Menu główne

Plan pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

Nazwa projektu

Rekrutacja na poszczególne inicjatywy na TEAMSACH

W Szkolnym Kole Wolontariatu 2020/2021

Osoba do kontaktu

Data realizacji

Organizacji i Ewaluacja Działań Szkolnego Koła Wolontariatu

1. Monitoring i aktualizacja procedury

2. Uruchomienie  zespołu Szkolne Koło Wolontariatu na Teamsach

3. Organizacja cyklicznych  potkań wolontariuszy on-line lub stacjonarnie umożliwiających wspieranie i rozwijanie talentów i umiejętności

Agnieszka Przybyszewska

Aleksandra Kupisz – Dynowska

Wrzesień 2020 –czerwiec 2021

Zaczytani

1. Zbiórka książek

2. Przekazanie do instytucji potrzebujących

Magdalena Sadowska-Maciejewska

Wrzesień październik 2020

Kompetencje dla wolontariusza

Cykl szkoleń dla wolontariuszy dykcja, autoprezentacja, wystąpienia przed kamerą ,itd.

Praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności w działaniach szkolnego wolontariatu

Kinga Dworakowska

Wrzesień 2020 –czerwiec 2021

Wolontariusz w akcji STARSI-Młodszym - pomoce dydaktyczne dla klas I- III

Audiobooki lektur, przygotowanie prezentacji dna zadany temat, gry typu memory, gry strategiczne to tylko niektóre propozycje   działań dla wolontariuszy .

Giełda zadań i nabory  na poszczególne inicjatywy  on-line

Propagowanie Saviore ViVre poprzez TEAMSY nagrania, plakaty

Katarzyna Małachowska, Jolanta Trych, Aleksandra Mądry, Agata Radomirska

Październik 2020

Maj 2021

Luty 2021

Senior +

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek. Cykl działań obejmujących uwrażliwienie i aktywizację ludzi młodych na problem „ageizmu”.

Aktywności przygotowanie życzeń świątecznych,  koncertów,  rebusów i zagadek dla DPS, Domu Powstańca.

Zespół

Październik 2020

Czerwiec 2021

Społeczność 2020

Scena SP 82

  • Zaśpiewaj  z nami Nawiązanie współpracy z polskimi szkołami z całego świata, , Przesłanie na YouTube  - zachęcamy do udziału  w koncercie online, Koncert pieśni patriotycznej on-line

Być na TAK wywiady z ciekawymi ludźmi,

  • Współpraca z uczelnią wyższą
  • Współpraca  z innymi podmiotami zewnętrznymi(Dom Powstańca itd.)

Agnieszka Przybyszewska

Aleksandra Kupisz – Dynowska

Październik 2020

Czerwiec 2021

Wolontariat rodzinny

„Znajdź Opisz Udostępnij” Opisz i zarchiwizuj polskie zwyczaje, Atrakcje turystyczne,  „Perełki z moich rodzinnych stron”  (przewodniki , wirtualne prezentacje,

Dbanie  o miejsca pamięci

Opracowanie tras turystycznych po Warszawie)

Koordynacja Aleksandra Kupisz-Dynowska

Październik 2020

Czerwic 2021

 

Warsztaty interdyscyplinarne dla społeczności szkolnej  

Interdyscyplinarne warsztaty modułowe umożliwiające  

prezentacje zagadnień. Rozwijanie i aktywizowanie talentów

Spotkanie na Teamsach  lub stacjonarnie

 

Październik 2020

Czerwic 2021

Do Radości Przez Wartości

Szacunek

Tematy przewodnie

  • Savoire vivre
  • Dbanie o porządek

Cały zespół

Październik 2020

styczeń 2021

Refleksyjność

 

Luty – maj 2021

Paka dla zwierzaka

  • Opracowanie plakatu informującego  o miejscach potrzebujących wsparcia
  • Zachęcanie do zbiórki (filmiki, spoty reklamowe itd.

Roma Nyguen_Ahn, Ewa Wyskielska, zespół świetlicy

Październik 2020

Marzec 2021

BADANIKA

Mobilna pracownia aplikacji telefonicz.

Po zakończeniu reżimu sanitarnego:

1. Zbiórka telefonów komórkowych 

2. Uruchomienie pracowni i przeszkolenie  animatorów na potrzeby warsztatów modułowych.

Aleksandra Kupisz- Dynowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy spotkań Szkolnego Koła Wolontariatu

Spotkania wolontariatu:

Rok 2020: 

22 wrzesień (odbyło się), 27  październik, 01 grudzień 

Rok 2021 :

02 marca; 04 maja

Spotkania odbywają się o godz. 16:00 w Sali 315 (II p. nowy budynek szkoły)

 

Zapraszają

Opiekunowie SKW

Agnieszka Przybyszewska, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Milena Chendoszko

 

Certyfikaty