Menu główne

Kadra

 

 

KADRA DYDAKTYCZNA NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO

 

W tworzeniu i realizację programu edukacji dwujęzycznej w naszej szkole zaangażowani są nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe. Są to osoby pełne pasji i ciepła, wykorzystujące w swojej pracy najnowsze schematy oraz metody, które mają na celu gwarancję odpowiedniego nauczania i wychowania na najwyższym poziomie.

Nauczyciele przedmiotów posiadają kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu oraz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego/niemieckiego potwierdzoną certyfikatem, która umożliwia nauczanie przedmiotu w języku angielskim/niemieckim oraz swobodne komunikowanie się z uczniami.

Wykaz nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli realizujacych nauczanie określonego przedmiotu odpowiednio w języku angielskim lub niemieckim, którzy w roku szkolnym 2020/2021 pracuję w klasach VII i VIII dwujęzycznych:

Beata Jaworowska – nauczyciel plastyki w języku angielskim

Barbara Mathea - nauczyciel matematyki w języku niemieckim

Bożena Mazur – nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciel biologii w języku angielskim

Edyta Izwantowska – nauczyciel języka angielskiego

Ewelina Górecka - nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciel geografii w języku angielskim

Joanna Kiceła-Rzezińska – nauczyciel języka niemieckiego

Magdalena Lengiewicz - nauczyciel wychowania fizycznego w języku angielskim

Marek Nocuła - nauczyciel wychowania fizycznego w języku niemieckim

Maria Wojsław – nauczyciel wychowania fizycznego w języku angielskim

Marta Kijeńska – nauczyciel chemii w języku angielskim

Paulina Repka - nauczyciel języka niemieckiego

Urszula Głodowska – nauczyciel języka angielskiego

 

Ewelina Baran

wicedyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Certyfikaty