Menu główne

Plan pracy

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 2019/20120

L.p.

 

Założenia/Cele

 

Zadania

 

Termin

Sposoby monitorowania/

analizy /ewaluacji.

1.

Wspierać i rozwijać zainteresowanie uczniów wolontariatem: zaproponować uczniom starszych klas opiekę na przerwach nad młodszymi uczniami, organizowanie im zabawy, pomaganie w lekcjach.

 

1.Opracowanie sposobu rekrutacji do Szkolnego Koła wolontariatu (możliwość uzyskania wpisu o działalności wolontariackiej.

 

wrzesień

 

Aktualizacja zakładki  na stronie szkoły

 

 

2.Utworzyć nową grupę wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu dla uczniów klas 7-8. wrzesień Utworzyć listę osób, zebrać zgody rodziców na udział w akcjach pozaszkolnych.
3.Przygotowanie planu pracy Szkolnego Koła Wolontariatu we współpracy z uczniami- wolontariuszami. j.w Ustalenie terminów spotkań

 

4.Cykliczne spotkania z wolontariuszami, członkami Szkolnego Koła Wolontariatu (SKW).

a- zapoznanie z grupą - zabawy integracyjne

 

 

Cały rok

Co drugi tydzień

5.Archiwizacja wydarzeń SKW Wg potrzeby Aktualizacja tablicy ogłoszeń

6.Pomoc przy organizacji V Festiwalu „Zapytaj o Polskę”

Październik/listopad Omówienie na spotkaniu SKW

7.Nawiązanie współpracy z DPS ul. Syreny

 

październik

Wyjazd uczniów pod opieką nauczyciela

8.Nawiązanie współpracy z DPS Kombatant

 

listopad

Przygotowanie kolędowania

9.Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10.

 

listopad

 

  1. Pomoc przy organizacji spartakiady dla niepełnosprawnych

 

Maj/czerwiec

Opis na stronie

  1. Organizacja Dnia Wolontariusza.
  1. Udział w Obchodach Dnia Wolontariusza DPS ul. Rozłogi 10
  2. Zabawy z młodszymi kolegami
  3. Apel, przedstawienie.
  4. Konkurs plastyczny(klasy młodsze i literacki (klasy starsze) pt.: „Kto na ochotnika?”

 

 

4-6 grudnia 2019

Opis na stronie

12.Organizacja czytania „Starsi-młodszym” oraz pomoc w lekcjach Cały rok Wpis do karty wolontariusza
13. Akcja Przerwa z wolontariuszem” Cały rok Aktualizacja na stronie

14. Pomoc wolontariuszy w lekcjach uczennicy klasy 3c

 

Cały rok

Wpis do karty wolontariusza

 

 

15.Udział w loterii Gwiazdka z 82

Grudzień

Tablica ogłoszeń

 

 

16. Pomoc przy organizacji jasełek społeczności szkolnej „W drodze do Betlejem 3”

grudzień

Opis na stronie

 

 

17.Udział w konkursie „Ośmiu wspaniałych”

luty

Opis na stronie

 

 

18. Udział w kiermaszach  wielkanocnych wspierających potrzebujących

Marzec/kwiecień

tablica

 

 

20. Organizacja koncertu charytatywnego

22 maja

Opis na stronie

Certyfikaty