•  

    

   Szanowni Państwo,

   Trzy lata temu nasza szkoła przystąpiła do Programu Szkoły Uczącej Się – Całościowego Rozwoju Szkoły i rozpoczęliśmy wprowadzanie pewnej zmiany w systemie nauczania naszych uczniów - Oceniania kształtującego (OK).

   Dziś widzimy wiele korzystnych zmian w uczeniu się uczniów. W związku z tym postanowiliśmy kontynuować udział w Programie. Przez najbliższe dwa lata będziemy realizować założenia Programu zaawansowanego Całościowego Rozwoju Szkoły zw. CRS 2.

    

    

    

   Przypomnijmy - Ocenianie Kształtujące stosowane jest w wielu krajach. Najlepszym argumentem za jego wprowadzeniem są doświadczenia edukacji w Finlandii, gdzie ten sposób nauczania jest powszechny, a uczniowie osiągają najlepsze wyniki w badaniach PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów).

   Ocenianie kształtujące nie jest żadną rewolucją, jest zgodne z intuicją nauczycielską. Najprościej można powiedzieć, że jest to dawanie uczniowi informacji zwrotnej o tym, co już opanował, czego powinien się jeszcze nauczyć i w jaki sposób ma to zrobić.

   Zmiany, jakie mogli Państwo obserwować:

   1. Pod sprawdzaną pracą pojawia się komentarz nauczyciela o tym, co uczeń zrobił dobrze, co źle, jak powinien poprawić pracę oraz wskazówki – jak może się dalej rozwijać. To właśnie jest Informacja Zwrotna. Często zdarzało się, że uczeń nie otrzymywał za swoją pracę oceny sumującej. Pisał pracę kolejny raz. Takie działania pozwoliły na doskonalenie nowej umiejętności do takiego momentu, gdy zarówno uczeń, jak i nauczyciel byli pewni, że umiejętność została opanowana.

   2. Dążymy do tego, aby przed każdym sprawdzianem i zadaniem edukacyjnym uczeń otrzymał dokładny zapis tego, co będzie podlegało ocenie. Jeśli nie zapowiemy czegoś wcześniej, nie podlega to ocenie. Przestrzeganie takiej swoistej umowy pomiędzy nauczycielem i uczniami daje uczniom poczucie bezpieczeństwa i pomaga im się uczyć.

   3. Uczniowie mają podawane cele lekcji i kryteria oceniania do każdej lekcji. Państwo również mogą się z nimi zapoznawać i rozmawiać z dziećmi na temat tego, czego się uczą w szkole.

   Ocenianie kształtujące oprócz pomocy uczniom w nauce ma również na celu przejęcie przez nich odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Zależy nam, aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę dla siebie, a nie dla stopni. Dlatego nasi uczniowie stosują ocenę koleżeńską i samoocenę - jest to ocena przekazywana poprzez informację zwrotną od kolegi. Uczeń potrafi sam ocenić swoją wiedzę, to w jakim stopniu opanował wprowadzane umiejętności.

   Wielu nauczycieli podjęło decyzję o rozpoczęciu pracy z „OK zeszytem”. Jest to świetne narzędzie wspomagające proces uczenia się z OK, które z dużym powodzeniem wykorzystuje już w Polsce wielu nauczycieli niezależnie od etapu edukacji. W zeszycie będzie można zobaczyć, jakie umiejętności i wiadomości opanowują dzieci, jak autentycznie uczą się, co myślą o swoim uczeniu się.

   Zależy nam na tym, aby nasza praca była coraz bardziej efektywna, widoczna oraz miała wymiar praktyczny także dla Państwa, którzy możecie wspierać Wasze dzieci w nauce.

   Przy stosowaniu oceniania kształtującego ważna jest współpraca szkoły z rodzicami polegająca na wspólnym omawianiu postępów dzieci w nauce i planowaniu najlepszych warunków do ich rozwoju.

   Państwa dzieci chcą być przez Was zauważone, pragną docenienia ich starań, zwykłego zainteresowania. Pytania, jakie można i warto zadać swojemu dziecku to: czego się nauczyło, z czego jest dumne, co je zainteresowało, nad czym musi popracować, co doskonalić, w czym możecie mu pomóc. Każdy z nas potrzebuje docenienia i wsparcia, wtedy jesteśmy gotowi dać z siebie więcej.

    

   Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że także Wy zauważacie pozytywne strony wprowadzenia elementów OK w naszej szkole. Chcielibyśmy, abyście pytali swoje dzieci o to, czego się w szkole nauczyły, a nie jaki stopień otrzymały. Równocześnie prosimy  o dzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami, sugestiami. Pozwoli nam to lepiej planować proces nauczania. Zapraszamy na stronę Szkoły, znajdziecie tam Państwo wiele cennych materiałów dotyczących OK.

    

   Serdecznie dziękujemy

   Dyrekcja szkoły i Zespół ds. wdrażania OK

    

    

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie