Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas 4-8

Zapraszam uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie informatycznym - programowanie w języku Python wersja 3.*

Informacje znajdują się pod adresem:

http://logia.oeiizk.waw.pl/#!/

A szczegółowe można przeczytać w zakładce INFORMACJE czyli na następującej stronie: http://logia.oeiizk.waw.pl/#!/informacje

Najważniejsze terminy

Najważniejsze terminy

Nauczyciel zgłasza szkołę do konkursu Logia20 od 10.10 do 6.11.

 

Etap

Zadania

Termin

I (szkolny)

Rozwiązywanie testu z ogólnej wiedzy informatycznej i algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki
oraz definiowania funkcji liczbowych.

 

od 16 października
do 6 listopada 2019
godz. 14:00

II (rejonowy)

Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania
napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych.

14 stycznia 2020
godz. 11:00

III (wojewódzki) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych. 5 marca 2020
godz. 11:00

 

UWAGI!

KOD SZKOŁY PWB14

 

Zakładanie konta

  1. Uczeń, aby uczestniczyć w szkoleniach musi założyć konto. W tym celu należy:

1.  Wypełnić formularz zakładania konta. Przed zatwierdzeniem konta proszę sprawdzić wszystkie dane.

2.  Potwierdzić zakładanie konta poprzez odebranie wiadomości email i kliknięcie w nadesłany link.

3.  Po zalogowaniu na platformie, na stronie głównej wybrać zakładkę Organizacja.

4.  Otworzyć i wydrukować Kartę zgłoszenia na szkolenia, a następnie:

a.  potwierdzić podpisem dane (uczeń) i wyrazić zgodę na korzystanie z platformy (rodzic/prawny opiekun),

b.  poświadczyć, że uczeń uczęszcza do szkoły poprzez podstemplowanie karty zgłoszenia pieczęcią

szkoły,

c.  zeskanować kartę i przesłać skan za pomocą specjalnego formularza (Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenia) w dziale Organizacja.

2. Poczekać na akceptację Karty zgłoszenia na szkolenia.

 

Koordynator szkolny 

Małgorzata Halber

Certyfikaty