Menu główne

KONKURSY 2019/2020

 • Zapraszamy uczniów klas IV - VIII do udziału w konkursie z nagrodami organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

  Zgłoszenia:  20.01. -  31.01. osobiście   lub za pośrednictwem Librusa do p. Sylwii Podrażka

  1.Uczestnikami Konkursu mogą być grupy uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej (...) Przez grupę rozumie się  od 3 do maksymalnie 5 uczniów i jednego opiekuna (nauczyciela, pedagoga).
  2.Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą jej rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, załącznikiem nr 4 dotyczącym praw autorskich i możliwości wykorzystania pracy konkursowej oraz załącznikiem nr 5 w sprawie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka. 3. W przypadku osób pełnoletnich udział w konkursie możliwy jest wyłącznie po wypełnieniu załącznika nr 4a i 5a do Regulaminu.
  3.Termin składania prac w szkole 31.01 br.
  4. Regulamin konkursu na:
  https://liblink.pl/IB0I7KcdZm
  Szkolny koordynator konkursu:  S. Podrażka
  20.01.2020 18:31 | więcej »
 • Zapraszamy  uczniów klas II – VIII do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Ortograficzny” stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych.

  Termin:  12 marca 2020r.

  Koszt: 9 zł

  Zgłoszenia:  20.01. -  20.02. do polonistów
  lub za pośrednictwem Librusa do p. Katarzyny Smolińskiej - Pietrzyk

  20.01.2020 08:15 | więcej »
 • Szkolny konkurs ‘Lovely Food’ dla uczniów kl. V

  Zapraszamy uczniów klas V do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego pt. ‘Lovely Food’.

  Cele:

  - rozwijanie u uczniów zainteresowań językiem angielskim

  - rozwijanie kompetencji językowych

  - rozwijanie u uczniów kreatywności, wyobraźni

  - prezentowanie ciekawych technik plastycznych

  19.01.2020 00:00 | więcej »
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

  Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

  edycja XX 

  odbędzie się w środę 11 marca 2020

  Zapraszamy uczniów klas 4,5,6,7 i 8 do udziału w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego ENGLISH ACE, który odbędzie się 11 marca 2020 r.

  Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego 2020 roku. 

  Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

  Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów klas 4, 5, 6, 7 i 8. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia podstawę programową. Na stronie www.jersz.pl można bezpłatnie pobrać arkusze zadań z lat ubiegłych.

  English Ace  to konkurs płatny, koszt uczestnictwa jednego ucznia to 10 zł.

  Uczniów chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do swojego do swojego nauczyciela j.angielskiego wraz opłatą wpisową.

  Przydatne linki:

  O konkursie: http://jersz.pl/contest,8.html

  Agata Sobol

  16.01.2020 23:26 | więcej »
 •  

  XIV edycja

  Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie

   zachęca uczniów kl. VI-VIII warszawskich szkół podstawowych

  do wzięcia udziału w Warszawskim Konkursie Czytelniczym „Magia lektur”,

  który od roku szkolnego 2010/2011 objęty jest honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

  16.01.2020 18:43 | więcej »
 • Konkurs Galileo- język polski dla uczniów kl. IV- VIII

  Uczniów klas  IV, V, VI, VII i VIII

  zapraszamy do udziału w konkursie  GALILEO – JĘZYK POLSKI.

  Termin: 2 marca 2020 r. (7 i 8 godzina lekcyjna, sala 313)

  Koszt:  9,50 zł

  Zgłoszenia:  16.01. -  5.02. do polonistów
  lub za pośrednictwem Librusa do p. Ewy Ostrouch

  16.01.2020 18:37 | więcej »
 • Cele konkursu:

  Propagowanie literatury polskiej wśród młodzieży pogłębione o znajomość języków obcych. Zapoznanie z bogatym dorobkiem translatorskim literatury polskiej. Przygotowanie do promowania literatury polskiej wśród narodów posługujących  się  językiem: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim.

  Adresaci Konkursu –  uczniowie klas siódmych i ósmych  szkół podstawowych.

  16.01.2020 17:56 | więcej »
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 zaprasza uczniów do udziału w V edycji konkursu Zawody zatrzymane w obiektywie pod hasłem ZAWODY MIESZKAŃCÓW BEMOWA.
  Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego, twórczego planowania własnej kariery zawodowej.
  Istotnym elementem tego konkursu jest spojrzenie przez obiektyw na współczesny rynek pracy, a w szczególności na ludzi mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo, którzy wykonują ciekawe, ważne i pożyteczne zawody.

   
  Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie:)
  Konkurs_Fotograficzny_2020__regulamin_zalaczniki.pdf
  Konkurs_fotograficzny_PLAKAT_A3.pdf
  Magdalena Stanisz
  pedagog szkolny
  16.01.2020 17:54 | więcej »
 • Konkurs plastyczny „Wolny czas - bezpieczny czas” dla kl. I- III

  Uczniów klas I-III  zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

  „Wolny czas - bezpieczny czas”
   

  Cele konkursu:

  - zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie wolnego czasu  podczas  ferii zimowych;
  - przedstawienie w formie plastycznej bezpiecznych i zdrowych  form spędzania wolnego czasu;

  - prowokowanie do poszukiwania własnych, oryginalnych rozwiązań;
  - prezentowanie ciekawych technik plastycznych.

  09.01.2020 19:24 | więcej »
 • Dzielnicowy Konkurs " Bezpieczna przygoda z Internetem" etap szkolny dla SP82

  Cele konkursu

  - promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu w środowisku lokalnym;
  - zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń (zarówno zagrożenia technologiczne, jak i zagrożenia dotyczące zachowań użytkownika (np. cyberprzemoc, kontakty z nieznajomymi, zagrożenia utraty prywatności online, szkodliwe treści, uzależnienia, media społecznościowe) wynikających z korzystania z Internetu.
  - kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci poprzez promowanie programów profilaktycznych;
  - wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera;
  - rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich;
  - rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz indywidualnych zdolności twórczych;
  - integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia.
  08.01.2020 20:04 | więcej »
 • Konkurs na projekt programistyczny pt. „Sztuczna Inteligencja”

  Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodych ludzi zainteresowania nowymi technologiami oraz stymulację logicznego i kreatywnego myślenia poprzez programowanie. Konkurs jest dostępny w formie posta konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu "Koduj z Gigantami" pod adresem www.facebook.com/kodujzgigantami.

  Szkoła przeprowadza wewnętrzny konkurs wśród uczniów, których zadaniem będzie stworzenie projektu programistycznego, wykonanego w programie Scratch (gra lub animacja), pt. „Sztuczna Inteligencja”.
  Wykonaną pracę uczeń udostępnia na stronie scratch.mit.edu oraz przesyła link librusem do dn.  7 lutego do p. Edyty Ciosek

  Regulamin-Konkursu_(1).pdf

   

  Edyta Ciosek

  08.01.2020 19:40 | więcej »
 • Dzielnicowy Konkurs I Love Bemowo. 25-lecie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  Młodzieżowa Rada Dzielnicy organizuje akcję konkursową z okazji obchodów 25-lecia Dzielnicy Bemowo. Akcja nosi nazwę I Love Bemowo. Projekt ma na celu sprawdzenie wiedzy i zwiększenie świadomości bemowskiej młodzieży o ich małej ojczyźnie oraz promocję ich talentów z okazji 25-lecia Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

  W ramach akcji zorganizowano dwa konkursy:
  Bemowo oczami młodych - konkurs plastyczny.
  Konkurs rozpoczyna się z dniem początku nadsyłania prac konkursowych, tj. 16 grudnia 2019 r,. a kończy z dniem zakończenia ich przesyłania, tj 24 stycznia 2020 r.
  2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionym w konkursie odbędzie się dnia 28 lutego 2020 r. w sali sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

  Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Bemowie - konkurs wiedzy
  Konkurs rozpoczyna się w dniu I etapu - szkolnego, a kończy w dniu II etapu - dzielnicowego oraz gali wręczenia nagród finalistom i laureatom
  I etap konkursu odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. w placówkach oświatowych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
  II etap konkursu wraz z galą wręczenia nagród laureatom i finalistom odbędzie się dnia 28 lutego 2020 r. w sali sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo.

  Zachęcamy do udziału uczniów klas IV-VII oraz VIII.
  Konkurs_I_love_Bemowo.docx

   
  08.01.2020 19:03 | więcej »
 • Konkurs literacki „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BAŚNIOPISARZEM!”

  Drogi Uczniu, wyobraź sobie, że trzymasz w ręku czarodziejskie pióro, które przeniesie Cię w dalekie, nieznane strony, do niezwykłego Królestwa Baśni Andersena. Spotkasz tam znane Ci postacie. Przeżyjesz z nimi fantastyczne przygody, a jedną z nich opowiesz nam. Autor najciekawszej baśni zdobędzie tytuł „Odkrywca Krainy Baśni”.

  Celem konkursu jest:

  - popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych,
  - poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu,
  - kształtowanie systemu wartości,  a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,
  - kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,
  - ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
  - kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
  - rozwijanie uzdolnień literackich,
  - promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich,
  - propagowanie czytelnictwa.
  13.12.2019 10:13 | więcej »
 • Warszawskie Konkursy Multimedialne
  Szkoła Podstawowa nr 210 w Warszawie zaprasza uczniów kl. IV - VIII
  warszawskich szkół podstawowych do udziału w trzech konkursach:

   

  - XIV WARSZAWSKIM KONKURSIE MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNYM  „Multimedialna Matematyka” ,

  - III WARSZAWSKIM KONKURSIE PRZYRODNICZO – INFORMATYCZNYM  „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”

  - II WARSZAWSKIM KONKURSIE JĘZYKOWYM „MultimedialnyJęzyk Angielski”

   

   Konkursom patronuje:
   Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

   

   Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania: regulamin konkursów, karty zgłoszenia, zgody dla rodziców.

  Pliki do pobrania


  Prace należy dostarczyć do nauczyciela informatyki do dn. 6.04.2020 r.
  nauczyciele informatyki
  08.12.2019 19:44 | więcej »
 • „BOMBKA CHOINKOWA” skierowany do uczniów 0-III

  „BOMBKA CHOINKOWA”

  skierowany do uczniów 0-III

   

  Organizatorki : Milena Dudek, Joanna Jaworowska, Aleksandra Osińska

  Termin składania prac: do 13 grudnia 2019r.

  Miejsce składania prac: sale 102 i 106

  Cele konkursowe:
  - kultywowanie tradycji tworzenia własnoręcznie wykonanych bombek,
  - rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia,
  - kształtowanie wyobraźni, kreatywności i poczucia estetyki.

  02.12.2019 19:11 | więcej »
 • Konkurs na kartkę świąteczną lub prezentację multimedialną z życzeniami w języku hiszpańskim
  Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie na kartkę świąteczną lub prezentację multimedialną z życzeniami w języku hiszpańskim.

  Format:
  - kartka tradycyjna o formacie A5 (po złożeniu),
  - prezentacja multimedialna (dostarczona na pendrivie).
  Technika:
  - dowolna.
  Kryteria oceny:
  - poziom artystyczny wykonanej kartki świątecznej,
  - pomysłowość, pracochłonność oraz estetyka wykonania,
  - treść życzeń.
  Termin:
  Podpisane prace należy dostarczyć do 13.12.2019 (piątek) do nauczycieli języka hiszpańskiego.
  Treść i poprawność życzeń można konsultować z nauczycielami. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone drobnymi upominkami, jak również ocenami celującymi.

   
  Nauczyciele języka hiszpańskiego
  28.11.2019 14:55 | więcej »

 • Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w olimpiadzie z języka polskiego, która odbędzie się 7 I 2020 roku.
  Termin zgłoszeń – do 8 XII 2019 (do polonistów)
  Koszt: 9,50 
      Koordynator : Ewa Ostrouch

   
  27.11.2019 09:13 | więcej »
 • Świąteczny konkurs literacki Polskiego Radia Dzieciom „Gwiazdkopisanie”

  Zespół polonistów SP 82 gorąco zachęca wszystkich, by w chłodne, jesienne wieczory podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. 
  „Przepis na "Gwiazdkopisanie" jest prosty: wystarczy zebrać całą rodzinę, wskoczyć do wehikułu czasu, odnaleźć w czasoprzestrzeni najpiękniejsze gwiazdkowe wspomnienie, dodać szczyptę humoru i przelać je na papier.” - tak zachęcają organizatorzy, Polskie Radio Dzieciom.
  Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie literackiej: poetyckiej, prozatorskiej lub komiksowej. Może to być opowiadanie, list, kartka z pamiętnika lub wiersz.

  Nadesłane na konkurs prace oceniać będą Justyna Bednarek i Grzegorz Kasdepke – popularni autorzy książek dla dzieci i młodzieży oraz Martyna Chuderska - dziennikarka radiowa.

  Na Wasze prace czekamy do 8 grudnia. Elektroniczną wersję pracy wyślijcie na adres e-mail: gwiazdkopisanie@polskieradio.pl 

  Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 15 grudnia na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a także na stronie www.polskieradiodzieciom.pl i na naszym profilu fb. 

  Do wygrania są cenne nagrody, a wśród nich radioodbiorniki DAB +, Nintendo i zestawy gier.

  Nie traćcie czasu, piszcie i wysyłajcie Wasze prace!
  Więcej informacji: www.gwiazdkopisanie.polskieradio.pl

   

  Zespół nauczycieli języka polskiego


   

   

  21.11.2019 16:05 | więcej »
 • Konkurs plastyczny " KTO NA OCHOTNIKA ?”
  SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
  ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 
  „KTO NA OCHOTNIKA ?” 
  Cele konkursu:
  - rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
  - otwartość i wrażliwość na potrzeby innych,
  - poszukiwanie nowych środków wyrazu,
  - poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
   
  20.11.2019 23:23 | więcej »
 • MAZOWIECKI KONKURS POEZJI I PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ „CO NAM W DUSZY GRA”

  KONKURS NA RECYTACJĘ WIERSZA, ZAŚPIEWANIE PIOSENKI LUB ODEGRANIE SCENKI DRAMATYCZNEJ/SKECZU W JĘZYKU OBCYM dla kl.IV-VIII

   

  1. Uczestnicy przygotowują prezentację wiersza, piosenki lub scenki dramatycznej w języku obcym (j. angielskim, niemieckim, hiszpańskim) o dowolnej tematyce.
  2. Uczestnicy wykonują utwory muzyczne a capella lub z przygotowanym akompaniamentem.
  3. Czas występu – max 5 minut na prezentację utworu.
  4. Piosenkę można wykonać solowo lub w zespole.
  5. Scenka dramatyczna lub skecz powinny trwać max 5-7 minut, maksymalna liczebność aktorów - 5 osób.
  6. Przy ocenie będą brane pod uwagę :

  19.11.2019 12:14 | więcej »
 • Szkolny konkurs animowanej grafiki komputerowej dla kl. 4-8

  Szkolny konkurs animowanej grafiki komputerowej 
  „MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

   

  1. Celem konkursu jest zachęcanie dzieci do zabawy i pracy z komputerem, rozwijanie zainteresowań informatycznych, wyobraźni, kreatywnego myślenia oraz zaprezentowanie wiedzy o własnym kraju i jego tradycji za pomocą animowanej grafiki komputerowej.

   

  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z kl. IV-VIII.

  17.11.2019 01:04 | więcej »
 • Konkurs „Nie hejtuję - reaguję"
  " Nie hejtuję- reaguję" to nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, do której przyłączyła się nasza szkoła.
  W ramach projektu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie " Nie hejtuję - reaguję".
  ► Zadaniem uczestnika/ uczestników jest stworzenie plakatu zwracającego uwagę na problematykę cyberprzemocy ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka.
  ► Plakat powinien zostać wykonany w formacie A2, wymiary 420x594 mm, przy użyciu dowolnej techniki- dopuszczalne są również techniki łączone oraz użycie programów graficznych.
  ► Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 3-osobowych.


  Prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy dostarczyć nauczycielowi informatyki do końca listopada wraz z pisemną zgodą rodzica.

  Zalacznik_nr_1-_zgoda_rodzica.pdf
  KonkursRegulamin.pdf
  nauczyciele informatyki
  16.11.2019 11:05 | więcej »
 • KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

  CELE:
  - zainteresowanie uczniów tradycją Bożego Narodzenia w krajach niemieckojęzycznych,
  - rozwijanie kompetencji językowych,
  - prezentacja talentów,
  - rozwijanie wyobraźni plastycznej.

  13.11.2019 16:03 | więcej »
 • Konkurs na krótką formę komiksową pt. „Pomysły na… Jak nie marnować jedzenia”

  Szkolne Dni Dobrego Jedzenia 2019

   Regulamin konkursu na krótką formę komiksową
   

  1.  Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie.

  2.  Temat konkursu to „Pomysły na… Jak nie marnować jedzenia”.

  3.  Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej.

  4.  Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość,

       o  maksymalnej objętości  1 do 3 plansz.

  12.11.2019 22:38 | więcej »
 • Szkolne konkursy SKO

   Celem konkursu jest:
   umożliwienie dzieciom  zaprezentowania swojego talentu;
  - zachęcanie do zainteresowania się oszczędzaniem pieniędzy i racjonalnym ich wydawaniem;
  - rozbudzanie świadomości ekonomicznej u dzieci w wieku  wczesnoszkolnym.

  12.11.2019 22:33 | więcej »
 • Konkurs na Architektoniczny lapbook o II RP
  Organizatorem Konkursu na Architektoniczny lapbook dla uczniów szkół podstawowych (zwany dalej „Konkursem”), jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – zwane dalej „Organizatorem”. Konkurs jest organizowany w ramach Programu „Muzeum na stulecia”, finansowanego ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 -2022.

  Pracę przynosimy do 25.11. 2019, nauczyciele historii, sala 318.
  Mariola Kalinowska
  08.11.2019 20:41 | więcej »
 • Konkurs plastyczno – matematyczny „Matematyczna ściganka” dla kl.I-III

  Znalezione obrazy dla zapytania dziecko gra planszowa rysunek Znalezione obrazy dla zapytania dziecko gra planszowa rysunekZapraszamy uczniów klas 1- 3 i ich rodziców do udziału w konkursie plastyczno – matematycznym pt. „Matematyczna ściganka”.
  Cele konkursu:
  - kształtowanie umiejętności konstruowania gier planszowych,
  - rozwijanie kreatywnego myślenia,
  - rozwijanie umiejętności planowania,
  - wzmacnianie więzi rodzinnych podczas tworzenia gry,

  - rozwijanie talentów plastycznych i matematycznych.

  08.11.2019 17:40 | więcej »
 • Konkurs plastyczny dla uczniów klas III „Chodź, pokażę Ci mój kraj”

  Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie kartki pocztowej.

  Cele konkursu:

  - uwrażliwienie na piękno naszego kraju

  - przedstawienie za pomocą środków plastycznych tego, co jest w Polsce

    najpiękniejsze;

  - uświadomienie jak ważna jest Ojczyzna;

  - rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;

  - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

  06.11.2019 17:14 | więcej »
 • Konkurs plastyczny "Rezerwaty przyrody w Warszawie"

  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” zaprasza uczniów szkół uczestniczących w projekcie „Akademia Nadwiślańska” do udziału w konkursie plastycznym, którego przedmiotem jest praca plastyczna wykonana w technice płaskiej  dotycząca wybranego przez autora rezerwatu przyrody Warszawy.

   

  Cele konkursu:
  - Zachęcenie uczniów do spacerów do miejsc, w których chroniona jest przyroda Warszawy – rezerwatów, Obszaru Natura 2000, użytków ekologicznych i innych obszarów podlegających ochronie na terenie Warszawy.
  - Przybliżenie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat ochrony warszawskiej przyrody
  - Zwrócenie uwagi uczestników Akademii Nadwiślańskiej na przyrodę wielkiego miasta i jej roli w życiu mieszkańców.
  -  
  Zachęcenie młodych Warszawiaków do refleksji nad przyrodą i koniecznością jej ochrony.

  Regulamin_konkursu_plastycznego.docx
   

  Tomasz Oder
  Szkolny koordynator Akademii Nadwiślańskiej

  04.11.2019 17:00 | więcej »
 • Konkurs Multimedialny „Piękno nadwiślańskiej przyrody i jej znaczenie dla naszego miasta”

  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” zaprasza uczniów szkół uczestniczących w projekcie „Akademia Nadwiślańska” do udziału w konkursie multimedialnym, którego przedmiotem jest prezentacja w programie Power Point dotycząca przyrody  nadwiślańskiej i jej znaczenia dla Warszawy.

  Regulamin_konkursu_multimedialnego.docx

  Tomasz Oder
  Szkolny koordynator Akademii Nadwiślańskiej

  04.11.2019 17:00 | więcej »

 •  

  Uczniów klas IV i V zapraszamy do udziału w konkursie „Widzę? Reaguję!- Jeśli nie Ja, to Kto?” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

   

  Cel konkursu: Uwrażliwienie dzieci na przejawy złego traktowania; umotywowanie do korzystania z akceptowalnych zachowań oraz form komunikacji budujących pozytywne relacje; uświadomienie z jakich sposobów przeciwdziałania zachowaniom przemocowym każdy człowiek może skorzystać, mając równocześnie na względzie własne możliwości i własne bezpieczeństwo.

   

  Warunki konkursu:

  - Prace wykonane w kategorii: malarstwo, grafika i rysunek;

  - Podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego oświadczenie;

  - Uczestnik może oddać JEDNĄ pracę.

   

  Prace należy składać do pokoju pedagogów do 19.11.2019 do pokoju pedagogów.


  Regulamin.pdf

   

  Milena Chendoszko

  04.11.2019 14:18 | więcej »

 • Rejstracja na konkurs przedłużona do 8 listopada
  Regulamin_Krag_2019-20_(1).pdf
  27.10.2019 10:30 | więcej »
 • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

  Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego  Bóbr, który odbędzie się w dnich:

  13 listopada 12:00-13:00 Junior VII-VIII klasy
  14 listopada 12:00-13:00 Benjamin IV-VI klasy


  Szczegółowe informację dotyczące konkursu dostępne na stronie: https://www.bobr.edu.pl

  Zainteresowani uczniowie chęć udziału zgłaszają  nauczycielowi informatyki do dn. 28. 10. br.
  W przypadku dużej ilości chętnych zorganizowane zostną eliminajce szkolne ( informacja  zostanie podana w pożniejszym termienie).

  nauczyciele informatyki

  21.10.2019 18:21 | więcej »
 • Uczniów klas VI zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej  Olimpiadzie Mitologicznej.

  Termin: 14 listopada 2019 r.

  Koszt:  9,50 zł

  Zgłoszenia:  21.10. -  25.10.  za pośrednictwem Librusa  do p. Ewy Ostrouch

  21.10.2019 18:10 | więcej »
 • Samorząd Uczniowski Klas Młodszych
  08.10.2019 22:44 | więcej »
 • V Międzynarodowy Konkurs Historyczny ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
  Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić uczniów do wzięcia udziału w V Międzynarodowym Konkursie Historycznym ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
  Mariola Kalinowska
  03.10.2019 17:39 | więcej »
 • KRAJOWY KONKURS WIEDZY OLIMPIJSKIEJ  „100 LAT POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO 1919 – 2019 ”

  CELE KONKURSU:

   1. Uczczenie jubileuszu 100 lat działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

  2. Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.

  3. Upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach olimpijczyków.

   4. Rozbudzanie zainteresowań kibicowskich.

   5. Wskazywanie młodzieży wzorców osobowych i wartościowych zachowań.

   6. Kształtowanie postaw patriotycznych i prozdrowotnych.

   7. Inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzenia tematyki olimpijskiej do szkolnych programów wychowania fizycznego.

  8. Wdrażanie do poznania i przestrzegania zasad fair play w rozwoju społecznym dzieci  i młodzieży.
   

  REGULAMIN KRAJOWY_KONKURS_WIEDZY_OLIMPIJSKIEJ.docx

  Prace oddajemy do nauczycieli historii sala 318.

  Mariola Kalinowska

  03.10.2019 17:39 | więcej »
 • X EDYCJI KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt.: Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata dla uczniów kl. VI- VIII
  Organizator:
  Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, działający poprzez własną jednostkę organizacyjną tj. Centrum Języka Portugalskiego/Camões (CJP/C).
  Cele konkursu:
  Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugalii wśród młodzieży szkolnej.
  Upamiętnienie 500-lecia morskiej wyprawy dookoła świata żeglarza Ferdynanda Magellana.
  Organizator pragnie także zachęcić do tworzenia projektu jako nowatorskiej pracy ucznia, korzystania z różnych źródeł informacji oraz przyczyniać się do kształtowania umiejętności selekcji wiadomości.
  Uczestnictwo:
  Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Centrum Języka Portugalskiego oraz Instytutu Filologii Romańskiej UMCS.

   
  Regulamin
  Konkurs_Multimedialny_-_Ferdynand_Magellan.pdf


  Prace oddajemy do nauczycieli historii sala 318.
  Mariola Kalinowska
  03.10.2019 17:40 | więcej » •  
  Regulamin Konkursu__PATRIA__NOSTRA.pdf

  Prace oddajemy do nauczycieli historii sala 318.

   
  03.10.2019 17:40 | więcej »
 • Konkurs fotograficzny dla uczniów klas II i III „Mój czworonożny przyjaciel”
  Cele konkursu:
  - wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i kontaktami z nimi,
  - kształtowanie empatii w stosunku do zwierząt,
  - poznawanie królestwa zwierząt,
  - motywowanie uczniów  do pogłębiania wiedzy o środowisku przyrodniczym,
  - rozwijanie umiejętności fotograficznych.
  30.09.2019 16:36 | więcej »

 • Uczniów klas VI zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym.

  Termin: 29 października 2019 r.

  Koszt:  9,50 zł

  Zgłoszenia:  30.09. -  6.10.  za pośrednictwem Librusa  do p. Ewy Ostrouch

  29.09.2019 16:12 | więcej »
 • Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas 4-8

  Zapraszam uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie informatycznym - programowanie w języku Python wersja 3.*

  Informacje znajdują się pod adresem:

  http://logia.oeiizk.waw.pl/#!/

  A szczegółowe można przeczytać w zakładce INFORMACJE czyli na następującej stronie: http://logia.oeiizk.waw.pl/#!/informacje
  26.09.2019 16:24 | więcej »
 • Konkurs Informatyczny miniLOGIA dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego organizowany przez OEIiZK

  Zapraszam uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie informatycznym - programowanie w języku Python wersja 3.*

  Informacje znajdują się pod adresem:

  https://minilogia.oeiizk.waw.pl/#!/

  A szczegółowe można przeczytać w zakładce INFORMACJE czyli na następującej stronie: https://minilogia.oeiizk.waw.pl/#!/informacje.

  26.09.2019 16:24 | więcej »
 • Szkolny Konkurs Plastyczny „Portret mojego nauczyciela”  dla uczniów kl.0-III

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym adresowanym do uczniów klas  0 -III

  Zadaniem uczestników jest stworzenie portretu nauczyciela uczącego w naszej szkole.

  – Rozpoczęcie konkursu plastycznego – 20.09.2019 r.

  – Prace przyjmujemy do 30.09.2019 r.  (w  salach nr 1 lub 5)

  – Format prac: A 4 lub A 3 -blok techniczny

  – Technika plastyczna dowolna

   

  Mamy nadzieję , że uczniowie zaskoczą nas swoją pomysłowością i starannością wykonania.

  Na  zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

   

  Organizatorzy:
  B. Wieteska, B. Piotrowska, A. Kostecka,  J. Galant- Ignasiak

  18.09.2019 14:29 | więcej »
 • W związku z 75. rocznicą Powstania Warszawskiego Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945” i  Muzeum Niepodległości   ogłaszają konkurs historyczny ,,Powstanie Warszawskie
  w świadomości potomnych”

  http://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2019/03/powstanie.jpg

  Celem 7. edycji konkursu jest utrwalanie w pamięci bohaterskiego zrywu powstańczego żołnierzy i ludności Warszawy o wolność naszej stolicy.

  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół oraz wychowankowie placówek edukacyjnych, którzy wykonają prace indywidualnie. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach, jak również nauczyciele-opiekunowie uhonorowani zostaną  nagrodami rzeczowymi.

  05.09.2019 17:25 | więcej »
 • Projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

  Informujemy, że na stronie https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=464 w zakładce [Programy merytorycznezamieszczone zostały projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

  31.08.2019 01:10 | więcej »

Certyfikaty