Menu główne

Nasze działania

 • ZASADY FUNKCJONOWANIA "Szczęśliwego numerka" 2019/2020
  1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas IV- VIII.
  2. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
  3. Szczęśliwy Numerek jest oznaczony codziennie w dzienniku Librus.
  4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
  5. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.
  6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, testów, kartkówek, prezentacji ustnych.
  7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji.
  8. Szczęśliwy Numerek nie funkcjonuje w czasie dwóch ostatnich tygodni przed klasyfikacją ( I i II półrocze ).
  9. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, nauczyciel przedmiotu lub wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka (danemu uczniowi).
  Samorząd Uczniowski  smiley
  06.12.2019 20:03 | więcej »
 • Wybory do Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2019/2020

  W dniach 26-27 września 2019 roku w naszej szkole odbyły się wybory w wyniku, których wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020.

  Od rana Komisja Wyborcza nadzorowała przebieg głosowania. Uczniowie klas, po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich tożsamość oraz po podpisaniu się na liście wyborców, mieli możliwość oddania głosu na jednego z dwunastu kandydatów.

  Zagłosowało 417 uczniów  (12 głosów było nie ważnych). Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami – bardzo niewielkie. Grono uczniów  zadecydowało, iż:

  Przewodniczącym SU został Mateusz Powichrowski,

  Wiceprzewodniczącym SU został Aleksander Gołoś,

  II Wiceprzewodniczącym SU został Mateusz Krawczyk,

  Sekretarzem SU została Jagoda Kosmala.

  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie członków Komisji Wyborczej, kandydatów do Samorządu Uczniowskiego jak i wszystkich uczniów biorących udział w głosowaniu.

  Galeria                                                                                                                                           
   

  Monika Magdziak  

  Koordynator SU

  02.10.2019 22:07 | więcej »
 • Debata wyborcza
  W poniedziałek 23.09. 2019 r. w naszej szkole  odbyła się debata wyborcza. Podczas tego spotkania kandydaci startujący do SU przedstawili swój program wyborczy i próbowali nakłonić wyborców do głosowania właśnie na nich. Każdy miał możliwość na zaprezentowanie siebie i swoich obietnic wyborczych następnie kandydaci odpowiadali na pytania przedstawicieli klas.
  Kandydaci wykazali się dużą odwagą, stając przed przedstawicielami wszystkich klas i panią dyrektor. Bardzo cieszy nas fakt, że większość uczniów startujących  przyszła na debatę przygotowana.  Debatę uważamy za udaną. Gdy wybory się zakończą, przekonamy się, kto był najbardziej wiarygodny podczas wystąpienia jak i podczas kampanii wyborczej.
  Wkrótce wybory i ogłoszenie wyników.

  Galeria
  Monika Magdziak
  Koordynator SU
  23.09.2019 23:01 | więcej »
 • 15.09.2019 18:33 | więcej »
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VIII

  26-27 września 2019r., podczas przerw od godz. 9:35 do godz. 14:40 
  odbędą się powszechne wybory do Samorządu Uczniowskiego.
   

  Wszyscy chętni, którzy chcieliby zgłosić swoją kandydaturę do Samorządu Uczniowskiego proszeni są o przygotowanie plakatu.
   

  Zgłoszenia kandydatów wraz z plakatem wyborczym przyjmowane będą przez opiekuna samorządu p. Moniki Magdziak do dnia 16 września (poniedziałek).
   
  W głosowaniu mają prawo wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV-VII.

   

  Ogłoszenie wyników 1 października 2019r.

   

                       Załącznik: OBWIESZCZENIE_WYBORCZE_2019.2020-1.docx

   

   

                                                                         Opiekun Samorządu Uczniowskiego

   p. Monika Magdziak

   

  05.09.2019 22:25 | więcej »
 • Regulamin konkursu " Klasa na medal"

  I. Czas trwania konkursu:
  Konkurs rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego, a kończy z końcem maja bieżącego roku szkolnego.
  24.09.2017 21:13 | więcej »

Certyfikaty