3. Szczęśliwy Numerek jest oznaczony codziennie w dzienniku Librus.
     4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
     5. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.
     6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, testów, kartkówek, prezentacji ustnych.
     7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji.
     8. Szczęśliwy Numerek nie funkcjonuje w czasie dwóch ostatnich tygodni przed klasyfikacją ( I i II półrocze ).
     9. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, nauczyciel przedmiotu lub wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka (danemu uczniowi).
     Samorząd Uczniowski  smiley
    • więcej
    • Wybory do Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2019/2020
    • Wybory do Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2019/2020

    • 02.10.2019 22:07
    • W dniach 26-27 września 2019 roku w naszej szkole odbyły się wybory w wyniku, których wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020.

     Od rana Komisja Wyborcza nadzorowała przebieg głosowania. Uczniowie klas, po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich tożsamość oraz po podpisaniu się na liście wyborców, mieli możliwość oddania głosu na jednego z dwunastu kandydatów.

     Zagłosowało 417 uczniów  (12 głosów było nie ważnych). Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami – bardzo niewielkie. Grono uczniów  zadecydowało, iż:

     Przewodniczącym SU został Mateusz Powichrowski,

     Wiceprzewodniczącym SU został Aleksander Gołoś,

     II Wiceprzewodniczącym SU został Mateusz Krawczyk,

     Sekretarzem SU została Jagoda Kosmala.

     Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie członków Komisji Wyborczej, kandydatów do Samorządu Uczniowskiego jak i wszystkich uczniów biorących udział w głosowaniu.

     Galeria                                                                                                                                           
      

     Monika Magdziak  

     Koordynator SU

    • więcej
    • Debata wyborcza
    • Debata wyborcza

    • 23.09.2019 23:01
    • W poniedziałek 23.09. 2019 r. w naszej szkole  odbyła się debata wyborcza. Podczas tego spotkania kandydaci startujący do SU przedstawili swój program wyborczy i próbowali nakłonić wyborców do głosowania właśnie na nich. Każdy miał możliwość na zaprezentowanie siebie i swoich obietnic wyborczych następnie kandydaci odpowiadali na pytania przedstawicieli klas.
     Kandydaci wykazali się dużą odwagą, stając przed przedstawicielami wszystkich klas i panią dyrektor. Bardzo cieszy nas fakt, że większość uczniów startujących  przyszła na debatę przygotowana.  Debatę uważamy za udaną. Gdy wybory się zakończą, przekonamy się, kto był najbardziej wiarygodny podczas wystąpienia jak i podczas kampanii wyborczej.
     Wkrótce wybory i ogłoszenie wyników.

     Galeria
     Monika Magdziak
     Koordynator SU
    • więcej
    • Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VIII
    • Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VIII

    • 05.09.2019 22:25
    • 26-27 września 2019r., podczas przerw od godz. 9:35 do godz. 14:40 
     odbędą się powszechne wybory do Samorządu Uczniowskiego.
      

     Wszyscy chętni, którzy chcieliby zgłosić swoją kandydaturę do Samorządu Uczniowskiego proszeni są o przygotowanie plakatu.
      

     Zgłoszenia kandydatów wraz z plakatem wyborczym przyjmowane będą przez opiekuna samorządu p. Moniki Magdziak do dnia 16 września (poniedziałek).
      
     W głosowaniu mają prawo wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV-VII.

      

     Ogłoszenie wyników 1 października 2019r.

      

                          Załącznik: OBWIESZCZENIE_WYBORCZE_2019.2020-1.docx

      

      

                                                                            Opiekun Samorządu Uczniowskiego

      p. Monika Magdziak

      

    • więcej
  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie