Menu główne

Dokumenty

 

Regulamin_swietlicy_szkolnej_2020-2021.pdf

 

1. RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

Zal._nr_1_do_Regulaminu_Ramowy_rozklad_dnia.pdf

 

2.KARTA UCZESTNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_Swietlicy_Szkolnej_Szkoly_Podstawowej.pdf

 

3.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY

Upowaznienie_do_odbioru_dziecka.pdf

 

4. KODEKS UCZESTNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Zal._nr_3_do_Regulaminu__Kodeks_uczestnika_swietlicy.pdf

 

5.PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Zal._nr_4__do_Regulaminu_Procedura_przyjecia.pdf

 

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POZOSTANIA DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PO UPŁYWIE USTALONEGO CZASU PRACY ŚWIETLICY:

Zal._nr_5_do_Regulaminu.pdf

 

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODBIORU UCZNIA PRZEZ OSOBĘ, CO DO KTÓREJ ZACHODZI PODEJRZENIE BYCIA W STANIE NIETRZEŹWOŚCI LUB POD WPŁYWEM INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH:

Zal._nr_6_do_Regulaminu.pdf

 

7. REGULAMIN RADY ŚWIETLICY:

Zal._nr_7_do_Regulaminu_(1).pdf

 

8. DEKLARACJA RODZICÓW:

Zal._nr_8_do_Regul._Deklaracja_rodzicow_zajecia_dodatkowe.pdf

 

9.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Plan_Pracy_swietlicy_szkolnej_2020-2021(1).pdf

10. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SAMODZIELNEGO WYJŚCIA UCZNIA ZE SZKOŁY

oswiadczenie_-_samodzielne_wyjscie_ze_szkoly.pdf

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI:

Kalendarz_uroczystosci_i_wydarzen_w_swietlicy_szkolnej_2020-2021.pdf

Certyfikaty