Menu główne

Inne

 

 

 

 

 

-BIP-

 

- SPRAWOZDANIE FINANSOWE - 

Sprawozdanie na_dzien_31_12_2020.pdf

 

–PROCEDURY–

 

 

Procedura_zwolnien_z_zajec_szkolnych_SP_82.pdf

 

 

Procedura_uzyskania_karty_rowerowej_30.09.2016.pdf

 

 

Procedura_regulujaca_zasady_przebywania_rodziców_ opiekunów_i_osób_trzecich_na_terenie_szkoły

SP82_27.11.2017

 

 

 

 

Procedura wpisania na świadectwie ukończenia szkoły informacji o osiągnięciach w zakresie aktywności społecznej

 

 

–KOMUNIKATY–

 

 

Komunikat  nr 2/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II

z dn. 26.03.2017r.

w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

 

 

Komunikat  nr 4/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II

z dn. 15.09.2016 r.

w sprawie określenia Zasad Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego

 

 

KOMUNIKAT nr 9/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II z dnia 23.03. 18 r.  

w sprawie zmiany harmonogramu przerw śródlekcyjnych od 4.04.2018 r.

 

 

Komunikat nr 12 /2017/ 2018

Procedura wyjscia na dziedziniec szkoly uczniow kl. V- VIII.pdf

 

 

Komunikat  nr 13/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podsatwowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II z dn. 21.06.2018 r.

(dotyczy organizacji klas VII w roku szkolnym 2018/2019)

 

 

Komunikat  nr 14/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II

z dn. 03.07.2018 r.

 

 

Komunikat nr 2/2018/2019

 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II

z dn.12.09.2018 r.

 

ZARZĄDZENIA

SKM_C335120030913290.pdf

 

 

–ZASADY–

 

Zasady_Funkcjonowania_Dziennika_Elektronicznego_Librus_w SP_ nr 82.pdf

 

 

Zasady_korzystania_z_telefonow_komorkowych_w_SP82_23.03.2017r.pdf

 

 

Zasady_wynajmu_pomieszczen_SP_82.pdf

_______________________________________________________________________________________________

Zasady rekrutacji uczniówkl. VI do grupy realizującej innowację pt. Matematyka Olimpijczyka

w SP nr 82 w roku szkolnym 2019/2020; 2020/2021

Zalącznik_nr_1-_zgłosznie.pdf

 

 

–REGULAMINY–

 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE

Regulamin_udostepniania_podrecznikow_szkolnych.pdf

zalacznik_1_do_Regulaminu_korzystania_z_nieodplatnych_podrecznikow.pdf

zalacznik_2_do_Regulaminu_korzystania_z_nieodplatnych_podrecznikow.pdf

 

 

WYCIECZKI SZKOLNE

Regulamin_organizacji_wycieczek_w_SP_nr_82.pdf

 

 

WOLONTARIAT

Regulamin_Szkolnego_wolontariatu.pdf

 

SAMORZĄD SZKOLNY

Regulamin_Samorzadu_uczniowskiego.pdf

 

REGULAMIN_UZYTKOWANIA_SZAFEK_SZKOLNYCH__26.11.2020_r..pdf

 

Regulamin_przyznawania_stypendium_

za_wyniki_w_nauce_lub_osiagniecia_spotrowe_dla_uczniow_20.11.2.pdf

 

–PROGRAM DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH–

 

Zal._nr_9_Program_dzialan_adaptacyjnych_dla_uczniow_kl_I_2020-2021.docx

Zal._nr_10_Program_dzialan_adaptacyjnych_dla_uczniow_kl_IV_2020-2021.docx

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 

SKM_C335120030915110.pdf

 

–DRUKI–

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją

dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczniów SP.pdf

 

Zgoda na rozpowszechnianie informacji nt. dziecka

w tym jego wizerunku w celach zwiazanych z promocją szkoły.pdf

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoly.pdf

 

Wniosek o organizację nauki- religia_etyka.pdf

 

Oświadczenie__WDZWR_.doc

 

Formularz  zwolnienia  ucznia 

 zalacznik nr 2 do Zarzadzenia nr 4.pdf

 

Karta rowerowa  arkusz MEN-VI 28.pdf

 

Podanie_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly.doc

 

Podanie_o_zwolnienie_z_WF-u.docx

 

- POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA-

Zgoda_na_objecie_dziecka_pomoca_psychologiczno-pedagogiczna

Oswiadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego_dziecka.pdf

 

 

 

 

Certyfikaty