Menu główne

Ceremoniał

I. Nazwa szkoły brzmi:

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
 

im. Jana Pawła II

 

w Warszawie

 

 

II. Sztandar szkoły

 

 

Szkoła posiada własny sztandar,  którego wygląd przedstawia opis:

Drzewce o wysokości 241 cm, zakończone metalowym orłem umieszczonym na cokoliku.

Na drzewcu  umieszczone są blaszki w kształcie tarczy herbowej.

Sztandar o wymiarach: 89 cm x 90 cm, dookoła złote frędzle.

 

Awers:

Tło biało - czerwone, napisy wykonane haftem wypukłym - złotym; w centrum - biały orzeł w złotej koronie wykonany haftem wypukłym.

 

Rewers:

Tło niebieskie, w jego centrum, umieszczony cytat Jana Pawła II  „ Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście moją nadzieją!” wykonany haftem wypukły w kolorze srebrnym.

W lewym górnym rogu herb papieski Jana Pawła II .

 

   

 

III. Logo szkoły

 

 

 

IV.  Dewiza szkoły

Dewizą szkoły jest myśl Jana Pawła II - „Musicie od siebie wymagać nawet, gdyby inni od Was nie wymagali”.

To trudne i wymagające głębokiego zastanowienia zdanie Papież wypowiedział  do młodzieży, zgromadzonej podczas jednej z jego pielgrzymek (1987r.) na Westerplatte. Naszemu patronowi przyświecała troska o wychowanie młodzieży, tak ważna również dla naszej społeczności szkolnej, dlatego te słowa umieszczone na jednej z ważniejszych ścian naszej szkoły są naszym drogowskazem, którym będziemy kierować się w życiu, nauce i pracy.

 

V. Zasady ceremoniału szkolnego

 1. Uczeń ma obowiązek poznania historii szkoły.
 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły (godła państwowego, flagi narodowej, sztandaru szkoły) oraz kultywowania tradycji szkoły.
 3. Do ceremoniału szkoły należą:
  • uroczyste powitanie i zakończenie roku szkolnego,
  • ślubowanie klas pierwszych,
  • Dzień Patrona Szkoły zwany Świętem Szkoły.
 4. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych obchodzonych w szkole (np. Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Narodowe Trzeciego Maja).
 5. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz, w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych, oświatowych.
 6. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.
 7. Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę:
  • w uroczystościach szkolnych o znaczących walorach patriotyczno - wychowawczych,
  • w uroczystościach miejskich i dzielnicowych patriotyczno - religijnych, na które jest zaproszony,
  • w uroczystościach wewnątrzszkolnych (podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Patrona Szkoły, akademii, spotkań o znaczących walorach patriotyczno - religijno - wychowawczych).

Certyfikaty