Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO dla kl.VII i VIII

Cele konkursu:

Propagowanie literatury polskiej wśród młodzieży pogłębione o znajomość języków obcych. Zapoznanie z bogatym dorobkiem translatorskim literatury polskiej. Przygotowanie do promowania literatury polskiej wśród narodów posługujących  się  językiem: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim.

Adresaci Konkursu –  uczniowie klas siódmych i ósmych  szkół podstawowych.

Przedmiotem Konkursu jest recytacja w języku obcym jednego tekstu z  literatury polskiej (proza lub wiersz). Do wyboru kategorie: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język ukraiński,  język wietnamski.

Należy korzystać z profesjonalnych tłumaczeń.

 - Każdy uczestnik recytuje jeden utwór z literatury polskiej w wybranym języku obcym.

- Dopuszcza się recytacje dwóch tekstów przez jednego uczestnika, ale w dwóch różnych językach.
- Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut, a każda recytacja przekraczająca ten czas będzie dyskwalifikowana.

- Do etapu międzyszkolnego mogą zostać zakwalifikowane 4 osoby z każdej kategorii.

Chętne osoby zgłaszają swoje prezentacje swoich nauczycieli języków obcych.

Urszula Głodowska

 

 

Certyfikaty