Menu główne

Historia

 

27 października 1961r. dokonano uroczystego otwarcia Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie przy ul. Górczewskiej 201, która była pierwszą Tysiąclatką na Woli.

W 1999r. nasza szkoła przyjęła status szkoły z oddziałami integracyjnymi, co rozpoczęło nową erę w życiu naszej szkoły. Od tej pory są wśród nas dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. W kolejnych latach na każdym poziomie istniała przynajmniej jedna klasa integracyjna. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie rodziców wszystkich naszych dzieci.

W grudniu 2009r. oddano do użytku nowy plac zabaw, wyposażony w nowoczesne urządzenia, dające możliwość pełnego rozwoju motorycznego dzieci, ogrodzony i pokryty miękką tartanową nawierzchnią.

15 czerwca 2012r. odbyły się jubileuszowe obchody 50-lecia szkoły, połączone z nadaniem jej imienia Jana Pawła II. Patron naszej szkoły został wybrany w demokratycznych wyborach, przeprowadzonych wśród całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Podczas uroczystej Mszy św. Ks. Bp. Tadeusz Pikus poświęcił nowy sztandar szkoły  oraz tablicę pamiątkową poświęconą Janowi Pawłowi II.  Nasz Patron to niekwestionowany autorytet moralny współczesnego świata i jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach ludzkości. Jest największą chlubą Polski, a teraz także chlubą naszej szkoły.

 

     

Sztandar szkoły

 

           Ślubowanie                                      Tablica pamiątkowa

 

Od 1 września 2012r. nasza szkoła nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. Jesteśmy dumni z tego, że Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły. 

 

Dyrektorzy szkoły:

  • Pierwszym dyrektorem placówki była pani Stefania Rypeść.  

 

  

  • Drugim dyrektorem szkoły była pani Józefa Zielińska.
  • W roku szkolnym 1982/1983 dyterktorem szkoły został pan Krzysztof Kaliński.
  • W roku następnym szkołę prowadziła pani dyrektor Hanna Hipsz.
  • W 1985/86 – dyrektorem szkoły była pani Anna Czułkowska.
  • W 1987/88 – stanowisko dyrektora objęła pani Wanda Modzelewska.
  • W r. szk. 1991/92 obowiązki dyrektora pełniła pani Magdalena Ośko, która w roku następnym została mianowana na stanowisko dyrektora szkoły.
  • W latach 2006 - 2014 dyrektorem szkoły była pani Beata Ciesielska – Pocialik.
  • Od 1 września 2014r. funkcję dyrektora szkoły pełni pani Barbara Makowska - Opala.

Certyfikaty