• 27 października 1961r
      • Dokonano uroczystego otwarcia Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie przy ul. Górczewskiej 201, która była pierwszą Tysiąclatką na Woli.

     • 1999 r.
      • Nasza szkoła przyjęła status szkoły z oddziałami integracyjnymi, co rozpoczęło nową erę w życiu naszej szkoły. Od tej pory są wśród nas dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. W kolejnych latach na każdym poziomie istniała przynajmniej jedna klasa integracyjna. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie rodziców wszystkich naszych dzieci.

     • 2006 r.
      • Rozbudowanie obiektu szkolnego.

     • 15 czerwca 2012 r.
      • Odbyły się jubileuszowe obchody 50-lecia szkoły, połączone z nadaniem jej imienia Jana Pawła II. Patron naszej szkoły został wybrany w demokratycznych wyborach, przeprowadzonych wśród całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Podczas uroczystej Mszy św. Ks. Bp. Tadeusz Pikus poświęcił nowy sztandar szkoły  oraz tablicę pamiątkową poświęconą Janowi Pawłowi II.  Nasz Patron to niekwestionowany autorytet moralny współczesnego świata i jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach ludzkości. Jest największą chlubą Polski, a teraz także chlubą naszej szkoły.

     • 1 września 2012r.
      • Nasza szkoła nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. Jesteśmy dumni z tego, że Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły. 

     • 1 września 2017r.
      • W wyniku reformy oświaty szkołę  przekształcono w 8 – klasowa szkołę podstawową.    

     • 1 września 2018r.
      • Uruchomienie pierwszych oddziałów dwujęzycznych.

    • Historia szkoły

    •  

      

          

     Sztandar szkoły

      

                Ślubowanie                                      Tablica pamiątkowa

       

     Dyrektorzy szkoły:

      

     • Pierwszym dyrektorem placówki była pani Stefania Rypeść.  
     • Drugim dyrektorem szkoły była pani Józefa Zielińska.
     • W roku szkolnym 1982/1983 dyrektorem szkoły został pan Krzysztof Kaliński. 
     • W roku następnym szkołę prowadziła pani dyrektor Hanna Hipsz.
     • W 1985/86 – dyrektorem szkoły była pani Anna Czułkowska. 
     • W 1987/88 – stanowisko dyrektora objęła pani Wanda Modzelewska.
     • W r. szk. 1991/92 obowiązki dyrektora pełniła pani Magdalena Ośko, która w roku następnym została mianowana na stanowisko dyrektora szkoły.
     • W latach 2006 - 2014 dyrektorem szkoły była pani Beata Ciesielska – Pocialik.
     • Od 1 września 2014r. funkcję dyrektora szkoły pełni pani Barbara Makowska - Opala.
  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie