Menu główne

Wiem co jem


 

Celem kampanii „Wiem, co jem” jest organizacja prawidłowego żywienia dzieci w placówkach oświatowych oraz edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży.

Podejmowane przez pracowników naszej szkoły działania będą dotyczyć:

  • edukacji żywieniowej dzieci i rodziców,
  • takiej organizacji żywienia w placówce oświatowej, która zapewni dzieciom spożywanie posiłków zgodnych z zasadami prawidłowego żywienia i zaleceniami specjalistów,
  • podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za planowanie i przygotowanie posiłków.

 

ZARZĄDZENIE NR 6244/2014 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa

 

Certyfikaty