• Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych

    organizowanych w szkołach podstawowych m. st. Warszawy

    w roku szkolnym 2021/2022

     

    Podstawa prawna:

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).
    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).
    3. Uchwała Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645).

     

    Informacje na temat rekrutacji i ofert poszczególnych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji.      

    http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne

     

    W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II roku szkolnym 2021/2022 planujemy uruchomienie:

    • jednej klasy siódmej dwujęzycznej, w której wybrane przedmioty będą nauczane w języku angielskim;
    • jednej klasy siódmej dwujęzycznej, w której wybrane przedmioty będą nauczane w języku niemieckim.

     

    Należy podkreślić, że uruchomienie dwujęzycznej klasy z wykładowym językiem niemieckim to efekt trzyletniej realizacji innowacji pedagogicznej pt.:„ DEUTSCH-KEINE FREMDSPRACHE FÜR UNS.

     

    Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

    https://warszawa-dwujezyczne.pzo.edu.pl/duo-parents//main_inactive.action

     

    • Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 

    Zasady_naboru_2021_2022.docx

     

    • Harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

      - Harmonogram_kandydata_do_klasy_VII_dwujezycznej.docx

     

     

    Ewelina Baran

    wicedyrektor szkoły

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie