Menu główne

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przy użyciu monitoringu

Warszawa dn. 09.03.2020 r.

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice, szanowni Pracownicy Szkoły!

W odpowiedzi na liczne prośby rodziców uczniów, w Szkole Podstawowej nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie rozbudowano funkcjonujący system monitoringu wizyjnego, poprzez zwiększenie ilości kamer monitorujących obszar Szkoły. Dodatkowe kamery zostały zainstalowane w głównych ciągach komunikacyjnych, jako miejscach szczególnie narażonych na zdarzenia potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia.

Podstawy prawne, szczegółowe wskazanie obszaru objętego monitoringiem, zabezpieczenia oraz ograniczenia dostępu do nagrań są opisane w regulaminie funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w naszej Szkole, dostępnym w Sekretariacie Szkoły. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przy użyciu monitoringu jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Szkoły.                                                                                                         

Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
im. Jana Pawła II w Warszawie

Certyfikaty