Menu główne

Plan pracy

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu SP 82 w roku 2018/2019

 

Miesiąc

Rodzaj działalności

Październik

 1. Powołanie Koła Wolontariatu dla uczniów starszych i  zebranie chętnych.
 2. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.
 3. Zorganizowanie konkursu na nazwę i logo koła.
 4. Wspólne skonstruowanie planu pracy SKW.
 5. Aktualizacja tablicy informacyjnej.

 

Listopad

 1. Przystąpienie do akcji Starsi młodszym – czytanie, pomaganie młodszym dzieciom i  zorganizowanie z nimi spotkań.
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 3. Nawiązanie współpracy z parafialnym kołem Caritas, w   celu pomagania wybranym starszym ludziom objętym opieką Caritasu.
 4. Wolontariusze pomagają przy organizacji Festiwalu „Zapytaj o Polskę”.
 5. Aktualizacja wydarzeń na stronie szkoły.

Grudzień

 1. Marzycielska poczta.
 2. Obchody Dnia Wolontariusza
  • zaproszenie wolontariusza z „Niebieskiej Szkoły pod żaglami”
  • zaproszenie dziennikarki TVP pod hasłem „Wolontariusz zmienia świat”
  • zorganizowanie kiermaszu – środki przeznaczone na rzecz ośrodka, w którym on pomaga.
  • Przedstawienie „Być dla kogoś…” i apel.
  • Rozstrzygnięcie konkursu „Pomaganie jest super!”.
  • Inauguracja „Przerwa z Wolontariuszem”.
 3. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 4. Pomoc przy realizacji „Szlachetnej paczki” w naszej szkole.
 5. Pomoc dla Ukrainy (Fundacja "Budujmy Lepszy Świat

w Ciągu Najbliższych Lat")

 1. Ogłoszenie szkolnego konkursu na „Najpiękniejszy stroik  świąteczny”. Stroiki przekazane zostaną osobom chorym i samotnym.
 2. Nawiązanie współpracy w Domem Opieki, wysłanie życzeń świątecznych dla pensjonariuszy i przygotowanie jasełek.

Styczeń

 1. Przeprowadzenie akcji „Przerwa z wolontariuszem”
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.

Zaangażowanie wolontariuszy do pomocy pensjonariuszom Ośrodka Pomocy Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10.

 

 

Luty

 

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.

Przeprowadzenie akcji „Przerwa z wolontariuszem”

 

Marzec

 1. Pomoc przy organizacji Koncertu charytatywnego „Kobieta zmienną jest”
 2. Pomoc w organizacji kiermaszu.

Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.

Przeprowadzenie akcji „Przerwa z wolontariuszem”

 

Kwiecień

 1. Kiermasze Wielkanocne

Przeprowadzenie akcji „Przerwa z wolontariuszem”

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.

 

Maj

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.

Przeprowadzenie akcji „Przerwa z wolontariuszem”

 1. Wspieranie przy akcji na rzecz pomocy dla Dzieci z domu dziecka.

 

Czerwiec

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.

Przeprowadzenie akcji „Przerwa z wolontariuszem”

 1. Podsumowanie pracy w całym roku szkolnym.

 

Szkolne koło wolontariatu

WOLONTARIAT_-_wydarzenia.docx

 

Certyfikaty