Menu główne

Ramowy plan dnia

 

7.30 – 8.15  

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy  konstrukcyjne,  manipulacyjne, tematyczne, oddechowe, słuchowe. Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8.15 – 8.30 

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8.30  – 9.00 

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

9.00 – 9.30 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.

9.30  – 10.00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie i czytanie książek.

10.00 – 10.30 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Utrwalanie poznanych treści programowych, praca indywidualna, praca dowolna  z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, zabawy i gry językowe. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, obserwacja pedagogiczna.

10.30  – 11.00 

Czynności higieniczno – obsługowe, przygotowanie do posiłku, spożywanie drugiego śniadania, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku

 11.00 – 12.30   

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

12.30 – 12.45 

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

12.45 – 13.15 

Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

13.15 – 14.15 

Zajęcia czytelnicze, relaksacyjne.

14.15 – 14.30 

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

14.30 – 15.00 

Podwieczorek – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

15.00 – 16.00 

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

16.00 – 17.30

 Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawy graficzne, rysowanie, zabawy  i gry językowe. Praca indywidualna.

Milena Dudek, Joanna Jaworowska

 

 

Certyfikaty