• Informacje ogólne

    • Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy Wars i Sawa to element programu pod nazwą „Warszawski System Wspierania Uzdolnionych”. Nasza Szkoła otrzymała Certyfikat w roku 2012.

     Podstawowym założeniem programu WARS i SAWA jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowanego rozwoju.

     Głównym celem programu Wars i Sawa w naszej szkole jest rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły. Cele szczegółowe to rozwijanie różnorodnych zdolności naszych uczniów oraz zwiększenie ich motywacji do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań  a także zwiększenie kompetencji Rady Pedagogicznej w zakresie pracy z uczniami uzdolnionymi.

     Uczeń zdolny to według naszych założeń uczeń, który w warunkach szkolnych osiąga wyniki powyżej przeciętnych w obszarach: poznawczym, artystycznym, językowym, sportowych, posiadający umiejętność myślenia twórczego.

     Ważną część programu stanowi promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wystawy prac wykonanych przez uczniów, aukcje wytworów dzieci, występy dzieci podczas uroczystości szkolnych, udział w konkursach zarówno artystycznych jak i przedmiotowych, zawodach sportowych.

     W ramach programu Wars i Sawa współpracujemy z Rodzicami i  instytucjami zewnętrznymi takimi jak m. in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 (np. przy tworzeniu indywidualnych programów nauczania dla uczniów uzdolnionych), Rada  Rodziców (pomoc finansowa, włączanie rodziców do realizacji przedsięwzięć w ramach programu), Hala Wola (finansowanie niezbędnych materiałów dla dzieci uzdolnionych i coroczny koncert młodych artystów), Urząd Dzielnicy Bemowo (pomoc materialna, organizowanie przeglądów artystycznych, zawodów sportowych).

     Zespół ds. Certyfikatu Wars i Sawa

      

      

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie