Menu główne

Szczep X WDHiGZ

 

 

Kim jesteśmy?

 

Pierwsze zetknięcie z harcerską przygodą dla dzieci to zazwyczaj zbiórki w gromadzie zuchowej. Nasza gromada zrzesza dzieci z klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II. Zbiórki drużyny odbywają się co piątek, w godzinach 17:00-18:30 w sali 203 (stara część szkoły), równolegle ze zbiórkami drużyny harcerskiej.

Co robimy?

Gromada  działa od grudnia 2015 roku. Jak na mieszkańców Smoczej Krainy przystało, szanujemy każde żywe stworzenie i jesteśmy ciekawymi odkrywcami wszelkich zakamarków świata.
W trakcie naszych zbiórek odkrywamy tajemnice związane ze Smokami z różnych baśni i filmów. Obrzędowość – a tym właśnie dla nas jest cała fabuła zbudowana wokół bycia zuchami
ze „Smoczej Krainy” – pomaga zuchom zaangażować się na zbiórkach w proponowane aktywności, za którymi zawsze kryje się ciekawa historia. Uczą się też dzięki niej dyscypliny, cierpliwego słuchania innych oraz empatii, dzieląc się swoimi przemyśleniami na koniec każdej zbiórki w Kręgu Rady.

Zuchy na zbiórkach są bardzo aktywne – każda zbiórka łączy w sobie elementy ruchowe, jak
i zadania intelektualne, na spostrzegawczość, sprawność manualną czy zmysł artystyczny. Metodyka zuchowa jest tak skonstruowana, że umożliwia zarówno rozwój umiejętności wspólnie, zespołowo całą gromadą (zdobywanie sprawności zespołowych), jak i indywidualnie (system gwiazdek i sprawności indywidualnych). Większość działań w gromadzie odbywa się w „szóstkach” – czyli małych grupach, od 4 do 8 osób, w których zuchy ćwiczą, jak kooperować z rówieśnikami.

Zuchom, jak i wszystkim członkom ZHP, bliskie jest przebywanie w kontakcie z naturą oraz bycie aktywnym, stąd wiele zbiórek odbywa się na zewnątrz lub w formie wycieczki. Co najmniej dwa razy w roku gromada wyjeżdża na biwaki, zaś cały rok zuchowy wieńczy obóz letni.

Do kogo się zgłaszać?

Zbiórki są prowadzone przez drużynowego dh. Piotra Mycko (787-648-399, piotr.mycko@zhp.net.pl) oraz przyboczne: Małgorzatę Sosnowską oraz Amelię Liwkowicz.

 

Certyfikaty