Menu główne

Destination Imagination

Destination Imagination (DI) – Oczyma Wyobraźni to międzynarodowy program kreatywności dla dzieci i młodzieży. Celem programu są działania poprzez które tworzymy klimat dla twórczości, a także rozwijania zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży. Program realizowany jest w 46 krajach. W Polsce licencjonowanym partnerem międzynarodowej organizacji DestinationImagination jest Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności, której motto brzmi “Patrz tam gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć nie potrafią”.

 

DI bazuje na koncepcji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca do podejmowania procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. Uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas rozwiązywania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy i pracy zespołu.

Dowiedz się więcej o programie pod adresem http://www.kreatywnosc.pl/

 

 

 

 

Ilona Jodzis

Magda Orzoł- Długołęcka

Certyfikaty