Menu główne

Kadra

 

 

W tworzeniu i realizacji programu dwujęzyczności zaangażowani są nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe. Są to osoby pełne pasji i ciepła, wykorzystujące w swojej pracy najnowsze schematy oraz metody, które mają na celu gwarancję odpowiedniego nauczania i wychowania na najwyższym poziomie.

Nauczyciele przedmiotów posiadają kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu oraz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem, która umożliwia nauczanie przedmiotu w języku angielskim oraz swobodne komunikowanie się z uczniami.

Paulina Bielak

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty