Menu główne

Przydatne linki

Biuro Edukacji m.st. Warszawa

http://edukacja.warszawa.pl

Dokumenty Europass

http://europass.org.pl

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl

Informacje na temat przeliczania ocen na punkty

http://www.kuratorium.waw.pl

Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

Informacje o prognozowanym zapotrzebowaniu na poszczególne zawody

http://barometrzawodow.pl/

Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym

http://www.ore.edu.pl

Informacje o uczelniach, kierunki studiów

http://www.uczelnie.info.pl

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze

http://www.ohpdlaszkoly.pl

Informacje o zawodach, rankingi szkół

http://www.perspektywy.pl

Katalog zawodów , testy, uczelnie

http://www.kluczdokariery.pl

Krajowe Ramy Kwalifikacji

http://www.kwalifikacje.edu.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP

http://www.ohp.pl

Możliwości Kształcenia w Europie

http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm

Ogólne informacje o szkołach

http://www.szkolnictwo.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

http://www.oke.waw.pl

Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową

http://www.olimpiada.sdsiz.pl

Portal Perspektywy

http://www.perspektywy.pl/portal

Urząd Pracy m.st. Warszawy

http://www.up.warszawa.pl

Źródło: www.wcies.edu.pl

Certyfikaty