•  

    Kontakt do kierownika FPE SP 82- dtarnowski@sp82.edu.pl


    Szczegółowy program pierwszego turnusu (31.01-04.02) i przydział do grup będzie ogłoszony w dniu 28.01.2022 około godz.12.00 (imienna lista uczestników na tablicy w przedsionku głównego wejścia do szkoły)

     

    Podgląd wolnych miejsc na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/main.action
     (zakładka wolne miejsca)

     

     Tu wrzucamy wydrukowane dokumenty potwierdzające udział w akcji smiley 

         ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI!!!

    W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 18.03.2022 r. po spełnieniu następujących warunków: 
    1. do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz 
    2. do 18.02.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.
    Link do załącznika
    - https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/files!downloadInstruction.action?instructionId=3280 
    dtarnowski@sp82.edu.pl- odwołanie opieki. 

    beata.jurkiewicz@szwajcarka.net- odwołanie posiłków.  

     

     

    Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

    - opiekę w wysokości 35 zł dziennie na rachunek nr 24 1030 1508 0000 0005 5083 4022

    - posiłki w wysokości 15 zł dziennie na rachunek nr 47 1940 1076 3017 2447 0008 0000

    Przy wpłacaniu na konto ajenta należy w opisie przelewu podać: imię i nazwisko dziecka, numer szkoły macierzystej
     i numer klasy, numer wybranej szkoły, w której będzie uczestniczyło w zajęciach programu „Zima w mieście 2022”
    oraz liczbę dni uczestnictwaw akcji. 
    np: „Janek Kowalski, SP 316 kl. IVa; Zima 2022 – w SP 350; wyżywienie – 10 dni” 

     

     

    Od 30 grudnia 2021 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

    Jak się zapisać?

    Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 30 grudnia 2021 r. od godziny 8:00 i potrwają do 11 stycznia 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

    Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

    Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16:00.

    Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

    Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

    Feryjne Placówki Edukacyjne

    Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
    w Warszawie.

    Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

    Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

    Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

    Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN

    Zapraszamy!

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie