Menu główne

 

 

 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

POMOC z OPS BEMOWO dot. zapewnienia środków na żywność podczas epidemii COVID-19

Szanowni Państwo!

Uprzejmie  informujemy, że wszystkie dzieci, których żywienie  w szkole było/jest  opłacane przez OPS BEMOWO, oraz  dzieci, które korzystały z żywienia szkolnego finansowanego  ze środków szkolnych, w dalszym ciągu korzystają ze wsparcia dzielnicowego OPS w formie finansowej przeznaczonej na ten cel.

Ośrodek Pomocy Społecznej może  w takim przypadku udzielić wsparcia  finansowego rodzinie, dlatego też osoby-rodziców-opiekunów prawnych uczniów wymagających wsparcia (a dotychczas nie pobierali pomocy z  OPS) prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Poniżej dane kontaktowe:


OPS BEMOWO , ul. Rozłogi 10  - godziny pracy 8.00-16.00

Punkt Obsługi Klienta: tel. (22) 487-13-00

Sekretariat:


tel. (22) 487-13-01
fax (22) 487-13-02
e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

Magdalena Stanisz

pedagog szkolny
 

Bezpłatne posiłki w szkole

Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w pierwszej kolejności zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (Bemowo - ul. Rozłogi 10), składając wniosek wraz ze stosownymi dokumentami. W przypadku niemożności uzyskania dofinansowania do posiłków ze środków pomocy społecznej (nieznaczne przekroczenie kryterium dochodowego, nieuregulowanej sytuacji prawnej rodziny, braku meldunku czy wymaganych dokumentów) można ubiegać się o dofinansowanie posiłków w szkole.

Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z opłaty za posiłki w szkole jest wypełnienie wniosku kierowanego do dyrektora szkoły i złożenie go do pedagoga szkolnego w terminie

do 20 września 2019 r.

Szczegółowe informacje i wnioski u pedagoga szkolnego.

 

Stypendium szkolne

Stypendium może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Miesięczna kwota dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium to 528  na jedną osobę
w rodzinie (netto).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać u pedagoga szkolnego do

16 września 2019 r.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może przyznany uczniowi, którego rodzina znalazła się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej na skutek zdarzenia losowego, co również wpłynęło na obniżenie  sytuacji finansowej.

O zasiłek szkolny można ubiegać się  w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zaistnienia zdarzenia losowego.

Uwaga!!!

Wszystkie wnioski wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są u pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej:

Link: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

 

Ulgi wewnątrzszkolne

Uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać  w porozumieniu z pedagogiem szkolnym dodatkowo:  ze zwolnienia z opłaty na ubezpieczenie i częściowego dofinansowania na wyjazdy dziecka na wycieczki szkolne oraz wyjścia z klasą na wydarzenia kulturalne (z funduszu Rady Rodziców).

Magdalena Stanisz

pedagog szkolny SP 82 

 

 

 

Certyfikaty