Menu główne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice!

W związku z obecną sytuacją w naszym kraju Minister Edukacji Narodowej  rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020 roku wprowadził zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021:

Wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przydatny link:

https://www.gov.pl/web/edukacja

Magdalena Stanisz

 

 

Certyfikaty