Menu główne

Dokumenty

 

Regulamin_Swietlicy_Szkolnej_22.09.2015.pdf

 

1. RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

Zal._nr_1_do_Regulaminu_Ramowy_rozklad_dnia.pdf

 

2.KARTA UCZESTNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_Swietlicy_Szkolnej_Szkoly_Podstawowej2_-skonwertowany_(2).pdf

 

3. KODEKS UCZESTNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Zal._nr_3_do_Regulaminu__Kodeks_uczestnika_swietlicy.pdf

 

4.PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Zal._nr_4__do_Regulaminu_Procedura_przyjecia.pdf

 

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POZOSTANIA DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PO UPŁYWIE USTALONEGO CZASU PRACY ŚWIETLICY:

Zal._nr_5_do_Regulaminu.pdf

 

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODBIORU UCZNIA PRZEZ OSOBĘ, CO DO KTÓREJ ZACHODZI PODEJRZENIE BYCIA W STANIE NIETRZEŹWOŚCI LUB POD WPŁYWEM INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH:

Zal._nr_6_do_Regulaminu.pdf

 

7. REGULAMIN RADY ŚWIETLICY:

Zal._nr_7_do_Regulaminu.pdf

 

8. DEKLARACJA RODZICÓW:

Zal._nr_8_do_Regul._Deklaracja_rodzicow_zajecia_dodatkowe.pdf

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI:

kalendarz_uroczystosci_Swietlica_20192020.pdf

Certyfikaty