Menu główne

Dla ucznia

 

Indywidualne konsultacje dla uczniów klas VIII prowadzone przez doradców zawodowych

Serdecznie zapraszamy uczniów na indywidualne konsultacje prowadzone przez doradców zawodowych.

Porad udzielają specjaliści zatrudnieni w:

 

1. Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES,

kontakt: crdz@wcies.edu.pl

2. Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży,

 Pl. Defilad 1,  pokój 103,e-mail: ciidm@pm.waw.pl,  tel. 22 656 66 48

3. Rejonowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych -

wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych: http://edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie

 

UWAGA! Na indywidualne konsultacje należy się zapisać.

Źródło: www.edukacja.warszawa.pl

 

Ścieżki kształcenia

Multimedia – filmy o zawodach –  doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

                                                                                                       Źródło: www.doradztwo.ore.edu.pl

 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce w 2017r.

 • Informatyka – 42 tys. osób

• Zarządzanie – 24 tys.

• Psychologia – 20 tys.

 • Ekonomia – 17,9 tys.

• Prawo – 17,8 tys.

 

Najbardziej oblegane kierunki w Polsce w 2017 r.

• Inżynieria i analiza danych - ponad 54 kandydatów na jedno miejsce

• Zarządzanie inżynierskie – 19,4 kandydata na jedno miejsce;

• Chemia i toksykologia sądowa – 18,9;

• Kierunki lekarskie – 16,7 (dane dotyczące uczelni nadzorowanych przez MNiSW);

• Filologia norweska – 14,5.

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-wyniki-rekrutacji-na-studia-w-roku-2017-18.html

 

Ranking warszawskich techników 2018

1. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1- m.in. mechatronik

2. Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. – Kluźniaka m.in. technik geodeta, technik geolog, technik drogownictwa

3. Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego – m.in. technik analityk, technik usług fryzjerskich

4. Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSLiE nr 1-m.in. technik ekonomista i technik logistyk

5. Technikum Architektoniczno –Budowlane im. St. Noakowskiego – m.in. technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych

6. Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ – m.in. technik żywienia i usług gastronomicz., technik realizacji nagrań i nagłośnień

7. Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL m.in. technik elektronik, technik teleinformat., technik elektryk, technik informatyk

8. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG- m.in. technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicz., kelner

9. Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego m.in. technik ekonomista, technik obsługi turystycznej 10. Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego – m.in. technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik organizacji reklamy

 

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego

 

Ranking liceów warszawskich 2018

1. XIV LO im. St. Staszica

2. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego

 3. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

4. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

5. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego

6. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy

7. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

8. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej

9. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

10. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego

11. Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol"

12. "Żagle" LO Stowarzyszenia Sternik

13. XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego

14. XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego

15. XV LO Dwujęzyczne im. Narcyzy Żmichowskiej

16. VI LO im. T. Reytana

 

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Źródło: www.perspektywy.pl

Ranking_Liceów_i_Techników_2019.docx

Realizacja_doradztwa_zawodowego_w_szkolach_podstawowych_m.st._Warszawy.docx

 

Certyfikaty