• Rekrutacja- ważne informacje!
    • Rekrutacja- ważne informacje!

    • 16.09.2021 09:38
    • Szanowni Państwo, 

     informujemy, że rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne rozpoczyna się 
     20.09. 2021r.  i trwa do 24.09.2021 r. 


     Zgłoszenia na wybrane zajęcia należy kierować do nauczyciela prowadzącego poprzez dziennik LIBRUS Synergia.


     27 IX o godzinie 12.00. zostaną wywieszone listy przyjętych i listy rezerwowych uczniów.
     Zajęcia rozpoczynają się od 4 X  2021 r.
                                
     Z wyrazami szacunku,
                             Zespół kierowniczy SP nr 82
    • więcej
    • Wolontariat I-III
    • Wolontariat I-III

    • 17.09.2021 08:28
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć:  piątek godz. 14:30 – 15:25

     Liczba uczestnikówzajęcia  bez limitu uczestników

     Nauczyciel prowadzący:  Aleksandra Kupisz- Dynowska

     Opis zajęć:    

     Zajęcia realizowane są zgodnie Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu (źródło: https://sp82.edupage.org/a/program-szkolnego-kola-wolontariatu)

     Uczestnicy zajęć  biorą  udział w aktywnościach obejmujących identyfikacją i rozwój talentów i umiejętności, ukierunkowanych na wsparcie społeczności szkolnej, zwłaszcza w zakresie  współpracy  z uczniami i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.  Zajęcia zawierają element partycypacji uczniów w  budowaniu  giełdy projektów  do realizacji  w danym roku szkolnym

     Realizacja zadań w ramach zajęć może mieć charakter indywidualny lub zespołowy ( w tym  wolontariat rodzinny)

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji:

     • Spotkanie organizacyjne:  piątek 24 września godz. 14:30, sala nr 215
     • Stacjonarnie: piątek godz. 14:30 – 15:15
     • Zdalnie: Zespół MS Teams  kod dostępu  podany Librusem

      

     ZASADY REKRUTACJI
     - Przesłanie zgłoszenia  do nauczyciela prowadzącego zajęcia  przy pomocy dziennika Librus.
     - Dostarczenie  zgody rodziców, w czasie spotkania  organizacyjnego  lub (druk na stronie szkoły pod Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu)
     - Zalogowanie się do Zespołu  na Ms Teams ( kod dostępu zostanie wysłany Librusem )

    • więcej
    • Program zajęć szachowych dla uczniów klas pierwszych i drugich
    • Program zajęć szachowych dla uczniów klas pierwszych i drugich

    • 20.09.2021 19:37
    • Czas realizacji: październik 2021 – maj 2022

     Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

     Forma zajęć: zajęcia pozalekcyjne w grupach mieszanych do 14 osób

     Zajęcia będą prowadzone 1 raz w tygodniu z każdą grupą w wymiarze 45 minut.

     Proponowane dni i godziny: I grupa środa godz. 9.00-9.45, II grupa Czwartek godzina 9.00-9.45

     Nauczyciel prowadzący: 
     Marzena Szewczuk

    • więcej
    • Zajęcia dziennikarskie dla klas II - III
    • Zajęcia dziennikarskie dla klas II - III

    • 16.09.2021 00:14
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: Środa 15:30 – 16:15 sala 105 S

     Liczba uczestników: 12

     Nauczyciel prowadzący: Kinga Dworakowska

     Opis zajęć:
     Edukacja medialna w obecnych czasach powinna być integralną częścią działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły. Szkoła jako miejsce wychowania i kształcenia poczucia odpowiedzialności za działania własne i ogółu społeczeństwa musi upowszechniać wśród dzieci wiedzę o środkach masowego przekazu i ich roli w społeczeństwie. Każde dziecko jest inne, każde ma swoje zainteresowania, wykazuje się właściwymi sobie zdolnościami. Dzieci poszukują sposobów samorealizacji nie tylko na lekcjach, ale również na zajęciach pozalekcyjnych. Założeniem zajęć jest wyposażenie dzieci w pełną wiedzę o prasie, jej zadaniach, języku i funkcjach. Dzieci poznają specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego, radiowego, prasowego, będą tworzyć szkolną gazetkę „Sami o Szkole”. Celem zajęć jest wsparcie samodzielnego i twórczego myślenia oraz działania dziecka.

      

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji:

     Środa 15:30 – 16:15 sala 105 S

     Rekrutacja:

      W zależności od ilości zgłoszeń, w przypadku zapisania na zajęcie więcej niż 12 osób, uczniowie na pierwszych zajęciach 6.09.2021 napiszą krótkie opowiadanie na zadany temat. Przed kolejnymi zajęciami każdy zainteresowany uczestnictwem w kółku dziennikarskim zostanie poinformowany drogą elektroniczną za pośrednictwem Librus o wynikach rekrutacji. W przypadku liczby chętnych poniżej 12 osób, wszyscy zostają przyjęci.

    • więcej
    • Kółko matematyczne dla uczniów klas 2 i 3
    • Kółko matematyczne dla uczniów klas 2 i 3

    • 16.09.2021 10:42
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: wtorek, godz. 16.20- 17.05, sala 202S

     Liczba uczestników: 12

     Nauczyciel prowadzący: Jolanta Trych

     Opis zajęć:
     - rozbudzanie i kształtowanie  zainteresowań matematycznych uczniów;
     - rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów;
     - pogłębianie wiedzy matematycznej uczniów;
     - doskonalenie umiejętności: liczenia i rachowania, przewidywania i logicznego myślenia, odgadywania reguł, kodowania i dekodowania, rozwiązywania  i układania zadań z treścią;
     - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych;

      Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: Wtorek 21.09.21r., godz. 16.20- 17.05, sala 202S

    • więcej
    • ,,Strefa mniej polskiego uczymy się ANGIELSKIEGO” dla uczniów kl. III
    • ,,Strefa mniej polskiego uczymy się ANGIELSKIEGO” dla uczniów kl. III

    • 16.09.2021 00:01
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: piątek 9.45

     Liczba uczestników: 12

     Nauczyciel prowadzący: Maria Wojsław

     Opis zajęć: Zajęcia angielskiego prowadzone metodą CLIL(content and Language integrated learning).Innowacyjna metoda rekomendowana przez unie europejską opierająca się na wieloobszarowym nauczaniu języka obcego. Praktyczne zastosowanie języka z naciskiem na poznanie słownictwa i wypowiedzi związanych z tym co aktualnie się dzieje w wokół ucznia na lekcji. Wraz z metoda TPR(nauka poprzez ruch) jest to lekcja angielskiego, która efektywnie, ale co najważniejsze miło i przyjemnie wprowadza nas w nauczanie dwujęzyczne.  Nauczyciel głównie zwraca się do dzieci w języku angielskim co otwiera je na komunikację i szybko zapoznaje dzieci z podstawowymi zwrotami.

      

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: 24.09 godz. 9.45, zbiórka w świetlicy

     Rekrutacje odbywa się na próbnych zajęciach, gdzie nauczyciel zapoznaje się z wiedza językową uczniów oraz ich zachowaniem i chęcią współpracy.

    • więcej
    • Program zajęć szachowych dla uczniów klas trzecich
    • Program zajęć szachowych dla uczniów klas trzecich

    • 20.09.2021 19:38
    • Czas realizacji: październik 2021 – maj 2022

     Zajęcia będą prowadzone 1 raz w tygodniu w wymiarze 45 minut.

     Dzień i godzina zajęć: czwartek 16.30-17.15

     Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

     Forma zajęć: zajęcia pozalekcyjne w grupach mieszanych do 16 osób

     Nauczyciel prowadzący: Marzena Szewczuk

     Zajęcia są prowadzone dla uczniów klas III  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie.

     Zajęcia przewidziane są dla uczniów znających podstawy gry w szachy.

     Zajęcia szachowe będą prowadzone w oparciu o program Edukacja przez Szachy w Szkole. Został on stworzony zgodnie z teorią inteligencji wielorakich. Jego zadaniem jest rozwijać wszechstronne uzdolnienia uczniów poprzez naukę elementów gry w szachy.

     W zajęciach mile widziany jest udział uczniów z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z doświadczenia nabytego w ubiegłych latach, wiem, że uczestnictwo w zajęciach szachowych pomaga uczniom przełamywać własne ograniczenia w funkcjonowaniu osobistym i społecznym.

    • więcej
    • Zajęcia taneczno-ruchowe „ RYTM-TANIEC- MUZYKA”( kl. I-III)
    • Zajęcia taneczno-ruchowe „ RYTM-TANIEC- MUZYKA”( kl. I-III)

    • 19.09.2021 19:57
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: Grupa młodsza (zespół TEMPO): czwartek 15.35-17.00 lub piątek15.35-17.00 sala nr 127 (obok świetlicy)

     Liczba uczestników: 14

     Prowadzący: Joanna Cegielska

     Opis zajęć: Zajęcia taneczno-ruchowe ”Rytm-taniec-muzyka” są wspaniałą formą wpływającą na wszechstronny i harmonijny rozwój młodego człowieka. To nie tylko rozrywka, ale również aktywna forma spędzania wolnego czasu. Finał pracy zespołów w r. szk. 2021/22 to prezentowanie układów tanecznych nagranych dla społeczności szkolnej.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: kl. I-III ( zespół TEMPO)– sala127, dn. 24 września 2021 PIĄTEK 15.40-17.00


     Zgłoszenia: wyłącznie  e-dzienniku Librus do dn. 23.09.2021

     Zasady rekrutacji:

     - nauka wspólnie krótkiego układu tanecznego

     - prezentacja w grupach lub indywidualnie poznanego układu ze zwróceniem uwagi na    

       koordynację  ruchów w połączeniu z muzyką

     - dodatkowe punkty za aktywny udział w zajęciach stacjonarnych i zdalnych ( dotyczy

       osób, które  uczęszczały na zajęcia w ubiegłym roku)

     - uczniom zakwalifikowanym zostanie wysłany regulamin zajęć

     Filmy prezentujące część pracy z zespołami:

     Na rekrutację nauczyciel odbierze uczniów ze świetlicy!!!

     Obowiązuje strój sportowy.

      

    • więcej
    • Młodzi pisarze dla uczniów kl. IV
    • Młodzi pisarze dla uczniów kl. IV

    • 16.09.2021 10:35
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: wtorek 8.00.

     Liczba uczestników: 15

     Nauczyciel prowadzący: Anna Gurazdowska

     Opis zajęć: Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną doskonalić sprawność posługiwania się formami pisemnymi. Zadaniem ich jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy z języka polskiego i umiejętności  pisarskich, a także, co za tym idzie, rozwój indywidualnych zainteresowań. W miarę potrzeb będziemy przygotowywać się do konkursów polonistycznych.

     Cele:

     - Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi.

     - Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej.

     - Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

     - Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego.

      

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: do 24.09.2021 r. - Chętni uczniowie piszą własnoręcznie 5-10 zdań o tym, dlaczego chcieliby uczestniczyć w zajęciach. Podpisaną kartkę z tekstem przekazują swojemu nauczycielowi języka polskiego do 23.09 lub do p. A.Gurazdowskiej do 24.09. Na tej podstawie zostanie wyłoniona grupa uczestników.

      

    • więcej
    • Koło z języka angielskiego dla klas 4 - READ ON
    • Koło z języka angielskiego dla klas 4 - READ ON

    • 17.09.2021 09:32
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: Czwartek, godzina 14:40, sala 209

     Liczba uczestników: 15

     Nauczyciel prowadzący: Magdalena Bigos

     Opis zajęć: Zajęcia będą miały na celu rozwijać umiejętność językową poprzez kontakt z książką i słownictwem. Uczniowie realizować będą projekt czytelniczy anglojęzycznych książeczek / readersów dla dzieci. Ideą jest zachęcenie do czytania i wyrobienia nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności. Dodatkowo będą wykonywane prace plastyczne do przeczytanych lektur oraz zabawy ze słownictwem w formie quizów, anglojęzycznych piosenek i zadań z wykorzystaniem narzędzi TIK.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: test kwalifikujący na zajęcia zostanie przeprowadzony 23 IX 2021r. o godzinie 14.40. w sali nr 209.

    • więcej
    • Koło matematyczne klas IV
    • Koło matematyczne klas IV

    • 15.09.2021 23:34
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: wtorki, 8. godzina lekcyjna, sala 304S.

     Liczba uczestników: 15

     Nauczyciel prowadzący: Ewa Czajka

     Opis zajęć:

     Lubisz matematykę?

     Ciekawi Cię w jakich sferach życia codziennego ma zastosowanie matematyka?

     Chcesz poznać Ciąg Fibonacciego?

     Jeśli przynajmniej na jedno pytanie Twoja odpowiedź brzmi „TAK”, przyjdź i zobacz jak się można bawić matematyką, a potem zostań z nami na dłużej. 😊

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: sala 304S, wtorek, 21.09.21, test diagnozujący

    • więcej
    • Chór szkolny dla klas IV-VI
    • Chór szkolny dla klas IV-VI

    • 17.09.2021 09:41
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: wtorki o godz. 8.50 lub czwartki o 12.40. Czas trwania zajęć jedna godzina lekcyjna.

     Liczba uczestników: około 20 osób

     Nauczyciel prowadzący: Maria Hanna Olszak

     Opis zajęć: Zajęcia integrujące uczniów różnych klas. Celem zajęć jest uatrakcyjnienie uroczystości i apeli szkolnych, a także udział chóru w przeglądach i konkursach muzycznych w szkole oraz poza nią. Występy uczniów dodadzą im pewności siebie, przełamią nieśmiałość i pozwolą zaprezentować się szerszej publiczności na forum szkoły i poza nią.

     Zapraszam uczniów klas czwartych, piątych i szóstych a w miarę możliwości również klas starszych.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: będzie się odbywała w dniach 20-24.09 przez Librusa lub proszę zgłaszać się bezpośrednio do mnie. W pokoju nauczycielskim będzie również lista „CHÓR SZKOLNY” na którą można będzie się wpisywać. Proszę podać imię, nazwisko i klasę.

     Dodatkowo informacje n/t chóru będą rozwieszone na terenie szkoły.

      

    • więcej
    • Koło matematyczne dla klas V - VI
    • Koło matematyczne dla klas V - VI

    • 16.09.2021 09:49
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: Czwartek, godzina 8:00 – 8:45

     Liczba uczestników: 12

     Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Łazowska

     Opis zajęć:

     Koło przewidziane jest dla osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne. Głównym celem jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczestników koła, rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach oraz przygotowanie uczniów   do udziału w konkursach matematycznych.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji.

     Czwartek, godzina 8:00-8:45

     W przypadku zgłoszenia się na koło matematyczne większej liczby uczniów zostanie przeprowadzony test. Uczniowie, którzy nie zostają zakwalifikowani na zajęcia w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną wpisani na listę rezerwową.

      

    • więcej
    • Kółko matematyczne dla klas VII
    • Kółko matematyczne dla klas VII

    • 17.09.2021 13:32
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: czwartki 8 godzina lekcyjna

     Liczba uczestników: 15

     Nauczyciel prowadzący: Barbara Mathea

     Opis zajęć: Kółko matematyczne ma na celu poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Realizacja jego ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej, udziału i osiągania sukcesów  w konkursach matematycznych.

     Matematyczne rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w matematyce.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: Zgłoszeni na zajęcia uczniowie napiszą test kwalifikacyjny 23 IX, na 8 lekcyjnej w sali nr 302 S.

      

    • więcej
    • Koło zainteresowań English Corner
    • Koło zainteresowań English Corner

    • 16.09.2021 10:46
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: każdy wtorek o godz. 8.00, sala 207a

     Liczba uczestników: około 10

     Nauczyciel prowadzący: Marta Kiełtyka

     Opis zajęć: Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 5 i 6. Na zajęciach będę przybliżać uczniom kulturę wybranych krajów anglojęzycznych (tradycje świąteczne, popularne sporty, tradycyjne jedzenie, znani artyści, itp.).

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji. Chętni uczniowie proszeni są o przygotowanie krótkiej prezentacji o sobie, swoich zainteresowaniach i dlaczego chcieliby uczestniczyć w tych zajęciach (około 10 zdań). Prezentację proszę przygotować na kartce formatu A4 w języku angielskim. Podpisaną pracę proszę oddać nauczycielowi przedmiotu lub p. Marcie Kiełtyce.

    • więcej
    • Zajęcia taneczno-ruchowe „ RYTM-TANIEC- MUZYKA”( kl. IV-VII)
    • Zajęcia taneczno-ruchowe „ RYTM-TANIEC- MUZYKA”( kl. IV-VII)

    • 19.09.2021 20:01
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: Grupa starsza ( zespół RYTM)-  czwartek 15.35-16.30  lub piątek 15.35-16.30 sala nr 127  ( parter obok świetlicy)

     Liczba uczestników: 12

     Prowadzący: Joanna Cegielska

     Opis zajęć: Zajęcia taneczno-ruchowe ”Rytm-taniec-muzyka” są wspaniałą formą wpływającą na wszechstronny i harmonijny rozwój młodego człowieka. To nie tylko rozrywka, ale również aktywna forma spędzania wolnego czasu. Finał pracy zespołów w r. szk. 2021/22 to prezentowanie układów tanecznych nagranych dla społeczności szkolnej .

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: kl. IV-VII ( zespół RYTM)– sala 127, dn. 23 września 2021 czwartek 15.45-16.45

     Obowiązuje strój sportowy.

     Zgłoszenia : wyłącznie  e-dzienniku Librus do dn. 23.09.2021

     Zasady rekrutacji:

     - nauka wspólnie krótkiego układu tanecznego

     - prezentacja w grupach lub indywidualnie poznanego układu ze zwróceniem uwagi na

       koordynację ruchów w połączeniu z muzyką

     - dodatkowe punkty za aktywny udział w zajęciach stacjonarnych i zdalnych ( dotyczy    

       osób, które  uczęszczały na zajęcia w ubiegłym roku)

     - uczniom zakwalifikowanym zostanie wysłany regulamin zajęć

     Filmy prezentujące część pracy z zespołami:

    • więcej
    • Akademia Młodych Przyrodników PTTK
    • Akademia Młodych Przyrodników PTTK

    • 17.09.2021 08:34
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: zależne od zaplanowanej trasy oraz pogody

     Liczba uczestników: 10

     Nauczyciel prowadzący: Tomasz Oder

     Opis zajęć:

       Akademia Młodych Przyrodników to projekt edukacyjny dla uczniów klas 4-8 warszawskich szkół podstawowych. Celem Akademii Młodych Przyrodników jest edukacja przyrodnicza, ekologiczna i historyczna realizowana w oparciu o zasoby przyrodnicze i naukowe Warszawy. Podczas spotkań w terenie z instruktorem ochrony przyrody, przewodnikiem miejskim i terenowym, spacerów i gier terenowych oraz samodzielnej pracy w grupach, dzieci i młodzież poznają najcenniejsze obiekty przyrodnicze Warszawy oraz elementy historii miasta. Ważnym elementem projektu będzie też budowanie pozytywnych nawyków związanych z zachowaniem czystości w mieście. Uczestnicy projektu zdobędą odznaki: Tropiciel Przyrody, odznakę Turysta – Przyrodnik, Odznakę Imprez na Orientację (TRInO). Warszawską Odznakę Krajoznawczą oraz (nauczyciele) dyplomy uczestnictwa w projekcie. Szkoły, które wyróżnią się aktywnością w całym projekcie – otrzymają puchary.

     Miejsce, dzień i godzina poszczególnych spotkań zostaną wkrótce podane przez organizatora – PTTK Oddział „Mazowsze”.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji:

     W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych przeprowadzony zostanie test wiedzy.

      

      

    • więcej
    • „Czytam, więc jestem…” – klub dyskusyjny i redaktorski dla uczniów kl. V- VI
    • „Czytam, więc jestem…” – klub dyskusyjny i redaktorski dla uczniów kl. V- VI

    • 20.09.2021 19:22
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: poniedziałek o godz. 8.00, sala 309.

     Liczba uczestników: 12

     Prowadzący: Katarzyna Supeł – Sokulska

     Opis zajęć: Zajęcia przygotowane z myślą o uczniach lubiących czytać.
     Cele:

     1. rozwijanie zainteresowania czytelnictwem, propagowanie czytelnictwa;
     2. kształcenie umiejętności posługiwania się piękną polszczyzną;
     3. poznawanie osobliwości języka polskiego;
     4. kształcenie umiejętności pisania długich i krótkich form wypowiedzi: wypowiadanie się na temat książek, prezentowanie opinii, komentarzy;
     5. rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną: przygotowywanie quizów, krzyżówek, lapbooków itp.;
     6. kształcenie umiejętności autokorekty tekstu, dbanie o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną;
     7. kształcenie umiejętności argumentowania i prezentowania swojego zdania.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji:
     - Warunkiem przyjęcia jest przygotowanie ciekawej prezentacji na temat książki przeczytanej w wakacje.
     - Forma pracy jest dowolna: recenzja, lapbook, komiks na podstawie tekstu ciągłego, opowiadanie… itp.

     Pracę należy dostarczyć do 24 września 2021 r. do Katarzyny Supeł – Sokulskiej,  sala 309.

    • więcej
    • Niezła Sztuka - zajęcia plastyczne dla klas IV – VII
    • Niezła Sztuka - zajęcia plastyczne dla klas IV – VII

    • 17.09.2021 08:29
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: wtorek 14:30 – 16:20, sala 004 – pracownia plastyczna, dwa spotkania w miesiącu 

     Liczba uczestników: max. 20 uczniów

     Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Jermakowicz Rogowska

     Opis zajęć:

     Zajęcia z przestrzeni edukacji artystycznej, które rozwiną wyobraźnię i poszerzą wiedzę z zakresu sztuki.  Podczas zajęć poznamy style w sztuce, odkryjemy życie i twórczość wybranych artystów  a także popracujemy z różnymi materiałami tworząc oryginalne, płynące z serca, formy  i obrazy.

     W programie między innymi:

     Rysunek węglem, ołówkiem, martwa natura, kopia i interpretacja wielkich mistrzów, kolaż, grafika, linoryt, projekt florystyczny, eksperymenty oraz mieszanie stylów.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji:

     Na zajęcia zapraszam wszystkich chętnych i ciekawych sztuki uczniów. W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów, zostanie stworzona lista rezerwowa.

    • więcej
    • Szkolne Koło Wolontariatu – klasy IV-VIII
    • Szkolne Koło Wolontariatu – klasy IV-VIII

    • 15.09.2021 23:37
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: piątek 13:40-14:25

     Liczba uczestników: 66

     Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Przybyszewska i Aleksandra Kupisz-Dynowska

     Opis zajęć:

     Omawianie form pomocy wolontariuszy wobec projektów przygotowanych w Środowisku szkolnym.

     Nauka prowadzenia gier i zabaw dla uczniów klas młodszych. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Organizacja pomocy dla potrzebujących rodzin z naszej szkoły, współpraca z DPS Syreny i Biblioteką szkolną, świetlicą oraz Biblioteką Publiczną przy ul. Konarskiego 6.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji:

     24.09 o godzinie 13.40. w sali nr 215 na Spotkaniu Organizacyjnym, lub na przerwach. Po przyniesieniu zgody Rodziców uczeń będzie mógł być zapisany do Zespołu Szkolnego Koła Wolontariatu i realizować zaproponowane projekty – Zgoda wraz z Kartą Wolontariusza. Formularze: Zgoda Rodziców i Karta Wolontariusza znajduje się na stronie szkoły, zakładka Wolontariat, Regulamin Pracy SKW.

    • więcej
    • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE dla uczniów kl. IV- VIII
    • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE dla uczniów kl. IV- VIII

    • 16.09.2021 10:44
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: czwartki 14.40-15.25

     Liczba uczestników: 15

     Nauczyciel prowadzący: Magdalena Sadowska-Maciejewska

     Opis zajęć: Zadaniem  warsztatów jest zbliżenie do siebie uczniów naszej szkoły. Zajęcia mają mieć charakter warsztatów twórczych, prowadzonych metodami aktywizacyjnymi. Dzięki spotkaniom  młodzież nie tylko lepiej zrozumie świat, ale przede wszystkim siebie i innych. Uczeń, poznając bohaterów tekstów publicystycznych oraz innych tekstów kultury będzie się mógł identyfikować z ich uczuciami. Program koreluje ze szkolnym programem WARTOŚCI (etyka zawodu dziennikarza, dylematy etyczne internauty, dziennikarstwo obywatelskie, wartości, jakie ukrywają się w przekazie, granice naszej prywatności,  przemoc w mediach, fake newsy). Uczniowie poznają gatunki dziennikarskie oraz pracę dziennikarza (przewidziana min. jedna wycieczka poza szkołę do redakcji/stacji oraz min. jedno spotkanie z dziennikarzem/ twórcą/ pisarzem). Spróbujemy projektowo redagować materiały prasowe, nagrywać podcasty, materiały filmowe; a poprzez te formy pokazać, jak młodzi ludzie patrzą na świat. Powalczymy również w konkursach dziennikarskich np. „Potęga prasy”. Przy okazji poćwiczymy wypowiedzi publiczne na forum i zadbamy o piękną polszczyznę.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji:

     Między 20 a 24 września przyślij  librusem  coś, co świadczy o Twojej ciekawości i otwartości na świat oraz na innych. Dziennikarz musi być ciekawy świata! To może być własny tekst (na dowolny temat i w dowolnej formie), zdjęcia, nagranie audio, film itp.  Pamiętaj, aby Twoja praca była samodzielna.  Wiadomość Librus skieruj do nauczycielki języka polskiego:  Magdaleny Sadowskiej-Maciejewskiej.  Możesz się także skontaktować ze mną przez Librus, a materiały przynieść w formie tradycyjnej (umówmy się przez mail, gdzie i kiedy będziesz je mogła/ mógł mi przekazać osobiście).

    • więcej
    • Warsztaty teatralne dla klas IV-VIII
    • Warsztaty teatralne dla klas IV-VIII

    • 17.09.2021 09:37
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: czwartek godzina 8.00, sala 315 lub Art. Bem

     Liczba uczestników: 10-15 osób

     Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Kozłowska
      

     Opis zajęć: Na zajęciach uczeń pozna pracę aktora, reżysera, scenografa, scenarzysty, kostiumologa, choreografa, charakteryzatora, suflera. Rozwinie uzdolnienia aktorskie, muzyczne, plastyczne i inne predyspozycje indywidualne. Pozna specyfikę pracy w teatrze oraz specyfikę pracy nad tekstem. Rozwinie słownictwo związane z działalnością teatralną. Udoskonali umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną. Rozwinie fantazję. Będzie doskonalić umiejętności komunikowania się. Nabędzie umiejętności rozmowy o uczuciach własnych, wewnętrznych przeżyciach, stanach, lękach, kłopotach i radościach. Udoskonali umiejętności panowania nad emocjami, koncentracją. Przygotuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury, muzyki, tańca, pantomimy i teatru.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji:

               Chętnych uczniów proszę o przesłanie krótkiego filmiku (tytuł wiadomości - warsztaty teatralne), na którym zaprezentowane są umiejętności tj. gra aktorska, recytacja, taniec, śpiew na adres mailowy: muciek@op.pl.

               Zgłoszenia przyjmowane będą od 20 do 24 września. Listę zakwalifikowanych uczniów podam 27 września, a pierwsze zajęcia ruszą 7 października.

    • więcej
    • Koło polonistyczne dla klas VII
    • Koło polonistyczne dla klas VII

    • 16.09.2021 09:09
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: piątki, godzina 7:15, sala 315

     Liczba uczestników: 15

     Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Smolińska - Pietrzyk

     Opis zajęć: Koło polonistyczne to zajęcia podczas których będziemy poznawać i omawiać fragmenty współczesnych dzieł literackich, oglądać ciekawe dokumenty i reportaże oraz delektować się szeroko pojętą kulturą i sztuką. Postaramy się tworzyć własne dzieła i propagować naszą twórczość wśród społeczności szkolnej. Zajęcia są dedykowane uczniom klas siódmych. Mile widziani nałogowi dyskutanci, outsiderzy i osoby, którym nieobce jest krytyczne myślenie i pływanie pod prąd 😊

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: Aby dostać się na zajęcia, należy napisać recenzję wybranej przez siebie książki i wysłać ją na adres: ksmolinskapietrzyk@sp82.edu.pl do 24 września. Na zajęcia zakwalifikują się najlepsi autorzy.

    • więcej
    • British Pop Culture dla uczniów z kl. VII
    • British Pop Culture dla uczniów z kl. VII

    • 19.09.2021 20:03
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: środa 15:35-16:20

     Liczba uczestników: 10

     Nauczyciel prowadzący: Kamila Zimińska

     Opis zajęć: Zajęcia dotyczące brytyjskiej kultury popularnej. Będziemy analizowali artykuły z prasy/książek, oglądali krótkie filmiki dotyczące kultury brytyjskiej oraz aktualnych tematów, którymi żyją Brytyjczycy.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: 
     W dniach 20-24.09 dostarczenie  nauczycielowi prowadzącemu mini-projektu na kartce A4, który powinien zawierać:

     1. Opis (5-10 zdań w języku angielskim) uzasadniający, dlaczego to właśnie Ty powinieneś/powinnaś uczęszczać na te zajęcia;
     2. Udekoruj swój projekt obrazkami/zdjęciami/wycinkami rzeczy/osób, które kojarzą Ci się z Wielką Brytanią.

    • więcej
    • Zajęcia szachowe dla uczniów kl. IV- VIII
    • Zajęcia szachowe dla uczniów kl. IV- VIII

    • 05.10.2021 18:06
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: środa 14:40

     Nauczyciel prowadzący: Barbara Mazurek

     Opis zajęć: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów, a w szczególności ich funkcji poznawczych oraz logicznego myślenia poprzez naukę gry w szachy.

    • więcej
    • Koło fotograficzne dla uczniów kl. VII- VIII
    • Koło fotograficzne dla uczniów kl. VII- VIII

    • 16.09.2021 00:15
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: każda 3 sobota miesiąca (3-4 godziny)
     Plenery fotograficzne: Las Bemowski, Ogród Botaniczny w Powsinie, Ogród UW, Łazienki Królewskie, Stare Miasto, nad Wisłą, Warszawskie mosty, itp.


     Liczba uczestników: 10 osób (posiadających własne aparaty fotograficzne).
     Nauczyciel prowadzący: Noemi Joanna Zasada

     Opis zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie się z tajnikami fotografii, chęć poznania ciekawych miejsc oraz radość z niezapomnianych ujęć ludzi i świata.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: 
     Chętnych proszę o przesłanie jednego zdjęcia krajobrazu, w terminie do 24.09.2021r. na adres: jnzasada@sp82.edu.pl

    • więcej
    • Koło polonistyczne klas VIII
    • Koło polonistyczne klas VIII

    • 15.09.2021 23:35
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: wtorek 15:30-16:15

     Liczba uczestników: 12

     Nauczyciel prowadzący: Ewa Ostrouch

     Opis zajęć: Zapraszam uczniów,  którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną poszerzać wiedzę o literaturze, zgłębiać tajniki gramatyki języka polskiego, przygotowywać się do konkursów i oraz doskonalić umiejętności komunikacyjne. 

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji:  sala 313, wtorek 21.09. godz. 15:30

    • więcej
    • Koło matematyczne dla klas 8
    • Koło matematyczne dla klas 8

    • 16.09.2021 10:51
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: godz. 15:30 sala 303 S

     Liczba uczestników: 10

     Nauczyciel prowadzący: Ewelina Baran

     Opis zajęć: Program koła matematycznego jest przeznaczony dla uczniów klas 8 uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych matematyką, uczestniczących bądź zamierzających uczestniczyć w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych. Głównym założeniem tego programu jest rozwijanie uzdolnień matematycznych i przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji:

     Miejsce: sala 303 S

     dzień i godzina: wtorek 21.10.2021 r., godz. 15:30

     sposób rekrutacji: test

    • więcej
    • Koło chemiczne dla klas 8
    • Koło chemiczne dla klas 8

    • 17.09.2021 09:35
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: wtorki sala 308s godz.14:40-15:25

     Liczba uczestników:10-15 osób

     Nauczyciel prowadzący: Urszula Huryń

     Opis zajęć:
     Zajęcia rozwijające umiejętności z chemii:

     - przygotowanie do dalszej edukacji na kierunku biol-chem,
     - przygotowanie do konkursu przedmiotowych .

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: odbędzie się we wtorek 21.09.2021 o godz. 14:40  w sali nr 308.

    • więcej
    • Koło biologiczne – Inspirujemy do bycia eko - 10 wyzwań ekologicznych z TIK uczniów kl. VII- VIII
    • Koło biologiczne – Inspirujemy do bycia eko - 10 wyzwań ekologicznych z TIK uczniów kl. VII- VIII

    • 16.09.2021 09:52
    • Godzina i miejsce prowadzenia zajęć: 14:40-15:25 sala 309S

     Liczba uczestników: 10

     Nauczyciel prowadzący: Karolina Nowak
      

     Opis zajęć: wdrażanie biologicznej innowacji pedagogicznej, polegające na realizacji działań wynikających z harmonogramu. Raz w miesiącu opracowujemy jedno wyzwanie ekologiczne.

     Powszechne będzie stosowanie narzędzi TIK w obszarze korzystania przez uczniów z materiałów internetowych, w obszarze komunikacji z nauczycielem oraz w obszarze prezentowania przez uczniów zgromadzonych informacji. Jednocześnie zostanie utworzona platforma współpracy pomiędzy poszczególnymi szkołami realizującymi innowację.

     Miejsce, dzień i godzina oraz sposób rekrutacji: Uczniowie zostaną wybrani przez nauczycieli biologii, chemii i fizyki.

    • więcej
   • Kontakty

    • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
    • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
    • sp82@edu.um.warszawa.pl
    • (22) 6641098
    • iod.bemowo@edukompetencje.pl
    • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
    • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
   • Logowanie