Menu główne

Czym jest przemoc?

 

 

 

 

 

 

1. Co to jest przemoc w rodzinie 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.   

 

2. Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie? 

Każdy członek rodziny lub osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym 

— żona — mąż — partnerka lub partner w związku nieformalnym — dzieci — osoby starsze lub chore — osoby z niepełnosprawnością fizyczną czy intelektualną 

 

3. Najczęstsze formy przemocy w rodzinie 

    sadPrzemoc fizyczna:  

— bicie — popychanie — kopanie — duszenie — bicie przedmiotami — parzenie — policzkowanie… 

    sadPrzemoc psychiczna:  

— wyśmiewanie — szydzenie — lżenie — okazywanie braku szacunku — poddawanie stałej krytyce — kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi… 

   sadPrzemoc seksualna:  

— wymuszanie pożycia seksualnego — wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych — wymuszanie seksu z osobami trzecimi… 

  • Inny rodzaj przemocy:  

— zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych — uniemożliwienie podjęcia pracy — niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych… 

— niszczenie rzeczy osobistych — demolowanie mieszkania — wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie — pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb — zmuszanie do picia alkoholu — zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków. 

PAMIETAJ PRAWO ZABRANIA STOSOWANIA PRZEMOCY!!! 

SPRAWCA SAM Z SIEBIE  NIE ZAPRZESTANIE STOSOWANIA PRZEMOCY 
Jeżeli doznajesz takich powyżej opisanych zachowań -  

powiadom Policję, dzwoniąc na numer 112 lub zawiadom prokuraturę.   

Jeśli zostałaś lub zostałeś pobity poproś od lekarza o zaświadczenie 

Certyfikaty