Menu główne

Akcja informacyjna o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii " Przemoc karmi się milczeniem"


Więcej informacji:
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-wspiera-ofiary-przemocy-domowej-mimo-epidemii - artykuł o akcji na stronie m.st. Warszawy.

Certyfikaty