Menu główne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – 2019/2020

Szanowni Państwo, w pliku do pobrania znajduje się wykaz liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą dokonywały naboru na rok szkolny 2019/2020.

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone odrębnie dla absolwentów 8‐letniej szkoły podstawowej oraz absolwentów ostatniej klasy gimnazjum. Kolejne informacje dotyczące rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji (http://edukacja.warszawa.pl/) w zakładce „Rekrutacja” >> „ Po szkole podstawowej / po gimnazjum”. 

 

Planowana liczba oddziałów i miejsc w szkołach będzie proporcjonalna do liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów kończących edukację w danym typie szkoły.

Wykaz_szkol_.xls

 

 

Certyfikaty