Menu główne

Owoce i warzywa w szkole


Rok szkolny 2016/2017 był ósmym i jednocześnie ostatnim rokiem

  realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole” w jego dotychczasowej formie.

Od roku szkolnego 2017/2018 reazlizowany będzie 

 nowy progam „Program dla szkół”!

 

Nowy program będzie promować wśród uczniów zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, korzystając przy tym z najlepszych doświadczeń zebranych podczas wieloletniej realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 

W ramach nowego programu dzieci będą:

  • otrzymywały bezpłatnie owoce i warzywa oraz produkty mleczne,
  • brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz pochodzenia żywności i rolnictwa.

 

Obecnie trwają prace nad aktami prawnymi oraz Strategią krajową określającymi zasady realizacji nowego programu w Polsce.

 Poradnik dla  rodziców: Zasady zdrowego żywienia – Wskazówki, pomysły i porady dla rodziców dzieci w klasach I-V

Źródło: 

http://owocewszkole.org/

http://www.arr.gov.pl

 

 

 

Certyfikaty