Menu główne

 • Rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

  Z uwagi na trudny dla uczniów wybór dalszego kierunku kształcenia, portal http://www.wybieramszkole.pl/ zaktualizował ofertę szkół warszawskich na zgodną z oferta umieszczoną w elektronicznym systemie rekrutacji.

  Wszystkim kandydatom biorącym udział w elektronicznej rekrutacji, proponujemy aby na portalu http://www.wybieramszkole.pl/ obliczyć swoje punkty, sprawdzić swoje szanse i stworzyć swoją listę TOP-KLAS. Można również sprawdzić jaki był w poprzednim roku próg punktowy w analogicznej klasie, a jaki przedział punktowy w szkole. Na portalu można przeliczyć oceny na punkty rekrutacyjne i sprawdzić swoje szanse w rekrutacji.

  Możliwości wyszukiwania i przeglądania klas/szkół są duże, można wyszukiwać, np.:

  - wg lokalizacji,

  - wg typu oddziału,

  - wg przedmiotów rozszerzonych,

  - wg języków obcych.

  Warto również sprawdzić czy do wybranej klasy są dodatkowe sprawdziany oraz jakie przedmioty są punktowane.

  Zapraszam do zapoznania się w Ulotką i odwiedzenia strony: www.wybieramszkole.pl

  https://sp82edupl.sharepoint.com/:b:/s/Ofertyszkponadpodstawowych/EfGbPgGvM-JLgfCuvKqjfDcBt5qXpWY8Y0AgdRMQLiQh3A?e=IeUe7M

   

  Z życzeniami trafnych wyborów.

  Fundacja Green Island

  10.05.2021 16:08 | więcej »
 • Od 28 kwietnia w elektronicznym systemie rekrutacji jest oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 samorządowych szkół ponadpodstawowych.

  Zapraszamy ósmoklasistów do sprawdzenia oferty szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok 2021/2022. W elektronicznym systemie rekrutacji, pod adresem: warszawa.edu.com.pl w  zakładce "Oferta" można znaleźć: szkoły, które biorą udział w rekrutacji, liczbę oddziałów i liczbę miejsc zaplanowanych do rekrutacji, typy oddziałów, jakie funkcjonują w warszawskich szkołach, przedmioty punktowane, przedmioty rozszerzone, prowadzone języki obce, itp. Wybierając daną szkołę można dokładnie zapoznać się  z jej ofertą. Podgląd oferty nie wymaga logowania się.

   

  Pracownicy Wydziałów Oświaty, udzielają informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
  Masz wątpliwości - znajdź swoją dzielnicę w wykazie i dzwoń lub pisz!
  Wykaz_osob_do_kontaktu_w_sprawie_rekrutacji_do_szkol_ponadpodsatwowych.pdf
  29.04.2021 07:31 | więcej »
 • Poniżej przedstawiamy wykaz terminów dni otwartych organizowanych w warszawskich szkołach ponadpodstawowych według stanu na 17 marca 2021 r.

  W związku z panującą aktualnie sytuacją epidemiczną, terminy te mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie daty dni otwartych również na stronie szkoły.

  Zapraszamy do udziału w wirtualnych dniach otwartych warszawskich szkół ponadpodstawowych.

  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22904_dni-otwarte-w-szkolach-ponadpodstawowych

  "Wybierz szkołę dla siebie" - informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 
  http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22888/attachments/informator_2021_inter_i_13_03.pdf

  22.03.2021 10:31 | więcej »
 • WARSZAWSKIE DNI DORADZTWA ZAWODOWEGO - Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa we współpracy z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES prowadzi działania promujące korzystanie przez uczniów klas VIII szkół podstawowych ze wsparcia doradców zawodowych. Jest to szczególnie ważne w chwili podejmowanie decyzji edukacyjnych (wybór szkoły ponadpodstawowej).

  W ramach Warszawskich Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego zapraszamy uczniów i rodziców do korzystania z indywidualnych zdalnych konsultacji w tym zakresie.

  Zapisy prowadzone są z wykorzystaniem strony: https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi.

  Jednocześnie w dniach 26 oraz 27 marca 2021 r.- podczas Prezentacji Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych 2021, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „Wybierz szkołę dla siebie”, uczniowie i rodzice będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości korzystania z pomocy doradców zawodowych m. st. Warszawa i umawiać się z nimi na późniejsze spotkania.

  Informacje na temat podejmowanych w zakresie doradztwa zawodowego działań znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES www.crdz.wcies.edu.pl oraz platformie edukacyjnej projektu „Sięgnij po więcej!-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawa” https://spw.edu.pl.

   

  18.03.2021 17:42 | więcej »
 • Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych w życiu młodych ludzi. Zapraszamy do lektury informatora „Wybierz szkołę dla siebie”, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie warszawskich szkół ponadpodstawowych.

  W poradniku „Wybierz szkołę dla siebie” znajdziecie krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. Jest w nim wszystko o rekrutacji – terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły, czyli kilka słów od doradcy zawodowego i „lista kontrolna”.

  Dodatkowo dowiecie się z niego o bursach, internatach a także szkołach specjalnych. Zapraszamy do lektury i życzymy najlepszych wyborów.  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22888_wybierz-szkole-dla-siebie-informator-o?fbclid=IwAR2k_ZDrxpOYMPt8KWhYtqh5XpE2s4nyHZwvTBsK5twiZz5QcwnArGv95-Q
   
  17.03.2021 18:24 | więcej »


 • Warszawskie licea, technika i szkoły branżowe I stopnia przedstawią swoją ofertę ósmoklasistom i ich rodzicom podczas Prezentacji online, przygotowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy i Perspektywy. W strefie EXPO „stanie” blisko 150 wirtualnych stoisk, w których będzie można poznać szkołę i porozmawiać na czacie z jej przedstawicielami.
  Zapraszamy w piątek od 9.00 do 18.00 a w sobotę od 9.00 do 15.00. REJESTRACJA NIE OBOWIĄZUJE

   

  Organizatorzy przygotowują także bogaty program spotkań i konsultacji dotyczących zarówno wyboru szkoły, jak i przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik przedstawi zasady egzaminu w pandemicznej rzeczywistości (ma być trochę łatwiej, ale uczyć się trzeba:-)

   

  W programie znalazły się prezentacje ekspertów OKE w Warszawie na temat przedmiotów egzaminacyjnych oraz  - to bardzo ważne! - kompendium wiedzy na temat rekrutacji do szkól ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22, przygotowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Uważne zapoznanie się z tymi informacjami z pewnością oszczędzi mnóstwo nerwów zarówno ósmoklasistom, jak i ich rodzicom.

   

   

  15.03.2021 15:26 | więcej »
 • Szanowni Państwo,

  w pliku do pobrania znajduje się plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022 wraz z adresami internetowymi warszawskich szkół ponadpodstawowych.

  Więcej informacji
   http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22803_plan-naboru-do-liceow

  Magdalena Stanisz

  10.03.2021 12:13 | więcej »
 • Szanowni Państwo,

  w pliku do pobrania  znajduje się "Harmonogram  działań ucznia  szkoły podstawowej  ramach elektronicznej  rekrutacji do szkół  ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022".

   

  Więcej informacji 
  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22840_harmonogram-dzialan-ucznia


  Harmonogram_dzialan_kandydata_2021.doc_2.pdf
   

  Magdalena Stanisz

  10.03.2021 12:11 | więcej »
 • Rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia - ważne terminy

  Nabór do stołecznych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z terminarzem podanym przez MEiN, rozpocznie się 17 maja.

  Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - od 17 do 31 maja.

   

  Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone

  do 17 czerwca.

   

  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca.

  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipcaa listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 2 sierpnia.

  Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia.

  Uwaga! Te terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy postępowania rekrutacyjnego do tych szkół ogłosi kurator oświaty.

     Warszawskie szkoły ponadpodstawowe w roku szkolnym 2021/2022 przygotowały ok.  21 tys. miejsc. Najwięcej, bo aż 13 803, przygotowały licea ogólnokształcące, technika – 5968, a  branżowe szkoły I stopnia – 1198 miejsc.

   

  Kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej  po zalogowaniu się na stronie: https://warszawa.edu.com.pl.

  Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli samodzielnie założyć konto.

  Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

   

  Wybierz szkołę dla siebie

  26 i 27 marca 2021 r. warszawskie licea, technika i szkoły branżowe I stopnia przedstawią swoją ofertę ósmoklasistom i ich rodzicom podczas prezentacji online „Wybierz szkołę dla siebie” przygotowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy we współpracy z Fundacją Perspektywy. Będzie można poznać szkołę i porozmawiać na czacie z jej przedstawicielami.

  Młodzi ludzie poznają również zasady rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I st. na rok szkolny 2021/2022. Natomiast warszawscy doradcy zawodowi będą udzielać porad dotyczących wyboru ścieżki edukacyjnej. Dodatkowo, Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawi zasady egzaminu ósmoklasisty i przedmiotów egzaminacyjnych.

  10.03.2021 12:08 | więcej »
 • Z radością informujemy, że zwycięzcami I edycji Konkursu szkolnego zawodoznawczego

  „ W przyszłości chciałbym zostać …”  zostali uczniowie:

  I kategoria klasy IV-VI
  Paweł Pieńkowski, klasa 5d

  II kategoria klasy VII-VIII
  Julia Stępień, klasa 7e

  Wyróżnienia zdobyli uczniowie:

  I kategoria klasy IV-VI
  Maria Fedyk , klasa 5c
  Sofi Alkout, klasa 4e
  Weronika Zielińska, klasa 6i
  Kacper Zalewski, klasa 4c

  II kategoria klasy VII-VIII
  Agnieszka Zawistowska, klasa 7a
  Piotr Mazurek, klasa 7d

   

   

  Serdecznie gratulujemy!

  W celu wręczenia dyplomów i odebrania przyznanych nagród skontaktujemy się indywidualnie z poszczególnymi uczniami.

   

   

   

  Katarzyna Korpusińska, Katarzyna Hałka, Magdalena Stanisz

  Zespół ds. orientacji i doradztwa zawodowego

  17.02.2021 16:01 | więcej »
 • Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021

  Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021

  W samo południe 27 stycznia 2021 poznaliśmy najlepsze szkoły średnie w Polsce w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Tegorocznymi triumfatorami okazały się: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie i Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. Gala odbyła się online, a obserwowali ją dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, reprezentanci okręgowych komisji egzaminacyjnych,  uczelni, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły.

  Najlepsze szkoły w XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021

  OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2021

  1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
  2. Uniwersyteckie LO w Toruniu
  3. XIII LO w Szczecinie
  4. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
  5. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
  6. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
  7. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
  8. 2 Społeczne LO z Oddz. Międzynar. im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie
  9. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
  10. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
  11. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie
  12. LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
  13. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
  14. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
  15. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi

  OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2021

  1. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
  2. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu
  3. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
  4. Techników Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy
  5. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
  6. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
  7. Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
  8. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie
  9. Technikum nr 4 (ZS nr 6) w Jastrzębiu-Zdroju
  10. Technikum Łączności (ZSŁ im. M. Kopernika) w Poznaniu

  Więcej informacji

  http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5490:najlepsze-licea-i-technika-nagrodzone&catid=24&Itemid=119

  15.02.2021 12:02 | więcej »
 • Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych m.st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”.

   CELE KONKURSU

  1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy. Szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą technika, branżowe szkoły, szkoły policealne oraz uczelnie wyższe.

  2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy.

  3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

  4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

  15.02.2021 12:04 | więcej »
 • Warszawska szkoła zimowa online
  Miasto stołeczne Warszawa uruchamia Warszawską Szkołę Zimową – bezpłatne zajęcia online z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych dla uczennic i uczniów szkół warszawskich obecnych klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich liceów i klas czwartych techników, którzy zdają egzaminy ósmoklasisty i maturalne w 2021 roku.

  W ramach Warszawskiej Szkoły Zimowej planowane są zajęcia w dwóch obszarach:

  1.Zajęcia uzupełniające, porządkujące wiedzę i umiejętności w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego z wymienionych przedmiotów i etapów edukacyjnych, które powinny być zrealizowane w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021. Każdy kurs będzie trwał 5 dni (pon.-pt.) w godz. 10.00 – 13.30, obejmie 4 godziny dydaktyczne (45 min.) dziennie z przerwami. Zajęcia będą prowadzić nauczycielki i nauczyciele, którzy, na co dzień pracują w warszawskich szkołach.

  2.Zajęcia rozwijające zainteresowania, poszerzające i doskonalące wiedzę i umiejętności z wymienionych przedmiotów. Odbywać się będą w godzinach popołudniowych. W przypadku zainteresowania zajęciami istnieje możliwość zorganizowania ich również po feriach.

  Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem
  Magdalena Stanisz
  22.12.2020 10:20 | więcej »


 • Zespół ds. Orientacji i Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 82 w Warszawie zaprasza uczniów klas IV-VI oraz klas VII-VIII do udziału w konkursie na najlepiej zaprezentowany zawód pt. W przyszłości chciałbym zostać....  
  Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form:  
  film - wywiad z samym sobą,  
  prezentacja multimedialna dotycząca tego, kim chciałbym zostać w przyszłości  
  (np. zdjęcia + muzyka + tekst)
  forma pisemna - opis snu, w którym widzę siebie w dorosłym życiu, w wymarzonym zawodzie.

  Prace należy przesłać do dnia 5 lutego 2021 r. na adres e-mail: kkorpusinska@sp82.edu.pl, a w przypadku powrotu do nauki stacjonarnej można dostarczyć do gabinetu pedagoga również do dnia 5 lutego 2021 r.
  Więcej szczegółów znajduje się w załączonym Regulaminie.

   
                   Organizator
                  Zespół ds. Orientacji i Doradztwa Zawodowego
   
  21.12.2020 15:32 | więcej »
 • Od 14 września 2020 r. zapraszamy na indywidualne konsultacje do Punktu Informacji Kariery w ramach projektu „Sięgnij po więcej” promującego doradztwo zawodowe
  w szkołach podstawowych.

  PIK w miesiącu wrześniu czynny jest w poniedziałki od godz. 15.40 i środy od godz. 16.35.

  Prosimy o wcześniejsze zapisy na konsultacje: osobiście w pokoju pedagoga, pod numerem telefonu – 22 6640699 w. 213, poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz aplikację Teams – kontakt z panią Katarzyną Korpusińską oraz Magdaleną Stanisz.

   Punkt Informacji Kariery znajduje się w pokoju nr 10 (parter, obok gabinetu pielęgniarki)

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich uczniów klas VII –VIII oraz rodziców.

  Magdalena Stanisz, Katarzyna Korpusińska

  Pedagodzy szkolni

  08.09.2020 10:28 | więcej »
 • OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - DOSTĘPNY LINK
  W związku z odwołaniem dni otwartych w szkołach ponadpodstawowych przesyłam link, gdzie są dostępne materiały promocyjne dla uczniów klas VIII przygotowane przez szkoły (prezentacje multimedialne, filmy, wirtualne spacery po szkole).

  https://spw.edu.pl/mod/folder/view.php?id=442

  Na platformę wchodzimy jako gość - bez konieczności  logowania.

  Oferty szkół będą sukcesywnie uzupełniane. Zachęcam do zapoznania się!

   
  Magdalena Stanisz
  pedagog szkolny
  07.05.2020 13:33 | więcej »
 • Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2020/2021
  Szanowni Państwo,

  w pliku do pobrania znajduje się plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021 wraz z adresami  internetowymi warszawskich szkół ponadpodstawowych.
   

  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21979_plan-naboru-do-liceow

   

   ⇒ Plan_naboru_2020-2021.xls

  Magdalena Stanisz

  04.05.2020 19:45 | więcej »
 • REGULAMIN_PROJEKTU.docx

  Punkt Informacji Kariery znajduje się w gabinecie pedagoga (II piętro, obok sali 205, stara część szkoły).

  Od 9 stycznia zapraszamy na indywidualne konsultacje do Punktu Informacji Kariery.

  PIK czynny jest w każdy czwartek w godzinach: 15.30-17.00.

  Na konsultacje obowiązują wcześniejsze zapisy: osobiście w pokoju pedagoga, pod numerem telefonu – 22 6640699, oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus – kontakt z panią Katarzyną Korpusińską oraz Magdaleną Stanisz.

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich uczniów klas VII –VIII oraz rodziców.

  Uprzejmie informujemy, że od pierwszego marca 2020 r. Punkt Informacji Kariery znajduje się w pokoju nr 10 (parter, obok gabinetu pielęgniarki)
   

  PUNKT INFORMACJI KARIERY - KONTAKT ON - LINE 

  Uprzejmie informujemy, że w związku z zawieszeniem pracy szkoły od dnia 16 marca 2020 r. zmieniamy system naszej pracy w Punkcie Informacji Kariery ze spotkań indywidualnych z uczniami oraz rodzicami na spotkania on-line.
  Będziemy kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny Librus.  
  Wszystkie osoby zainteresowane indywidualnymi konsultacjami prosimy o kontakt z panią Magdaleną Stanisz oraz Katarzyną Korpusińską. Uczniowie oraz rodzice, którzy są już zapisani na indywidualną konsultację otrzymają informację dotyczącą porady.
  System pracy on-line będzie obowiązywał do odwołania.

   
  Magdalena Stanisz
  Koordynator PIK
  16.03.2020 09:01 | więcej »
 • „Jak mądrze wybierać i wspierać?” – poradnik dla rodziców i kandydatów  do szkół ponadpodstawowych
  Zapraszamy do lektury poradnika dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 pt.: „Jak mądrze wybierać  i wspierać?”.
  W pierwszej części publikacji znajdą Państwo porady, jak wspierać dziecko w dokonywaniu wyborów i radzeniu sobie z towarzyszącymi temu procesowi emocjami. W drugiej części znajdują się  szczegółowo opisane zasady tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w tym: terminy egzaminów, punktację, daty spotkań informacyjnych oraz adresy placówek doradztwa zawodowego. 
  Jak_madrze_wybierac_i_wspierac_-poradnik_-_rekrutacja_2019.pdf

  Źródło: http://www.edukacja.warszawa.pl
  25.02.2019 09:20 | więcej »

Certyfikaty