• Nagłówek

    •  

      

      

     Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      

     Tradycyjnie, choć troszkę w innej odsłonie z uwagi na pandemię COVID-19 uczniowie klas młodszych naszej szkoły pożegnali rok szkolny 2019/2020.
     Klasy III spotkały się z Dyrekcją oraz wychowawcami w sali gimnastycznej z zachowaniem aktualnych przepisów reżimu sanitarnego.
     Po przemówieniach pani dyrektor Barbary Makowskiej – Opala , przedstawiciela Rady Rodziców pani Beaty Pacześniowskiej – Łacny, została wyświetlona prezentacja wspominająca naukę zebranych klas w I etapie edukacyjnym. Po części oficjalnej wychowawcy rozdali swoim podopiecznym świadectwa.
     Uczniowie klas I i II spotkali się ze swoimi wychowawcami indywidualne w określonych wg harmonogramu godzinach na korytarzach szkoły, oczywiście zachowując określone przepisy reżimu sanitarnego. W tym czasie odbierali swoje świadectwa.
     Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 składamy wszystkim uczniom szkoły ogromne gratulacje. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć dydaktycznych i postawy uczniowskiej.
     Wszystkim rodzicom i opiekunom dziękujemy  za  ten nietypowy rok, dobrej współpracy, zaangażowanie i wspólne realizowanie zadań.


     Życzymy  dobrych, bezpiecznych wakacji.
     Do zobaczenia we wrześniu w murach naszej szkoły. 
     Kinga Dworakowska


     ZEWNĘTRZNA KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 23 CZERWCA 2020 R.

     Szanowni Państwo,
     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie to bardzo duża placówka. W 51 oddziałach uczy się ponad 1250 uczniów. Jest to szkoła o bogatej tradycji, a jednocześnie szkoła nieustannie dążąca do rozwoju. Rada Pedagogiczna placówki niestrudzenie poszukuje ciekawych rozwiązań metodycznych, programów i środków dydaktycznych.Dążymy by szkoła wciąż zmieniała swoje oblicze, była nowoczesna, by dobrze przygotowywała młodych ludzi do sprawnego funkcjonowania w zmieniajacej się rzeczywistości. Pragniemy, by nasi uczniowie uczyli się w przyjaznym środowisku, sprzyjającym samokształceniu opartym na efektywnej informacji zwrotnej. Informacji, która motywuje, prowadzi, doskonali młodego człowieka. Stąd nasze zainteresowanie programem Całościowy Rozwój Szkoły realizowanym w kooperacji z Centrume Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolnosci.
     Nasza przygoda z CRS rozpoczęła się w 2015 roku. Obecnie nadszedł czas zakończenia programu CRS 2, czas  podsumowania i ewaluacji, którego uwieńczeniem jest przyznany nam tytułu Szkoły Uczącej Się.
     Zewnętrzna Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące odbyła się 23 czerwca 2020 r. w trybie on – line za pomocą platformy MS Teams.
     Swoją obecnością zaszczycili nas:
     •    P. Mirka Rokicka – trenerka CEO i opiekunka programu Całościowy Rozwój Szkoły cz. 2.
     •    P. Barbara Uniwersał – asystentka szkoły CEO w programie Całościowy Rozwój Szkoły
     •    Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, między innymi Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie
     •    Dyrektorzy i nauczyciele – liderzy ze szkół partnerskich: Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce pod Warszawą, Szkoły Podstawowej nr.39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczkowie niedaleko Wrocławia
     •    Przedstawiciele Rady Rodziców SP82.
     Konferencja była podzielona jest na trzy części.
     Część I – przedstawienie naszej drogi w czteroletnim procesie wdrażania oceniania kształtującego w szkole oraz wspólne obejrzenie lekcji przeprowadzonej podczas nauczania zdalnego
     Część II – to spotkanie w grupach, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń, przygotowanie przez zespoły omówienia prezentowanych lekcji.
     Część III – podsumowanie i zakończenie konferencji.
     Każdy proces to droga, niekiedy kręta, pełna różnych przeszkód. Na szczęście na końcu tej drogi jest to, do czego zmierzamy - cel.
     My, społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II, podczas naszej drogi ku tytułowi Szkoły Uczącej Się, doświadczaliśmy blasków i cieni oceniania kształtującego. Nasza przygoda z ocenianiem kształtującym i programem Całościowy Rozwój Szkoły to ścieżka wyzwań. Przejdźmy się nią.
     Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji.
     Konferencja_23.06.2020.pptx
     Kluczowym punktem konferencji była prezentacja dwóch przykładowych lekcji zrealizowanych z wykorzystaniem strategii OK:
     •    Eweliny Baran – prowadzonej w warunkach szkolnych. Temat lekcji brzmiał: Jak lokować oszczędności?
     •    Joanny Chochlewicz – lekcja prowadzona w trybie on – line, nagrana w czasie nauczania zdalnego. Temat lekcji: Krzew róży – trening twórczy.
     Po emisji filmów uczestnicy konferencji podzieleni na dwa panele dyskusyjne prowadzone przez liderki OK Annę Pawlińską i Katarzynę Supeł – Sokulską, wymienili się swoimi spostrzeżeniami i cennymi uwagami. Podzielili się swoimi sukcesami i trudnościami podczas wdrażania oceniania kształtującego w swojej pracy dydaktycznej.
     Na zakończenie spotkania Dyrektor Szkoły, Barbara Makowska – Opala, odebrała z rąk asystenta szkoły p. Barbary Uniwersał tabliczkę potwierdzającą zdobycie tytułu Szkoły Uczącej Się.
     Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom za to, że wzajemnie wspieraliśmy się na trudnych ścieżkach oceniania kształtującego, za wsparcie, zrozumienie i współpracę.
     Zdobycie tytułu Szkoły Uczącej Się to nasz wspólny, wielki sukces!

      

     Katarzyna Supeł – Sokulska
     Anna Pawlińska

      


     Festiwal Asteriada 2020 - konkurs piosenki

     Na początku marca 2020r. grupa teatralno-wokalna kl. II-III wzięła udział  w eliminacjach konkursu piosenki podczas XIX Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej Asteriada. Lista uczestników z całego województwa była ogromna. Tym bardziej z radością informujemy, że uczniowie zakwalifikowali się do drugiego -finałowego etapu konkursu piosenki.

     Niestety,  analizując obecną sytuację w kraju i na podstawie odgórnych zaleceń organizatorzy zawiesili festiwal. W tym roku szkolnym nie będzie już dane zaprezentować grupie umiejętności wokalnych. Jednak uczniom należy się pochwała za to, że podczas licznych uroczystości dali widzom i słuchaczom autentyczną, niewymuszoną radość.

      

      

     Opiekun

     Joanna Cegielska


     X Jubileuszowy Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkursie Cztery Żywioły

     Uczniowie naszej szkoły z klas: 8a, 8b, 8e wzięli udział w X Jubileuszowym Międzyszkolnym Interdyscyplinarnym konkursie Cztery Żywioły. Organizatorem konkursu było LXXXVI Liceum im.Batalionu Zośka w Warszawie. Konkurs odbywał się pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk i przebiegał w 2 etapach:
     w 1 etapie uczniowie wykonali prezentację na jeden z 5 pięciu podanych tematów.
     w 2 etapie był do wykonania quiz w aplikacji kahoot.
     Uczniowie pracowali w zespołach dwuosobowych. Z każdej szkoły mogło wziąć udział 5 zespołów, tak też było w naszym przypadku.
     3 zespoły z kl. 8 b, 1 zespół z kl.  8 a i 1 zespół z kl 8 e.
     Dopiero w czwartek, ze względu na czas pandemii  zostały ogłoszone wyniki konkursu.
     I miejsce zespół: Fukowska Amelia i Gajo Maria z kl 8 b
     II miejsce: Dłużniewska Joanna i Stańczyk Nadia z kl 8 a
     III miejsce: Sankowska Gabriela i Bludova Maria z kl 8 b

     IV miejsce: Walczak Piotr i Król Wiktor z kl. 8 e
     V miejsce: Nieciecka Joanna i Wojcieszak Julia

     Nagrody oraz dyplomy dla trzech wymienionych jako pierwsze zespołów, zaświadczenia o udziale dwóch pozostałych zespołów oraz podziękowania dla opiekuna konkursu, będą możliwe do odbioru w sekretariacie szkoły przy ul. Garbińskiego 1 w dniu 22.06.2020 r.
      

     Anna Omasta


     Dzień Promocji Zdrowia 2020

     W ramach Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia, który przypadał na 3 czerwca Zespół ds. Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie opracował szereg pomysłów, aby zachęcić  uczniów do aktywności fizycznej  i zdrowego odżywiania. Pomimo trudnej i niespodziewanej sytuacji, w której przyszło nam żyć chcieliśmy promować zdrowy tryb życia! Powstały prezentacje stworzone przez panią Marzennę Przechowską- Raczmańską oraz panią Ewę Wojtowską. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili pogadanki o zdrowym trybie życia oraz aktywnie ćwiczyli ze swoimi uczniami. Niektórzy wychowawcy klas zorganizowali spotkania online, na których prowadzili ciekawe rozmowy o zdrowiu oraz wspólnie, przy pomocy kamerek, przygotowali zdrowe i kolorowe przekąski. Uczniowie klas młodszych i starszych z wielką ochotą dzielili się fotografiami swoich pysznych smakołyków. Dzięki całej społeczności szkolnej powstał Kodeks Dobrych Praktyk, w którym uczniowie za pomocą zdjęć uwiecznili swoje starania o zdrowie każdego dnia.  Owocem pracy jest prezentacja, która dostępna jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli - zachęcamy do jej obejrzenia! Link do prezentacjihttps://tiny.pl/79n8q

     Link do folderu ze wszystkimi materiałami: https://tiny.pl/79nsg

     Pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze!

     Koordynatorzy Zespołu ds. Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

     Marzena Szewczuk

     Aleksandra Osińska


     PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

     Szanowni Państwo,

     w związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół w formie określonej nowymi rozporządzeniami MEN informuję, że celem zapewnienia właściwego i bezpiecznego funkcjonowania jednostki w trybie stacjonarnym wprowadza się zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Szkoły nr 49/2019/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Procedury bezpieczeństwa organizacji pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa sars-cov-2

     Treść dokumentu znajdziecie Państwo w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce PLIKI SZKOŁY.

     Rodzice, którzy zadeklarują zamiar korzystania swoich dzieci z konsultacji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy, zajęć rewalidacji prowadzonych na terenie szkoły, proszeni są  o zapoznanie się z ww. Procedurami i dostarczenie wypełnionych załączników:
      

     Oświadczenie opiekuna prawnego; Zgoda na pomiar temperatury.

     Barbara Makowska-Opala

     dyrektor szkoły

     Zal._nr_8_Zgoda_na_pomiar_temperatury.docxZal._nr_9_Oswiadczenie__prawnego_opiekuna.docx


      

     Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty

     Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

     Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się zgodnie z terminarzem: 

     16.06.2020 język polski 

     17.06.2020 matematyka 

     18.06.2020 język angielski 

     Poniżej załączam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami.

     Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów

     Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN

     Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat

      

     Ewelina Baran 

     wicedyrektor szkoły


     NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

     Szanowni Rodzice Uczniów klas VIII

     Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

     Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

     Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są w zakładce Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

     Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN-2.DOCX

     Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf

     Barbara Makowska – Opala

     dyrektor szkoły


     WZNOWIENIE ZAJĘĆ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

     Informuję, że od dnia 18 maja 2020 r. zostaną wznowione zajęcia oddziału przedszkolnego naszej Szkoły. Ramowy rozkład dnia oraz szczegółowe zasady organizacji pracy zostaną przedstawione bezpośrednio rodzicom wychowanków oddziału przedszkolnego.

                                                     Barbara Makowska – Opala 

     dyrektor szkoły


     ZAWIESZENIE ZAJĘĆ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie                                                                                                                                                                 

     Informuję, że na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie, za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia oddziału przedszkolnego w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

                                                    

     Barbara Makowska – Opala 

     dyrektor szkoły


     Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

     Szanowni Państwo, 

     Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

     Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane.

     Więcej informacji na stronie internetowej: 

     http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22210_praca-przedszkoli-i-oddzialow

         

        Iwona Seliwiak wicedyrektor szkoły


     KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ / EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     Szanowni Rodzice,

     informuję, że rozporządzeniem z dnia 24 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej przedłużył czasowe ograniczenie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19 do 24 maja 2020 r.

     W związku z tym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie będzie kontynuowane kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, według dotychczas określonych i realizowanych ZASAD.

     Jednocześnie informuję uczniów kl. VIII oraz ich rodziców, że egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

      

     Barbara Makowska - Opala

     dyrektor szkoły


     Wirtualne treningi z trenerami i gwiazdami sportu - Rusz się po Świętach ze Sportowcami!

     Drodzy Uczniowie,

     W imieniu Wydziału Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszamy na wirtualne treningi z trenerami i gwiazdami sportu - Rusz się po Świętach ze Sportowcami!

     Gdzie i kiedy się widzimy?

     YouTube: Rusz się po Świętach ze Sportowcami

     Czwartek 23 kwietnia - 19.00

     Wtorek 28 kwietnia - 17.00

     Czwartek 30 kwietnia - 19.00

     Zarezerwujcie sobie około 40 minut na jeden trening. Treningi są dostępne przez 24h na kanale youtube.

     Link do wydarzenia https://liblink.pl/0rEFhZSsGM

     W związku z obecną sytuacją, nie możemy się spotkać na sali sportowej i poćwiczyć wspólnie z naszymi wspaniałymi sportowcami.

     Znani już Wam sportowcy z poprzednich edycji, a także Ci nowi, którzy dołączyli do naszego projektu podzielą się z Wami wskazówkami, jak aktywnie spędzić czas w domu.

     Mamy dla Was specjalistów z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, karate oraz szermierki. Sportowcy oraz trenerzy przygotują dla Was treningi z elementami swoich dyscyplin.

     Treningi przeznaczone będą dla całych rodzin, będziecie mogli je wykonać bez żadnych sprzętów, bezpiecznie u siebie w domu.

     Treningi są wspaniałym instruktażowy materiałem jak rozwijać się w danej dyscyplinie, lub jak zacząć swoją przygodę ze sportem. Są dostosowane zarówno dla tych najmłodszych jak i dla dorosłych. Ćwiczyć mogą całe rodziny.

     Zapewniamy gorącą atmosferę. Na każdy trening przygotujcie sobie ręcznik i butelkę wody - gwarantujemy pozytywne zmęczenie i uśmiechy na twarzach.

     Chcemy Wam przypomnieć jak ważna jest aktywność sportowa, ruch i dobra pozytywna energia, która do Was płynie od wszystkich zaproszonych gości.

     Teraz, kiedy jesteście w domach, znajdźcie czas nas chwilę sportu w swoim dziennym planie - to bardzo ważne!

     Tym razem to sportowcy i trenerzy zapraszają Was do siebie, do swoich domów.Już wkrótce zagoszczą u Was w domach:

     Jakub Kowalczyk - siatkówka

     Paweł Mikołajczak - siatkówka

     Marcin Kozera - karate

     Katarzyna Dulnik - koszykówka

     Kacper Kacpa Lachowicz - koszykówka

     Aleksandra Chmielewska - szermierka

     Iwona Szyper - piłka nożna


     Ograniczona obsługa interesantów

     Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82

     im. Jana Pawła II w Warszawie

     Informuję, że na podstawie § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566), w okresie od 31.03.2020 r. do odwołania, wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie obsługi interesantów oraz  w ruchu pracowników według poniższych zasad:

     1. wszelkie pisma przyjmowane są drogą elektroniczną na adres mailowy sp82@edu.um.warszawa.pl, odpowiedzi na pytania rodziców są udzielane pod nr telefonu 885 853 412, do dyspozycji rodziców jest wystawiona skrzyneczka, w której można pozostawić pismo w formie papierowej;

     2. na teren placówki mogą wejść tylko pracownicy szkoły sprawujący dyżur danego dnia;

     3. na bieżąco jest przyjmowana korespondencja z poczty polskiej;

     4. zabrania się wejścia na teren placówki rodzicom i uczniom ( wyjątek stanowi zabranie podręczników);

     5. wejście na teren placówki w ograniczonym zakresie możliwe jest dla firm wykonujących niezbędne naprawy bieżących awarii oraz wynikających z przepisów przeglądów w budynku szkoły;

     6. zobowiązuje się wszystkich przebywających na terenie Szkoły  do zachowania zasad  higieny
     i ochrony osobistej  zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujące prawo.

     Barbara Makowska - Opala

     dyrektor szkoły


     KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ / EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     Szanowni Rodzice,

     informuję, że rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r poz. 643 ) Minister Edukacji Narodowej przedłużył czasowe ograniczenie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 do 26 kwietnia 2020 r.

     W związku z tym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie będzie kontynuowane kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, według dotychczas określonych i realizowanych ZASAD.

     Wznowienie zajęć uczniów nastąpi, zgodnie z dotychczasowym Kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, w dniu 15 kwietnia br.

     Jednocześnie informuję uczniów kl. VIII oraz ich rodziców, że planowany w dniach 21-23 kwietnia br. egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r poz. 657 ) nowy termin egzaminu ósmoklasisty zostanie ogłoszony na 21 dni przed terminem jego realizacji.

                                                                                                                                       

     Barbara Makowska - Opala

     dyrektor szkoły


     APEL MAZOWIECKIEJ POLICJI

     Szanowni Państwo,

     proszę o zapoznanie się apelem Mazowieckiej Policji skierowanym do rodziców i uczniów w związku z nowymi obostrzeniami w kwestii bezpieczeństwa publicznego:

     Mazowiecka Policja Apeluje!

      

     Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

     Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

     Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

     Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

     Wyłączeni z tego obowiązku będą:

     - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

     - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

      

     Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

      

     Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

     Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

     Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

     Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

     Drodzy uczniowie!
     Mazowiecka Policja apeluje:

     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

     Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

     Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

     Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

     Unikajcie miejsc publicznych!

     Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

      NOWY_Apel_Koronawirus.pptx

     Barbara Makowska – Opala

     dyrektor szkoły


     NOWE HARMONOGRAMY REKRUTACJI

     Szanowni Państwo, 

     informuję, że uległy zmiane harmonogramy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, które zamieszczam poniżej:

     - NOWY harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

     NOWY harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

      

     Iwona Seliwiak


     KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

     Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82

     im. Jana Pawła II w Warszawie z dnia 25.03.2020 r.

      

     Informuję, że działając  na podstawie  §1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania Szkoły.

     Od 25 marca 2020 r. do zakończenia czasu ograniczenia funkcjonowania szkół  i przedszkoli, wprowadza się w Szkole kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem.

     Szczegółowe informacje na temat Zasad organizacji i realizacji zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostały przekazane rodzicom uczniów poprzez komunikator szkolnego dziennika elektronicznego.

                                                                                                                                       

     Barbara Makowska - Opala

     dyrektor szkoły


     KOMUNIKAT MAZOWIECKIEJ POLICJI

     Szanowni Państwo,

     proszę o zapoznanie się komunikatami Mazowieckiej Policji skierowanymi do: rodziców, opiekunów i uczniów, związanymi z sytuacją epidemiologiczną.

                                                                                          

     Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

     Drodzy uczniowie!

     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

      

     Barbara Makowska – Opala

     dyrektor szkoły


     ZMIANY W ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W WARSZAWIE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

     Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową organizacją pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 20 opisaną na stronie internetowej tej instytucji:

     http://ppp20.pl/

      

     Barbara Makowska – Opala

     dyrektor szkoły


     Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

      

     Informuję, że:

     rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

     Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

     Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

     Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

     Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

     Barbara Makowska - Opala

     dyrektor szkoły


     ZAWIESZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH

     Szanowni Państwo,

     Zgodnie z Komunikatem dyrektora szkoły nr 4/2019/2020 z 11.03.2020 r. w dniach 12-25.03.2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

     W dniach 12-13.03.2020 r., w świetlicy szkolnej będzie sprawowana opieka dla zdrowych dzieci, które ze względu na szczególnie uzasadnią sytuację rodzinną nie mają zapewnionej opieki w domu.

     W dniach 12-25.03.2020 r. zostały odwołane wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne.

     Zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb proszę by uczniowie szkoły w okresie zawieszonych zajęć szkolnych przebywali w domach, unikali kontaktów z rówieśnikami, unikali wyjść w miejsca publiczne o podwyższonym ryzyku zarażenia koronawirusem.

     Proszę uczniów i rodziców o śledzenie informacji przesyłanych przez dyrektora oraz nauczycieli szkoły poprzez komunikator dziennika Librus.

      

     Barbara Makowska - Opala

     dyrektor szkoły


     INFORMACJA O ZMIANIE FUNKCJONOWANIA M. ST. WARSZAWY

      

     Proszę o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu m. st. Warszawy i podległych mu instytucji zamieszczonych na poniższej stronie internetowej:

     http://www.um.warszawa.pl/aktualności/koronawirus-wa-ne-informacje-o-pracy-urz-du-1

      

                                                                                                                                           Barbara Makowska - Opala 

     dyrektor szkoły


     WAŻNE INFORMACJE MEN

     Prosimy o zapoznanie się z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

     Zespół kierowniczy SP nr 82

     Zawieszenie zajęć - informacje

     Zmiana zasad rekrutacji do klas I szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, ukraińskim i wietnamskim)

     Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

     Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

     1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

     2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

     Informacje zmieniające zasady rekrutacji można znaleźć w innych językach.

                                                                                                                                                                 Iwona Seliwiak

                                                      Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej SP nr 82

      

     Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools

     Зміна правил прийому до дитячих садків та перших класів початкових шкіл

     Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông

     Изменение правил набора для детских садов и первых классов начальных школ в связи с коронавирусом в Польше


      

     Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

      


     SZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY

     11 marca 2020 roku odbył się w naszej szkole międzyklasowy turniej ortograficzny. Trzyosobowe drużyny rywalizowały ze sobą, na poszczególnych poziomach, o tytuł Mistrza Ortografii. Po powrocie do szkoły zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.

     Ranking przedstawia się następująco:

     Prace na poszczególnych poziomach oceniali:

     Anna Gurazdowska – Klasy siódme i ósme

     Rafał Miętkowski – Klasy szóste

     Magdalena Sadowska-Maciejewska – Klasy piąte

     Katarzyna Smolińska – Pietrzyk – klasy czwarte


     II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego - informacja


     Szkolny turniej Badmintona dziewcząt

     W dniu 10.03.2020r. odbyły się mistrzostwa szkoły w badmintonie dziewcząt w kategorii 6, 7 klas .

     Klasy VI

     I miejsce Anna Zejglic

     II miejsce Anna Jańczura

     III miejsce Martyna Kokocińska

     Klasy VII

     I miejsce Julia Ciosek

     II miejsce Małgorzata Runo

     III miejsce Aniela Wyrzykowska

     Życzymy dziewczętom sukcesów w przyszłych mistrzostwach dzielnicy w sezonie 2020/2021r.

     Organizator Tomasz Kapla


     Koncert w Domu Pomocy Społecznej

     Dnia 5 marca 2020 r. z okazji Dnia Kobiet przedstawiciele naszej szkoły i Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką pań: Agnieszki Przybyszewskiej i Mileny Chendoszko wyruszyli do Domu Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Syreny 26. Przygotowali koncert poświęcony kobietom pt. „Kobieta zmienną jest”. Wolontariusze zaprezentowali kilkanaście utworów przeplatając je dowcipnymi wypowiedziami o tym jak chłopcy widzą różnorodność kobiet. Nasi uczniowie złożyli również życzenia zgromadzonym na koncercie paniom, otrzymali wielkie brawa.

     Agnieszka Przybyszewska

      


     43. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka-wyniki eliminacji szkolnych kl.0- III

     Dn. 4 marca 2020r.odbył się etap szkolny konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka z udziałem uczniów kl.0-III, który został poprzedzony eliminacjami klasowymi pod kierunkiem wychowawców.
     Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania i popularyzacja literatury.


     Przesłuchano 24 uczniów  z kl. I-III. Jury w ocenie brało pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny.

     Do etapu dzielnicowego zakwalifikowali się n/w uczniowie:

     1. Maja Milaszewicz - kl.1a
     2. Małgorzata Kosmala - kl.2a
     3. Natalia Dziurdziak - kl.2f
     4. Zofia Busz - kl.3a
     5. Julia Kwiatkowska - kl.3d
     6. Kacper Gil - kl.3g

     Serdecznie gratulujemy laureatom etapu szkolnego i życzymy powodzenia podczas eliminacji dzielnicowych, które odbędą się dn.17 marca 2020 r. w Urzędzie Dzielnicy Bemowo.
     Trzymamy kciuki !


     Joanna Cegielska
     Małgorzata Obrębska- Gołoś
     Marzenna Bendyk


     Bal karnawałowy

     Tradycyjnie, tuż przed feriami odbył się bal karnawałowy dla uczniów naszej szkoły.W czwartek, 6 lutego na naszych uczniów czekała pięknie ustrojona sala gimnastyczna, która zamieniła się w zaczarowaną krainę z  Alicji w krainie czarów.

     W bajkowej scenerii, przy pięknej muzyce dzieci bawiły się wspaniale. Dodatkową atrakcją były konkursy i zabawy, w których uczniowie chętnie brali udział. Reprezentanci każdej z klas wykonywali różnorodne zadania. Warto nadmienić, iż rodzice przygotowali swoim pociechom słodki poczęstunek w salach klasowych. Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy upływał szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a uczniowie już nie mogą doczekać się kolejnego.              

      

     Galeria   

      Samorząd Uczniowski


     APEL - BEZPIECZEŃSTWO NA FERIACH

      

     W dniu 5 lutego br. w naszej szkole odbył się apel dla uczniów kl. IV - VIII na temat bezpieczeństwa podczas zimowych ferii. Uczniowie z klasy VE pod nadzorem wychowawcy Pani Ewy Wojtowskiej zaprezentowali zasady bezpiecznego spędzania czasu podczas dni wolnych od zajęć szkolnych. Uczestnicy tych ważnych, szkolnych spotkań otrzymali pakiet porad przypominających jak bezpiecznie spędzać czas podczas ferii zimowych. 

     Oprawę muzyczną poszczególnych apeli zapewnił chór szkolny pod kierownictwem Pani Hanny Olszak. Miłym akcentem ww. apeli było rozdanie okolicznosciowych dyplomów i nagród uczniom, którzy w I półroczu roku szkol. 2019/2020 uczestniczyli w wybranych olimpiadach przedmiotowych i konkursach międzyszkolnych.

     Ewa Wojtowska


     Przedstawienie Christmas Show

     W poniedziałek 03.02.2020. Szkolne Koło Teatralne z języka angielskiego wystawiło przedstawienie Christmas Show dla uczniów klas czwartych. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z występu.

     Ewelina Górecka 

     Monika Magdziak

      

      

      

      

      


     Podziękowanie za udział w akcji "Góra Grosza"

     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział  w ogólnopolskiej akcji  "Góra Grosza", organizowanej w terminie:

     25.11. 2019 r. - 02.01. 2020 r.   W tej edycji udało nam się wspólnie zebrać drobne nominały monet o łącznej wartości 494,58 zł (czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy).

     Zebrane pieniądze zostały przekazane Towarzystwu „Nasz Dom”, z przeznaczeniem na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

     Dziękujemy bardzo  za udział  i wsparcie akcji.

     Koordynator szkolnej akcji:

                                                                                                                                                Hanna Barczewska 

     z Zespołem Edukacji Ekonomicznej


     Wewnątrzszkolna Konferencja Upowszechniająca

     Od ponad trzech lat nasza szkoła z powodzeniem wdraża ocenianie kształtujące w ramach Programu Całościowego Rozwoju Szkoły Uczącej Się przy wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej.

     Nauczyciele podnoszą jakość i efektywność nauczania poprzez:

     podawanie celów i kryteriów sukcesu do lekcji,

     precyzując wymagania wobec uczniów na sprawdzianach,

     stosując informację zwrotną,

     pracując metodami aktywizującymi.

     Uczymy się, jak uczyć - chcąc pomóc naszym uczniom w tym procesie oraz dzieląc się z nimi odpowiedzialnością za efekty ich nauki.

     Aby upowszechniać taki styl nauczania wśród wciąż powiększającego się grona pedagogicznego, zespół wdrażający ocenianie kształtujące zorganizował Wewnątrzszkolną Konferencję Upowszechniającą. 

     W ramach konferencji, która miała miejsce 14 stycznia 2020 roku, odbyły się:

     lekcje otwarte w pierwszym i drugim etapie edukacyjnym

     nauczyciele sami na chwilę stali się uczniami , by móc osobiście uczestniczyć w lekcji prowadzonej w duchu oceniania kształtującego

     nauczyciele brali udział w panelu dyskusyjnym z udziałem dyrekcji szkoły oraz asystenta CEO; wymienili się swoimi doświadczeniami, pomysłami i refleksją nad ocenianiem kształtującym, dzielili się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i dobrymi praktykami.

     W Konferencję zaangażowała się cała szkoła. Wychowawcy wraz ze swoimi klasami dyskutowali nad metodami OK,  a owocem tych rozmów były plakaty, które porozwieszali przy swoich salach. Nauczyciele zadbali także o gazetki ścienne z pracami plastycznymi wraz z samooceną uczniowską, mapy myśli, lapbooki i inne formy prac angażujących uczniów. W wyznaczonych salach można było pooglądać OK zeszyty. Pojawiły się plakaty z pytaniami kluczowymi do różnych lekcji, na które nasi uczniowie ochoczo odpowiadali.

     Rodzice odwiedzający tego dnia naszą szkołę również mogli dowiedzieć się więcej na temat systemu pracy z uczniami dzięki gazetce tematycznej, która pojawiła się w holu głównym oraz na parterze szkoły.

     Mamy nadzieję, że wszystkie działania przyniosą wymierną korzyść całej szkolnej społeczności.

     Anna Pawlińska, Katarzyna Supeł – Sokulska z zespołem


     Koszykówka z p. Katarzyną Dulnik

     W tygodniu na lekcje WF w klasie 5h mieliśmy zaszczyt gościć znakomitą koszykarkę Katarzynę Dulnik. Pani Katarzyna jest złotą medalistka Mistrzostw Europy, wieloletnią reprezentantką kadry Polski, brązową medalistka Mistrzostw Świata, zawodniczką grającą w wielu ekstraklasowych zespołach oraz świetna trenerka grającą do dziś. 

     Uczniowie podczas zajęć doskonalili technikę prawnego rzutu do kosza i podań. Zostali zarażeni pozytywna energią i chęcią gry w koszykówkę. 

                                            Anna Kolad 

      

      

      

      


     Sport po angielsku z grupą klas 3

     Zabawy i gry sportowe z elementami języka angielskiego. Pierwszy semestr za nami brawo dla wszystkich uczestników.

     Maria Wojsław

      


     W DRODZE DO BETLEJEM 3

      

     9 grudnia  2019 r. na scenie w Sali widowiskowej SP 82 odbyło się przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenie pt. „W drodze do Betlejem 3”. Były to już trzecie jasełka przygotowane z udziałem całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców oraz księży z pobliskiej parafii św. Łukasza Ewangelisty.

     Była to opowieść o Narodzeniu Pana Jezusa i drodze do Betlejem, którą przemierzali Trzej Królowie poprzedzani przez Gwiazdę. Po drodze widzowie mogli doświadczyć diabelskiego kuszenia. Spotkali Heroda, który podstępem chciał poznać miejsce narodzenie się Dzieciątka, które uważał za rywala. Spotkała go za to zasłużona kara, zabrała go Śmierć. Ostatecznie jednak dobro zwyciężyło. W brawurowej walce z Lucy Phere zwyciężył mężny Archanioł Michał. Scena w Betlejem, gdzie oczekiwała Maryja, Józef i mały Jezus była już zatem bezpiecznym miejscem dla wszystkich wędrowców. Aniołowie wykonali taniec, pastuszkowie i Królowie złożyli dary. Nastała radość, więc finałowy utwór „Gloria” zabrzmiał bardzo gromko.

     Obsada w kolejności pojawiania się na scenie:

     Soliści: Wiktoria Jajkiewicz, Jagoda Kosmala, Magdalena Gulbicka, Marcin Kozieł, Magda Orzoł-Długołęcka, zespół wokalny pod wodzą Marcina Kozieła, uczniowie klasy III f Magdy Orzoł Długołeckiej i 3d Joanny Chochlewicz.

     Małe aniołki: grupa teatralna pod opieką Joanny Chochlewicz

     Babunia: Marta Jarkowska

     Tańce anielskie: uczniowie klasy Id pod opieką Katarzyny Małachowskiej, klasa III b Ilony Jodzis

     Anioły trębacze: Maria Wojsław, Michał Radomirski

     Archanioł Michał: Ilona Jodzis

     Archanioł Gabriel: Piotr Lis

     Archanioł Rafał: Piotr Miłaszewicz, Beata Pacześniowska- Łacny, Magdalena Skrocka, Monika Siuchta, Aleksandra Prygiel, Urszula Szczyplińska, AnnaTokarska, Katarzyna Korpusińska

     Lucy Phere: Magda Orzoł-Długołęcka

     Diabły: Kinga Dworakowska, Joanna Chochlewicz, Magdalena Gulbicka, Agnieszka Miłaszewicz

     Król Herod: Jakub Wądołowski

     Dworzanin: Tomasz Oder

     Dwórka: Beata Pacześniowska-Łacny

     Strażnicy: Mariusz Mital, Bartłomiej Ertmański

     Uczony: Piotr Miłaszewicz

     Śmierć: Arkadiusz Włodarczyk

     Tancerki: Anna Dubieniecka, Agata Przybysz, Marzena Ożarowska, Marta Jarkowska

     Maryja: Anna Dubieniecka

     Józef: Marcin Kazimierczak

     Królowie: Ksiądz Jan Popiel, ks. Marcin Falkowski, ks. Bartosz Skawiński

     Pastuszkowie i dzieci: uczniowie klasy I c, pod wodzą Jolanty Trych

     Gwiazdor: Mariusz Oleksiewicz

     Narratorzy: Katarzyna Supeł-Sokulska, Agnieszka Przybyszewska

     Wsparcie wszelakie: Dyrektor Barbara Makowska- Opala 

     Dekoracje: Magdalena Bigos, Mariola Kalinowska

     Ilustracja muzyczna: Ewelina Baran

     Sufler: Edyta Ciosek

     Realizatorzy dźwięku i światła: Krzysztof „Polifer” Politowski i  Marcin Antonkiewicz

     Scenariusz i reżyseria: Agnieszka Przybyszewska


     Podziękowanie


     Paczka z SP 82

     W dniach 9-13 grudnia w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna Paczka z SP 82. W ramach akcji organizowaliśmy kiermasze słodkości a także loterię fantową. Łączna kwota, jaką zebraliśmy to 3477 zł. Za zebraną sumę pieniędzy zostały zakupione bony żywnościowe, które trafiły do potrzebujących rodzin uczniów z naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy wychowawcom i klasom, które zaangażowały się w tę akcję. Dziękujemy również rodzicom, którzy pomagali przygotować kiermasze a także wszystkim tym, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie, kupując słodkości czy losy na loterie. Niech dobro krąży pośród Nas!

     Koordynator akcji

     Anna Dubieniecka


     Profile glebowe

      

     Uczniowie z klas VII w ramach zajęć z geografii przygotowali profile glebowe najpopularniejszych gleb w Polsce.

     Wykorzystali różne materiały  w utworzeniu poszczególnych warstw gleby. Pojawił się  nawet prawdziwy wapień.

     Kreatywność połączona z poprawnością merytoryczną – imponująca.

     W galerii zostały zamieszczone prace uczniów.

                                                                                             Elwira Bocian

      


     Układ Słoneczny

     Czy trzeba polecieć w kosmos, aby dotknąć  Saturna, Jowisza czy Marsa?

     Nie, nie trzeba. Wystarczy zajrzeć do sali 107. 

     Uczniowie z klas VI w ramach zajęć z geografii wykonali przestrzenne modele Układu Słonecznego.

     W galerii zdjęć  można zobaczyć niektóre prace naszych uczniów.

                                                                                                                                        Elwira Bocian


     Tydzień kodowania

     Programowanie jest językiem przyszłości, a kompetencje cyfrowe nabierają coraz większego znaczenia. Szacuje się, że w Europie będzie brakować prawie miliona specjalistów IT. Pewien poziom umiejętności cyfrowych będzie wymagany na nawet 90% wszystkich stanowisk.

     W dniach 2 -6 XII w ramach Tygodnia Kodowania w naszej szkole odbyły się zajęcia prowadzone przez informatyków z firmy Accenture.

     Warsztaty były prowadzone w formie zabawy z wykorzystaniem narzędzi platformy https://hourofcode.com/mchoc, które kształciły umiejętności kluczowe dla programistów, takie jak współpraca i komunikacja, logiczne myślenie czy zdolność koncentracji. Aplikacja i bloczki zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby umożliwić naukę przez zabawę nawet najmłodszym. Uczniowie byli zachwyceni możliwościami, jakie daje im kodowanie.

     Pracownikom firmy Accenture bardzo dziękujemy za przeprowadzenie zajęć.    

     Kinga Dworakowska

      

     DNI INTEGRACJI, TOLERANCJI I ŻYCZLIWOŚCI

     W dniach 20-22 listopada w naszej szkole odbyły się Dni Integracji, Tolerancji i Życzliwości. Zespół specjalistów, jak co roku postarał się, aby jak najlepiej wprowadzić uczniów w te ważne zagadnienia.

     Uczniowie klas 0-III tworzyli w tym tygodniu pod opieką nauczycieli klasowe drzewka integracji oraz łańcuchy tolerancji. Trochę nauki, trochę zabawy, a efekty tych działań możemy podziwiać na gazetkach ściennych w klasach i na korytarzach. Podczas przerw śródlekcyjnych, specjaliści przygotowali zabawy mające na celu uprzyjemnić przerwy a jednocześnie stymulować funkcjonowanie zmysłów, usprawnianie małej motoryki czy aparatu artykulacyjnego.

     Dla młodszych uczniów zorganizowane były także pokazowe lekcje szermierki przygotowane przez przedstawicieli Polskiego Związku Szermierczego - Stefana Makowskiego będącego medalistą Igrzysk Paraolimpijskich oraz wielokrotnym medalistą mistrzostw Europy i Świata a także Jacka Słupskiego – Dyrektora Generalnego Polskiego Związku Szermierczego. Spotkanie te poprowadziła Pani Małgorzata Słupska.

     Starsi uczniowie brali udział w happeningu z okazji „Dnia Mózgu”. Każda lekcja tego dnia rozpoczynała się krótkim ćwiczeniem koncentracji uwagi, pamięci czy spostrzegawczości. Dodatkowo, podczas przerw uczniowie mogli rozwiązywać przygotowane przez specjalistów zadania, zagadki oraz quizy.

      

     W ramach treningu życzliwości, pedagodzy przygotowali słoneczne przypinki „dzień dobry”. Dodatkowo na terenie całej szkoły można podziwiać prace plastyczne uczniów, które przypominają nam o prostych, lecz bardzo ważnych na co dzień słowach „Dzień dobry!”

     Wybrane losowo klasy układały „wieżę życzliwości”. Na ścianach pojawiły się także plakaty „coś życzliwego dla każdego”, z których każdy mógł zabrać swoją zrywkę z dobrym słowem.

     Światowy Dzień Życzliwości stał się również tematem konkursu plastycznego „ Życzliwość wokół nas”, w którym uczniowie naszej szkoły chętnie brali udział. Młodzi artyści wykonali bardzo ciekawe i wartościowe prace. W kategorii dla klas młodszych 1-3 zwycięskie prace przygotowali:

      

     1. miejsce Maciej Michalik klasa 3a

     2. miejsce Paweł Mackun klasa 2e

     3. miejsce Michał Wismont klasa 1e

     W kategorii dla klas starszych 4-6 nagrodzone prace wykonali:

     1. miejsce Milena Maciejewska klasa 4c

     2. miejsce Hanna Przystałkowska klasa 6h

     3. miejsce Milena Mackun klasa 6a

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

     Jesteśmy przekonani, że staliśmy się jeszcze bardziej życzliwi, zintegrowani i tolerancyjni, a przy tym skoncentrowani!

     Anna Dubieniecka


     Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka oraz 30 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

     „Nie ma dzieci. Są ludzie” Janusz Korczak

     W środę, 20 listopada społeczność szkoły spotkała się na uroczystym apelu. Obchodziliśmy  po raz piąty Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka oraz 30 rocznicę uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych, Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowanej przez Polskę w 1991 roku. Dokument obowiązuje w niemal wszystkich państwach świata. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W 1968 r. zainicjowaliśmy przyznawanie Orderu Uśmiechu, czyli międzynarodowego odznaczenia, którym dzieci nagradzają dorosłych wyróżniających się w swojej pracy – za działania przynoszące dzieciom radość.

     Niestety, w XXI w. w wielu krajach prawa dziecka nadal nie są respektowane. Pomocą tym najbardziej bezbronnym zajmuje się UNICEF -  Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund).

     Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają. Warto znać prawa, bo nie są one dane bez konsekwencji. Z  tych samych praw wynikają także obowiązki. Uczniowie obejrzeli film zrealizowany przez uczennice warsztatów dziennikarskich, Tosię i Julię oraz część artystyczną przygotowaną przez klasę 7d. W apelu wzięli także udział uczniowie z klasy 5g oraz Nikola z kl. 7a.

     W bibliotece szkolnej została przygotowana wystawka książek podejmujących tematykę praw najmłodszych.

     Na recepcji w holu głównym szkoły obok recepcji można obejrzeć wystawę prac plastycznych inspirowanych tematem praw dziecka.

               Mamy nadzieję, że ten apel stanie się inspiracją do rozmów o naszych prawach i obowiązkach: w domu, na lekcjach, na szkolnym korytarzu. 

      

     Magdalena Sadowska-Maciejewska,

     Małgorzata Jarzębska


     Uroczysty apel dla klas młodszych

     15 listopada odbył się uroczysty apel dla klas młodszych poświęcony trzem ważnym rocznicom przypadającym w tym roku- 101 rocznicy odzyskania niepodległości, 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75 wybuchu Powstania Warszawskiego. Apel przygotowali uczniowie z koła artystycznego klas trzecich pod kierunkiem p. Joanny Chochlewicz oraz uczniowie z klasy 3a, którzy wsparli artystów w śpiewie, a w przygotowaniach pomogła p. Aleksandra Osińska.

     Na scenie niemało było wzruszeń, bo tematyka poruszała historycznie ważne wydarzenia dla naszego kraju. Uczniowie wyszli z uroczystości z przekonaniem, że być patriotą w dzisiejszych czasach, to doceniać każdą chwilę życia w wolnej ojczyźnie!

     Joanna Chochlewicz

     Aleksandra Osińska


     Szkolny Dzień Dobrego Jedzenia kl. 0- III

     W zeszłym tygodniu obchodziliśmy Szkolny Dzień Dobrego Jedzenia. Na uczniów czekały różnorodne i ciekawe atrakcje. We wtorek w klasach 0-III dzieci w ramach świętowania  Dnia Jabłka wykonywały szereg interesujących aktywności: kodowanie z jabłkiem, przygotowywanie przekąsek, kosztowanie przysmaków, konkurencje sportowe itp.

     Oprócz tego dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat odmian jabłek i ich wpływu na organizm człowieka. Nie zabrakło również zajęć plastycznych, w których uczniowie mogli wykazać swoje artystyczne umiejętności poprzez wykonanie plakatu na temat zdrowych przekąsek.

     W środę natomiast najmłodsi uczniowie naszej szkoły z grupy " O" wraz z uczennicą klasy III d wcielili się w małych aktorów i pokazali społeczności szkolnej jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw przedstawiając apel „Jedz owoce, chrup warzywa  - to na zdrowie świetnie wpływa”.  Również tego dnia każda klasa miała za zadanie przygotować zdrowe śniadanie. 

     W świetlicy można było rozkoszować się witaminowymi  sokami  i koktajlami.

     W klasach starszych z okazji Dnia Dobrego Jedzenia ogłoszony został konkurs pod hasłem "Pomysły na... Jak nie marnować jedzenia". Prace konkursowe można składać do Pani Małgorzaty Jarzębskiej do 13 grudnia. Ponadto na lekcjach wychowawczych uczniowie zapoznawali  się z prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez innych uczniów naszej szkoły. Wszyscy wspólnie zastanawialiśmy się nad tym jak jeść zdrowo i nie marnować żywności.  Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać uczniów jak ważne jest zdrowe odżywianie  ! :)

     Aleksandra Osińska

     Marzena Szewczuk


     Lekcja wf na wrotkach

     Kolejna grupa Pani Marysi podjęła wyzwanie. Wf na rolkach jak po maśle.

     Brawo 7 a !!!

     Maria Wojsław


     Akcja charytatywna

     W dniu 31.10.2019 kl 8e zorganizowała kiermasz czas. Cały dochód został przekazany schronisku dla bezdomnych zwierząt na Paluchu.

     Anna Omasta

     potwierdzenie_paluch.pdf


     Jacek Włodarczyk - Stypendysta m. st. Warszawy SAPERE AUSO

     30 października 2019 r., w Teatrze Współczesnym w Warszawie odbyła się uroczysta gala stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO.

     Gala zwieńczyła dwunastą edycję projektu stypendialnego m.st. Warszawy, adresowanego do najzdolniejszych uczniów i uczennic warszawskich szkół ponadpodstawowych, którzy odnotowali wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne w minionym roku szkolnym 2018/2019. 

     W tegorocznej edycji przedłożono ponad pół tysiąca wniosków, spośród których wyłoniono 269 stypendystów, w dwóch kategoriach:
     – za osiągnięcia odnotowane w szkołach ponadgimnazjalnych (102 stypendia) oraz
     – za osiągnięcia odnotowane w trzecich klasach dotychczasowych gimnazjów i równoległych ósmych klasach szkół podstawowych (167 stypendiów).

     Wśród tegorocznych stypendystów m. st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 w klasach ósmych znalazł się nasz absolwent Jacek Włodarczyk.

     Jacek reprezentował naszą szkołę w konkursach i olimpiadach odnosząc w nich znaczące sukcesy. Chętnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, szczególnie z modelarstwa, matematyki, informatyki, harcerstwa. Źródłem jego osiągnięć są talent i pasja, wsparte wieloletnią i systematyczną pracą.

     Jacku - składamy wyrazy uznania, serdecznie Ci gratulujemy i życzymy wielu kolejnych, wspaniałych sukcesów. Jesteśmy z Ciebie dumni!


     Koncert Galowy V Festiwalu Piosenki Patriotycznej „ZAPYTAJ O POLSKĘ”

     7 listopada br. odbył się Koncert Galowy V Festiwalu Piosenki Patriotycznej „ZAPYTAJ O POLSKĘ”, którego celem jest promowanie wartości patriotycznych. Na Festiwal zgłosiło się 284 uczestników z 40 szkół. Wszyscy uczestnicy Festiwalu prezentowali bardzo wysoki poziom, zatem tegoroczne jury w składzie: Marzena Kawa, Małgorzata Szarek, Karolina Drewnik i Zuzanna Gołąb nie miało łatwego zadania, by wyłonić laureatów.

     Miło nam poinformować, że tegoroczny Koncert Galowy, został dedykowany Panu Witoldowi Kruczkowi – Abuładze ps. „Kruk”, reprezentantowi „Pokolenia Kolumbów”, walczącego na barykadach stolicy w czasie Powstania Warszawskiego.  Pan Witold jest emerytowanym pracownikiem Politechniki Warszawskiej i pomimo sędziwego wieku (98 lat) wciąż udziela korepetycji z fizyki. Nasz gość specjalny otrzymał owacje na stojąco od licznie zgromadzonej publiczności festiwalowej.

     Na Koncert przybyli zaproszeni goście reprezentujący wiele instytucji w tym: Radę Dzielnicy  Bemowo m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,  Parafię pw. Św. Łukasza Ewangelisty, Wojskową Akademię Techniczną, Muzeum Powstania Warszawskiego, Bibliotekę  Publiczną i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, Spółdzielnię Mieszkaniową Wola, Dom Kultury SM Wola, Halę Wola, Związki Zawodowe: Solidarność i ZNP. Z radością powitaliśmy również dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów z zaproszonych szkół.

     V edycja Festiwalu uzyskała honorowy patronat: Mazowieckiej Kurator Oświaty i Wychowania p. Aurelii Michałowskiej,  Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy p. Urszuli Kierzkowskiej. Patronat medialny Festiwalu - TV Górczewska.

     Nagrodę Grand Prix V Festiwalu „ZAPYTAJ O POLSKĘ” zdobył uczeń Szkoły Podstawowej nr 132 znajdującej się przy ulicy Grabskiej 1 na warszawskiej Woli. Szymon zachwycił jury  swoim wykonaniem piosenki „Ostatni nabój” - przejmującego utworu oddającego hołd żołnierzom „wyklętym”.

     Gratulujemy wszystkim laureatom naszego Festiwalu i ogromnie dziękujemy za przepiękne wykonanie przygotowanych przez siebie pieśni i piosenek, które dostarczyły nam wielu wzruszeń i emocji.

     Tradycyjnie w finale koncertu usłyszeliśmy piosenkę dedykowaną wszystkim uczestnikom i gościom koncertu na czele z gościem honorowym – byłym żołnierzem Powstania Warszawskiego. Piosenkę pt.: „Biały krzyż” wykonali jurorzy oraz nauczyciele przygotowujący laureatów Festiwalu.

     Wśród twórców koncertu laureatów warto wyróżnić osoby przygotowujące tradycyjną i multimedialną oprawę prezentowanych utworów muzycznych.

     Do zobaczenia za rok, na VI Festiwalu Piosenki Patriotycznej „ZAPYTAJ O POLSKĘ”. Już dziś serdecznie ZAPRASZAMY!

     Agnieszka Przybyszewska

     Galeria


     WF na wrotkach!

     Wychowanie fizyczne na wrotkach, rolkach? Czemu nie:)

     Kolorując szare dni jesienne Dwujęzyczne klasy spróbowały swoich sił z Panią Marysią na dziedzińcu szkoły.

     Maria Wojsław


     Podziękowanie


     "Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki a podstawy nauczania w koszykówce w pierwszym etapie szkolenia”

     Nasza kadra nauczycieli wychowania fizycznego wzięła udział w szkoleniu „Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki a podstawy nauczania w koszykówce w pierwszym etapie szkolenia”. Celem warsztatów była popularyzacja koszykówki w Naszej szkole oraz poszerzenie wiedzy i poznanie nowatorskich metod prowadzenia zajęć z tej dyscypliny. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat oraz encyklopedię wiedzy o koszykówce. 
     Inicjatorem wydarzenia była Anna Kolad oraz Polski Związek Koszykówki. Szkolenie poprowadził Maciej Szelągowski – koordynator Młodych Asów Parkietów, asystent trenera Reprezentacji Polski rocznika 2000, trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, mi.in. w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, trener pierwszoligowego zespołu SKK Polonia Warszawa, z którym uzyskał awans na zaplecze ekstraklasy, były zawodnik zaplecza ekstraklasy Asseco Prokom 2 Gdynia.  

     Anna Kolad


      

     WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY W SP 82 !!!

     Do tradycji naszej szkoły można już zaliczyć akcję zbiórki makulatury. W środę 10 października 2019 r. odbyła się siedemnasta jesienna edycja pod dobrze znanym hasłem „ Każda klasa ratuje jedną sosnę”
     W dalszym ciągu popularność akcji i zaangażowanie uczniów, rodziców i wszystkich pracowników, którzy wspierali swoje wybrane klasy nie spada. Jak co roku makulatura zbierana była przy budynku szkoły, lub bezpośrednio zawożona do dowolnego skupu makulatury.

     Wszystkim serdecznie dziękujemy, że zamiast wyrzucać na śmietnik niepotrzebne gazety i stare zeszyty składali je tygodniami i przeznaczyli na naszą zbiórkę makulatury !!!

     Zebraliśmy ponad 7,5 tony makulatury i 1466,53 zł.

     Wszystkie zdobyte pieniądze będą przeznaczone dla naszej szkoły.

     W dalszym ciągu zachęcamy do segregacji odpadów. Już teraz możecie przygotowywać się do kolejnej, wiosennej tury. Jeśli nie macie gdzie trzymać zgromadzonego surowca, warto od razu zawieźć go do skupu, a pokwitowanie i pieniądze przekazać wychowawcy. Wszystkie „paragony” będą doliczone podczas wiosennej zbiórki makulatury.

      

     Życzymy powodzenia w ratowaniu każdej sosny i dbaniu o naszą planetę Ziemię !!!

     Wyniki_zbiorki_2019-2020_-_kopia.xlsx

     Koordynator akcji:

     Renata Zygadło

     Beata Wieteska

     Marzena Przechowska-Raczmańska


     Ślubowanie klas pierwszych

     W poniedziałek 14 października  2019r. w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość -  Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

     Uroczystość rozpoczęła się  przywitaniem wszystkich przybyłych gości. Nie zabrakło również gorących słów skierowanych  do pierwszoklasistów od Pani dyrektor Barbary Makowskiej – Opala oraz przedstawiciela Rady Rodziców uczniów klas pierwszych - Pani Małgorzaty Godlewskiej.

     Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali swoje wiadomości o ojczyźnie  i umiejętności wokalne, a  także pochwalili się znajomością zasad savoir-vivre. 

     Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przez uczniów klas pierwszych przysięgi. Uczniowie Ślubowali na sztandar szkoły, a następnie zostali Pasowani przez Panią dyrektor Barbarę Makowską- Opalę i Panią dyrektor Iwonę Seliwiak  na pełnoprawnych   uczniów naszej szkoły.

     Na pamiątkę tak podniosłej chwili pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i drobne upominki od Samorządu Uczniowskiego,  a także wyprawkę pierwszoklasisty ufundowaną przez Zarząd Dzielnicy Warszawa Bemowo.

     Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów i dużo radości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

      

     wychowawca klasy Ic

                                                                                                                         Jolanta Trych


     Szkolny Tydzień Świadomości Dysleksji: 14.10-18.10. 2019r.

     "Dyslektycy są wśród nas" - to hasło  tegorocznego Tygodnia Świadomości Dysleksji w naszej Szkole. W dniach 14-18 października bieżącego roku zaplanowano szereg działań mających poszerzyć świadomość zjawiska dysleksji wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Na korytarzach szkoły pojawią się materiały edukacyjne, zagadki i ciekawostki na temat dysleksji. W czasie lekcji zaprezentowane zostaną filmy o życiu z dysleksją, a specjaliści przeprowadzą różne zadania edukacyjne dla uczniów. Na stronie internetowej Szkoły zostanie umieszczony poradnik pt. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tych działaniach!

     Czy-moje-dziecko-jest-zagrozone-dysleksja.pdf

     Psycholog szkolny

     Wiola Łysiak-Bundzylak

      


     Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     4 października obchodziliśmy w naszej szkole ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA.

     Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po wakacjach, a także uświadomienia sobie jak bardzo jest nam potrzebna.
     Akcja trwała pod hasłem "Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają". Uczniowie przeprowadzili egzaminy ustne osobom dorosłym, które odwiedziły w tym dniu naszą szkołę.

     Monika Magdziak

     Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

     W dniach 26-27 września 2019 roku w naszej szkole odbyły się wybory w wyniku, których wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020.

     Od rana Komisja Wyborcza nadzorowała przebieg głosowania. Uczniowie klas, po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich tożsamość oraz po podpisaniu się na liście wyborców, mieli możliwość oddania głosu na jednego z dwunastu kandydatów.

     Zagłosowało 417 uczniów  (12 głosów było nie ważnych). Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami – bardzo niewielkie. Grono uczniów  zadecydowało, iż:

     Przewodniczącym SU został Mateusz Powichrowski,

     Wiceprzewodniczącym SU został Aleksander Gołoś,

     II Wiceprzewodniczącym SU został Mateusz Krawczyk,

     Sekretarzem SU została Jagoda Kosmala.

     Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie członków Komisji Wyborczej, kandydatów do Samorządu Uczniowskiego jak i wszystkich uczniów biorących udział w głosowaniu.

     Galeria

      

                                                                                                                                                      Monika Magdziak Koordynator SU


     Koncert charytatywny " Budzimy Franka do życia"

     Święto miłości, dobroci i pomagania zakończyliśmy KONCERTEM. Udział wzięli Artyści scen warszawskich, nasi uczniowie, absolwenci szkoły oraz młode talenty z programu telewizyjnego: SZANSA NA SUKCES. Podczas koncertu odbyła się też licytacja kilku ofiarowanych dla FRANKA przedmiotów. Wszystkim towarzyszyła atmosfera wdzięczności, radości i wzruszenia.

     Pomaganie naprawdę uskrzydla!!!

     Dziękuję za obecność i wsparcie.

     Koncert charytatywny " Budzimy Franka do życia".

     Noemi Joanna Zasada


     Kiermasz charytatywny

     Wtorek 24.09... Był to, w naszej szkole, piękny dzień POMAGANIA. Wszyscy szeroko otworzyliśmy nasze serca, by BUDZIĆ FRANKA DO ŻYCIA! Byliśmy świadkami wielu wspaniałych akcji: loteria fantowa, kącik zagadek, kącik pozdrowień dla FRANKA, akcja maskotkowa RODZICE - DZIECIOM,sprzedaż ciast, Aniołów, książek, kubków, obrazów, rękodzieła i cegiełek na koncert. Wszystkim towarzyszyła radość i chęć niesienia wsparcia dla FRANKA. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że razem możemy zdziałać wielkie CUDA.

     DZIĘKUJĘ za wszelkie dobro i zaangażowanie w przygotowanie tak ważnego dnia!

     Zapraszam do galerii zdjęć.

     Noemi Joanna Zasada

     Galeria


     Debata wyborcza

     W poniedziałek 23.09. 2019 r. w naszej szkole  odbyła się debata wyborcza. Podczas tego spotkania kandydaci startujący do SU przedstawili swój program wyborczy i próbowali nakłonić wyborców do głosowania właśnie na nich. Każdy miał możliwość na zaprezentowanie siebie i swoich obietnic wyborczych następnie kandydaci odpowiadali na pytania przedstawicieli klas.

     Kandydaci wykazali się dużą odwagą, stając przed przedstawicielami wszystkich klas i panią dyrektor. Bardzo cieszy nas fakt, że większość uczniów startujących  przyszła na debatę przygotowana.  Debatę uważamy za udaną. Gdy wybory się zakończą, przekonamy się, kto był najbardziej wiarygodny podczas wystąpienia jak i podczas kampanii wyborczej.

     Wkrótce wybory i ogłoszenie wyników.

     Monika Magdziak

     Koordynator SU


     Międzynarodowy Dzień Kropki odsłona druga- kl. 0 - III

     Klasy 4-8 aktywnie uczestniczyły w Międzynarodowym Dniu Kropki w piątek 13 września, klasy 0 – III przedłużyły ten dzień i kropki towarzyszyły nam w dniu 16 września.

     Uczniowie I etapu kształcenia w czasie zajęć,  podobnie jak klasy starsze zapoznali się z Historią o Vashti, a następnie aktywnie i twórczo działali, na każdym kroku napotykali kropki.  Jednym słowem kropki były wszędzie na ubraniach, na twarzy, w czasie zajęć ruchowych, komputerowych i wielu innych.

     Przedstawiamy fotorelację z naszych działań.

                                                                                                        Koordynator Samorządu Uczniowskiego
                                                                                                                                                                                     Klas Młodszych

                                                                                                                                                                                     Kinga Dworakowska


     Międzynarodowy Dzień Kropki

     W piątek 13 września,  po raz kolejny w naszej szkole w klasach 4-8, świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Historia o Vashti – nieśmiałej dziewczynce, która nie wierzyła w swoje możliwości, poruszyła serca dzieci. Vashti na lekcji plastyki nie miała pomysłu jak wyrazić siebie za pomocą znaczka. Uparcie twierdziła, że nie potrafi malować, a zamknięte farbki tylko ją irytowały. Nauczycielka cierpliwie czekała, aż Vashti podejmie próbę. Powiedziała do dziewczynki „Postaw znaczek, a zobaczysz dokąd cię przeniesie”. Książka „The Dot”, z której pochodzi ta historia, opowiada o kropce, która zmieniła świat małej Vashti, albo o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie.

     Udział naszej szkoły w tym wydarzeniu był doskonałą okazją do odkrywania uczniowskich talentów oraz do rozbudzania kreatywności. Nauczyciele prowadzili lekcje z kropką jako motywem przewodnim lub wymyślali zadania z kropkami.

     Tego dnia kropki królowały  na ubraniach. Ci, którzy nie znaleźli ich w swoich szafach, ozdobili swoje koszulki w samodzielnie wykonane kropeczki i kółeczka.

      

     Koordynator Samorządu Uczniowskiego

     Monika Magdziak

      


     Szkolne Narodowe Czytanie w SP 82

     W przeddzień Narodowego Czytania – akcji pod patronatem Prezydenta RP -  zespół nauczycieli humanistów zorganizował szkolne Narodowe Czytanie.

     W tym roku odbyło się ósme  spotkanie z kanonem polskiej literatury i z tej okazji para prezydencka wybrała osiem nowel:

     - "Dobra pani" Eliza Orzeszkowa,

     - "Dym" Maria Konopnicka, "Katarynka" Bolesław Prus,

     - "Mój ojciec wstępuje do strażaków" (ze zbioru "Sanatorium pod Klepsydrą") Bruno Schulz,

     - "Orka" Władysław Stanisław Reymont,

     - "Rozdzióbią nas kruki, wrony…" Stefan Żeromski,

     - "Sachem" Henryk Sienkiewicz,

     - "Sawa" (z cyklu "Pamiątki Soplicy") Henryk Rzewuski).

     Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP, Andrzej Duda.

     Szkolne Narodowe Czytanie odbyło się 06.09.2019 r. na trzech godzinach lekcyjnych. W prezentacji multimedialnej przybliżyliśmy lektury, jakie czytano w poprzednich edycjach ("Pan Tadeusz", "Zemsta", "Trylogia", "Lalka", "Quo vadis", "Wesele", "Przedwiośnie"). Odczytaliśmy także list Prezydenta RP.

     Nauczyciele języka polskiego dokonali wyboru spośród wskazanych tytułów. W klasach szóstych czytaliśmy "Sachem", w klasach klasach siódmych "Dobrą panią", w klasach ósmych "Dym".

     Z głosową interpretacją tekstów nowel zmierzyli się: Dyrektor szkoły, Barbara Makowska – Opala, wicedyrektor -  Iwona Seliwiak i Anna Łukasiak, rodzice uczniów z klas 6a i 8b, nauczyciele przedmiotów oraz nauczyciele specjaliści. Było to nie lada wyzwanie: czytanie przed młodzieżą, archaiczny język i archaiczne konstrukcje składniowe. Odbyła się także krótka rozmowa na temat noweli jako gatunku literackiego.

     Mamy nadzieję, że zarówno czytający, jak i słuchacze doświadczyli czegoś niezwykłego - przeżyli niecodzienną lekcję języka polskiego. 

     Dziś już wiemy, że w przyszłym roku utworem czytanym na głos  będzie "Balladyna" Juliusza Słowackiego.

     Magdalena Sadowska-Maciejewska

     Katarzyna Supeł-Sokulska


     Apel „Bezpieczny uczeń”

     Dnia 10 września 2019 roku odbył się w naszej szkole apel porządkowy dla klas IV-VIII, na którym uczniowie z klasy 5c przypomnieli swoim kolegom i koleżankom jak należy poprawnie zachowywać się będąc uczestnikiem ruchu drogowego. Zwrócili uwagę na zasady bezpiecznego zachowania na terenie szkoły, szczególnie podczas przerw.

     Każdy uczeń, i ten młodszy i ten starszy, chce czuć się w szkole bezpiecznie. Dbajmy więc o to i zachowujmy się tak, aby każdy mógł poczuć, że szkoła jest przyjazna i bezpieczna.

     Koordynator Samorządu Uczniowskiego

     Monika Magdziak

      

      


     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

      

     Po dwumiesięcznym wakacyjnym odpoczynku wszyscy wróciliśmy do szkoły pełni energii i zapału do pracy. Przed nami nowy rok szkolny, który w naszej szkole rozpoczął się 2 września. Dzieci i ich rodziców na pierwszej w tym roku szkolnym uroczystości szkolnej przywitała dyrektor szkoły p. Barbara Makowska-Opala.

     W nowym roku szkolnym 2019/2020 Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom i Przyjaciołom Szkoły życzymy samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Uczniom natomiast życzymy pomyślności i powodzenia w dążeniu do uzyskiwania najlepszych wyników w nauce, a także zdrowia i radości w bieżącym roku szkolnym oraz mile spędzonego czasu w gronie nowych przyjaciół.

     Małgorzata Kociołł

      

      


  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie