Menu główne

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych

organizowanych w szkołach podstawowych m. st. Warszawy

w roku szkolnym 2021/2022

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).
  3. Uchwała Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645).

 

Informacje na temat rekrutacji i ofert poszczególnych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji.      

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne

 

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II roku szkolnym 2021/2022 planujemy uruchomienie:

  • jednej klasy siódmej dwujęzycznej, w której wybrane przedmioty będą nauczane w języku angielskim;
  • jednej klasy siódmej dwujęzycznej, w której wybrane przedmioty będą nauczane w języku niemieckim.

 

Należy podkreślić, że uruchomienie dwujęzycznej klasy z wykładowym językiem niemieckim to efekt trzyletniej realizacji innowacji pedagogicznej pt.: DEUTSCH-KEINE FREMDSPRACHE FÜR UNS.

 

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

https://warszawa-dwujezyczne.pzo.edu.pl/duo-parents//main_inactive.action

 

  • Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 

Zasady_naboru_2021_2022.docx

 

  • Harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

  - Harmonogram_kandydata_do_klasy_VII_dwujezycznej.docx

 

 

Ewelina Baran

wicedyrektor szkoły

Certyfikaty