Menu główne

Wars i Sawa grają w szachy

„Wars i Sawa grają w szachy” to program w ramach Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego: "Edukacja przez Szachy w Szkole".

Nasi uczniowie klasy III b biorą udział w  pilotażowym programie nauczania gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej.

Celem pilotażu jest: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej. Projekt finansowany jest ze środków samorządowych, przy współudziale Polskiego Związku Szachowego. Nasi nauczyciele prowadzący zajęcia (p. Bożena Kuruś i p. Marcin Kaźmierczak) brali udział w kursie doskonalącym z metodyki nauczania gry w szachy, który zorganizował samorządowy ośrodek doskonalenia nauczycieli - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W kolejnej, tegorocznej edycji programu z takiego kursu korzysta wychowawca klasy I a, p. Krystyna Chmielecka – Szaro.

Program tego rodzaju zostały do tej pory przeprowadzone jedynie w niewielkim zakresie w Polsce (Gorzów Wielkopolski) oraz na świecie (Stany Zjednoczone), pokazały jednak niezwykle pozytywny wpływ „królewskiej gry” nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także społeczny, psychiczny i ogólny. Mamy nadzieję, że udział naszej szkoły w ogólnopolskim projekcie przyczyni się do wprowadzenia gry w szachy do programu nauczania co z pewnością wpłynie na sukces edukacyjny uczniów.

 

Certyfikaty