Menu główne

WARS i SAWA

Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy Wars i Sawa to element programu pod nazwą „Warszawski System Wspierania Uzdolnionych”. Nasza Szkoła otrzymała Certyfikat w roku 2012.

Podstawowym założeniem programu WARS i SAWA jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowanego rozwoju.

Głównym celem programu Wars i Sawa w naszej szkole jest rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły. Cele szczegółowe to rozwijanie różnorodnych zdolności naszych uczniów oraz zwiększenie ich motywacji do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań  a także zwiększenie kompetencji Rady Pedagogicznej w zakresie pracy z uczniami uzdolnionymi.

Uczeń zdolny to według naszych założeń uczeń, który w warunkach szkolnych osiąga wyniki powyżej przeciętnych w obszarach: poznawczym, artystycznym, językowym, sportowych, posiadający umiejętność myślenia twórczego.

Ważną część programu stanowi promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wystawy prac wykonanych przez uczniów, aukcje wytworów dzieci, występy dzieci podczas uroczystości szkolnych, udział w konkursach zarówno artystycznych jak i przedmiotowych, zawodach sportowych.

W ramach programu Wars i Sawa współpracujemy z Rodzicami i  instytucjami zewnętrznymi takimi jak m. in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 (np. przy tworzeniu indywidualnych programów nauczania dla uczniów uzdolnionych), Rada  Rodziców (pomoc finansowa, włączanie rodziców do realizacji przedsięwzięć w ramach programu), Hala Wola (finansowanie niezbędnych materiałów dla dzieci uzdolnionych i coroczny koncert młodych artystów), Urząd Dzielnicy Bemowo (pomoc materialna, organizowanie przeglądów artystycznych, zawodów sportowych).

Zespół ds. Certyfikatu Wars i Sawa

 

 

Certyfikaty