Menu główne

GLOBAL SCHOLARS

 

 

Co to jest GLOBAL SCHOLARS?

Międzynarodowy e-learningowym program edukacyjny prowadzony przez fundację BLOOMBERG PHILANTROPIS z siedzibą w Nowym Jorku.

Program realizowany jest w naszej w szkole po raz pierwszy w klasie z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego „English- the key to the the world”.

Zajęcia opierają się na jednolitym dla wszystkich uczniów z różnych stron świata programie koncentrującym się co roku na innym temacie przewodnim. W tym roku jest to jedzenie, sposoby uprawiania, produkcji i dystrybucji pożywienia na świecie. Program składa się z 5 unitów. Po każdym z nich uczniowie przygotowują w grupach projekty cyfrowe związane z tematem przewodnim.

Przy pomocy internetowej platformy Global Scholars komunikują się z innymi uczniami wymieniając poglądy i informacje oraz zamieszczają tam swoje projekty językowe.

ZAMIERZONE EFEKTY:

  • Rozwinięcie  kluczowych umiejętności  językowych uczniów z naciskiem  na  funkcjonalność  języka poprzez bezpośredni kontakt z grupami rówieśniczymi w innych krajach w języku angielskim;
  • Wprowadzenie w naszej szkole elementów międzynarodowego sytemu nauczania oraz współpracy międzynarodowej;
  • Stworzenie społeczności globalnej opartej na współpracy i wymianie informacji, skoncentrowanych wokół ważnych społecznie obszarów, pomiędzy naszymi uczniami, a rówieśnikami z całego świata.

 

>> Innovation_the_best_class_ever.mp4 <<

 

 

Edyta Izwantowska

Marta Gołębiewska

Certyfikaty