Menu główne

Baza szkoły

 

Szkoła położona jest w centralnej części dzielnicy Bemowo.

Obiekt składa się z dwóch zintegrowanych ze sobą części: starszej liczącej ponad 50 lat i nowej oddanej do użytku w 2006 roku.

 

 

Obszar edukacyjny oraz opiekuńczo – wychowawczy szkoły podzielony jest na strefy:

  • strefę edukacji wczesnoszkolnej;
  • strefę edukacyjną klas IV-VIII;
  • strefę świetlicy szkolnej.

 

Obiekt szkoły przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych oraz posiada system monitoringu wizyjnego.

 

 Strefa edukacji wczesnoszkolnej

Składa się z korytarzy oraz sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe, w tym tablice interaktywne i projektory, gwarantujące komfort pracy i nauki, umożliwiające wykorzystywanie programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych, Internetu i stały dostęp do informacji. W obszarze edukacyjnym klas dzieci młodszych są wydzielone miejsca do zabawy i relaksacji.

        

        

 

Strefa edukacyjna klas IV-VIII

Zawiera korytarze oraz pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, w tym: tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.

Pracownie komputerowe posiadają samodzielne stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.

        

        

        

 

Strefa świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna usytuowana jest w nowej części obiektu szkolnego i zawiera sale wyposażone w sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne umożliwiające uczniom ciekawie i efektywnie spędzać czas przed lub po zajęciach dydaktycznych.

        

        

Szkoła posiada również zaplecze sportowo – rekreacyjne, w którego skład wchodzą boiska szkolne, sala gimnastyczna, sala ćwiczeń uczniów młodszych, plac zabaw oraz sala ćwiczeń rehabilitacyjnych.

 

        

        

Baza szkoły to również  liczne gabinety zajęć specjalistycznych z coraz lepszą infrastrukturą pozwalającą na realizację zajęć z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i biblioteka z małym obszarem czytelni.

                  

 

Nasza szkoła posiada gabinet pomocy medycznej oraz dobrze wyposażone stołówki szkolne.

        

 

Szkolne szatnie usytuowane są w przyziemiu budynku. Ich organizacja zakłada wydzielenie strefy uczniów kl. 0 i I  oraz uczniów kl. II – VIII.

 

Dodatkowe atuty organizacji pracy szkoły:

  • wykwalifikowana  kadra pedagogiczna;
  • miła atmosfera i życzliwe podejście do dziecka;
  • opieka pedagoga, psychologa, reedukatora, rehabilitanta, logopedy i terapeuty SI;
  • na każdym poziomie prowadzona jest klasa integracyjna, w której dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się razem ze swoimi rówieśnikami a działalność wychowawczo – dydaktyczną prowadzi dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący i pedagog specjalny
  • różnorodne zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Certyfikaty