•  

     

    Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice!

    W związku z obecną sytuacją w naszym kraju Minister Edukacji Narodowej  rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020 roku wprowadził zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021:

    Wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

    Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

    Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    Przydatny link:

    https://www.gov.pl/web/edukacja

    Magdalena Stanisz

     

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie